"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Umeå växer tryggt och säkert - slutrapport

Forskningsprojekt Umeå växer tryggt och säkert är en kommunal satsning som kompletterar polisens arbete att öka tryggheten, minska brottsligheten och motverka tendenser till social oro i de nordöstra stadsdelarna och som i detta projekt utvärderas.

Centrum för utvärderingsforskning har i samverkan med Umeå kommuns brottsförebyggande råd utvärderat Umeå växer tryggt och säkert.

Projektansvarig

Anders Hanberger
Professor emeritus
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 98

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2020-06-30

Finansiering

Brottsförebyggande rådet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Umeå växer tryggt och säkert är en kommunal satsning som kompletterar polisens arbete att öka tryggheten, minska brottsligheten och motverka tendenser till social oro i de nordöstra stadsdelarna.

Centrum för utvärderingsforskning har i samverkan med Umeå kommuns brottsförebyggande råd utvärderat Umeå växer tryggt och säkert. Utvärderingen, som genomförts av Anders Hanberger och Joakim Lindgren vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, har haft i syfte att bidra till att utveckla satsningen (del 1) och att undersöka värdet och effekter av det lokala trygghetsskapande/brottsföre­byggande arbete som sker i samverkan mellan kommunen, polis och andra aktörer (del 2). Utvärderingen har finansierats av Brottsförebyggande rådet.

Utvärderingen har sökt svar på tre frågor:

1. Vad kännetecknar det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet som görs i samverkan mellan polis, kommun och andra aktörer riktat till de nordöstra stadsdelarna?

2. Vad kännetecknar skolans arbete i samverkan med andra aktörer för att hantera hot, våld och skapa trygghet i skolan, inklusive att stödja elever som tenderar att misslyckas och skapa oro i skolan?

3. Vad är relevansen, värdet och effekterna av detta arbete?

Publicerade rapporter

Utvärdering av Umeå växer tryggt och säkert

Utvärderingens slutrapport

Senast uppdaterad: 2021-12-08