"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Uppdatering av vyer genom samarbete i komponentbaserade databassystem

Forskningsprojekt I detta projekt undersöks en ny metod för att stödja uppdatering av databasvyer. Metoden bygger på att samtliga användare som påverkas av uppdateringarna samarbetar.

Datorer används ofta för att lagra stora mängder information med hjälp av databashanteringssystem. Organisationen av dessa data är vanligtvis väldigt komplicerad, vilket gör det problematiskt att utföra ändringar på ett konsekvent sätt. I detta arbete utforskas en ny metod för att stödja sådana ändringar. Metoden kräver att samtliga användare som påverkas av ändringarna samarbetar och på så sätt kan inkonsekvens i databaserna minskas.

Projektöversikt

Projektperiod:

2008-01-01 2008-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Datavetenskap

Projektbeskrivning

Att uppdatera en databas genom en användarvy, eller fönster, är i bästa fall ett svårlöst problem. I allmänhet finns det flera uppdateringar på huvudschemat som motsvarar en bestämd uppdatering på vyn; problemet är att bestämma vilken av dessa eventuella uppdateringar på huvudschemat som är mest lämplig. Den så kallade beständiga-komplement strategin är ett tillvägagångssätt som undviker alla oregelbundenheter vid uppdateringar, d.v.s. ändringar på huvudschemats tillstånd som inte är synliga på vyn. Däremot är den beständiga-komplement strategin ganska konservativ med hänsyn till vilka uppdateringar som tillåtas på vyn och anses därför vara för inskränkande av somliga. Å andra sidan är utvidgningar av den beständiga-komplement strategin i allmänhet ganska ad hoc och innebär på sin höjd en begränsad förbättring.

Även om man tillåter strategier för uppdatering av vyer, som är
mer liberala än den beständiga-komplement strategin, måste också frågan om tillgångsrättigheter tas upp. Vyer används ofta för att begränsa tillgångsrättigheter. Därför är det sannolikt att vyns användare inte har de nödvändiga rättigheterna för att göra en uppdatering av en vy som speglas till en motsvarande uppdatering på huvudschemat som inte är helt synlig inom. Det kan leda till att uppdateringen förkastas.

Inom detta forskningsprojekt studeras en ny metod för att stödja
uppdatering av databasvyer – uppdatering genom samarbete. Om en
användare skulle vilja utföra en uppdatering som ligger utanför den
beständiga-komplement strategin (d.v.s. en uppdatering som får biverkningar) måste användaren försäkra sig om samarbete med andra användare för att utföra uppdateringen. Den överenskomna uppdateringen måste respektera den beständiga-komplement strategin.

Senast uppdaterad: 2019-11-04