"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Trust AI - Trustworthy AI

Forskningsprojekt Trust AI syftar till att utöka undervisningen i AI i högre utbildning, särskilt med tanke på de principer och värderingar som anges i EU:s riktlinjer för pålitlig AI.

Projektet ger bidrag till studenter både inom det tekniska området och från andra discipliner. Specifikt kommer det att stärka nyckelkompetenser inom det digitala området, till exempel säker, transparent och ansvarsfull utveckling av intelligenta system.

Projektansvarig

Juan Carlos Nieves Sanchez
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 25

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-09-01 2022-08-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Projektbeskrivning

Med stöd från andra partners kommer medarbetare vid Umeå universitet att utveckla en ram för inlärning som kommer att presentera ett integrerat tillvägagångssätt för undervisningen av AI, inklusive etiska element. 

Projekt är partner i EU-projektet Trustworthy AI.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-06-08