Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utvärdering av Umeå växer tryggt och säkert

Forskningsprojekt Umeå växer tryggt och säkert är en kommunal satsning som kompletterar polisens arbete att öka tryggheten och som i detta projekt utvärderas

Utvärderingen syftar till att stödja och förbättra genomförandet av Umeå växer tryggt och säkert.

Projektansvarig

Anders Hanberger
Professor emeritus
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 98

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2020-06-30

Finansiering

Brottsförebyggande rådet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Umeå växer tryggt och säkert är en kommunal satsning som kompletterar polisens arbete att öka tryggheten, minska brottsligheten och motverka tendenser till social oro i de nordöstra stadsdelarna.

Syftet är att undersöka värdet och effekter av lokalt trygghetsskapande/brottsförebyggande arbete som sker i samverkan mellan kommunen, (kommun)polis och andra aktörer inom ramen för Umeå växer - tryggt och säkert.

Den söker svar på tre frågor:

1. Vad kännetecknar det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet som görs i samverkan mellan polis, kommun och andra aktörer riktat till de nordöstra stadsdelarna*?

2. Vad kännetecknar skolans arbete i samverkan med andra aktörer för att hantera hot, våld och skapa trygghet i skolan, inklusive att stödja elever som tenderar att misslyckas och skapa oro i skolan?

3. Vad är relevansen, värdet och effekterna av detta arbete?

Utvärderingen finansieras av Brottsförebyggande rådet och genomförs i samverkan med Umeå kommun. En delrapport publicerades i april 2020 och en slutrapport kommer att presenteras 2021.

Publicerade rapporter

Utvärdering av Umeå växer tryggt och säkert