"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vad är sant i stereotyper?

Forskningsprojekt Den här undersökningen vill inte försöka besvara frågan om vad som är sant eller falskt i stereotyperna om svenskar och italienare, utan vill istället undersöka vad som har betraktas som falsk eller sant.

Alla vet att det finns stereotyper och att svenskarna har förutfattade åsikter om italienare och tvärtom. Vad är falskt? Vad är sant? Den här undersökningen intresserar sig inte för vad som är falskt eller sant, utan vill undersöka vad vad som har *betraktas* som falsk eller sant. Italienska föreställningar, teorier och modeller kommer att analyseras liksom texter ur handböcker och vetenskapliga publikationer som har varit och är vanliga i Italien, det vill säga de texter som är mest citerade och som var/är i bruk vid universiteten och på akademier 1850-2007 i discipliner som antropologi, etnologi, psykologi, sociologi.

Projektansvarig

Giuseppe Nencioni
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 30

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-02-23 2010-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Litteraturvetenskap

Projektbeskrivning

Den här undersökningen vill inte försöka besvara frågan om vad som är sant eller falskt i stereotyperna om svenskar och italienare, utan vill istället undersöka vad som har betraktas som falsk eller sant.

Alla vet att det finns stereotyper och att svenskarna har förutfattade åsikter om italienare och tvärtom. Vad är falskt? Vad är sant? Den här undersökningen intresserar sig inte för vad som är falskt eller sant, utan vill undersöka vad vad som har *betraktas* som falsk eller sant. Italienska föreställningar, teorier och modeller kommer att analyseras liksom texter ur handböcker och vetenskapliga publikationer som har varit och är vanliga i Italien, det vill säga de texter som är mest citerade och som var/är i bruk vid universiteten och på akademier 1850-2007 i discipliner som antropologi, etnologi, psykologi, sociologi.

Ämnen: Litteraturvetenskap, Italienska språket

Senast uppdaterad: 2019-09-18