"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Virus:värdcells-interaktioner: betydelse för tropism och behandling

Forskningsprojekt I detta projekt kartlägger vi virus förmåga att binda till molekyler på utsidan av de celler som infekteras. Kunskapen som vi får fram kan användas för att utveckla antivirala medel men också för att förstå hur virus orsakar sjukdomar i människan.

Virus behöver levande celler för att föröka sig, men för att komma in i en levande cell måste virus "docka in" till cellen, vilket oftast sker via väldigt komplicerade komponenter och mekanismer. I detta projekt försöker vi identifiera och karaktärisera dessa komponenter och mekanismer och använda kunskapen för att dels få ökad förståelse för hur virus orsakar sjukdom, men också för att utveckla nya antivirala läkemedel. Som modellsystem använder vi framför allt sk adenovirus, picornavirus, influensavirus och norovirus, som orsakar infektioner i ögon, luftvägar, tarm, urinvägar mm.

Projektöversikt

Projektperiod:

2005-01-01 2017-12-31

Finansiering

Finansår , 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

huvudman: N Arnberg, finansiar: VR (M) projektbidrag, y2008: 550, y2009: 550, y2010: 550, y2011: 750, y2012: 750, y2013: 1750, y2014: 1000, y2015: 1000, y2016: 900, y2017: 1300, y2018: ,

huvudman: N Arnberg, finansiar: Stiftelsen för Strategisk Forskning (framtidens forskningsledare), y2008: , y2009: 850, y2010: 1700, y2011: 1700, y2012: 1700, y2013: 1700, y2014: 850, y2015: , y2016: , y2017: , y2018: ,

huvudman: N Arnberg, finansiar: Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse, y2008: , y2009: , y2010: , y2011: , y2012: , y2013: , y2014: 2500, y2015: 2500, y2016: 2500, y2017: 2500, y2018: 2500,

huvudman: N Arnberg, finansiar: Cancerfonden, y2008: , y2009: , y2010: , y2011: , y2012: 600, y2013: 500, y2014: 500, y2015: , y2016: 500, y2017: 500, y2018: 500,

huvudman: N Arnberg, finansiar: VR (M) rambidrag, y2008: , y2009: , y2010: , y2011: , y2012: , y2013: 1000, y2014: 1000, y2015: 1000, y2016: 2000, y2017: , y2018: ,

huvudman: Andrew H Baker, finansiar: EU-FP7-PEOPLE- 2012-IAPP-AD-VEC, y2008: , y2009: , y2010: , y2011: , y2012: , y2013: 1000, y2014: 1000, y2015: 1000, y2016: , y2017: , y2018: ,

huvudman: Annelies Wilder Smith, finansiar: EU-H2020-SC1-2016-2017-ZIKAPLAN, y2008: , y2009: , y2010: , y2011: , y2012: , y2013: , y2014: , y2015: , y2016: 1500, y2017: 1500, y2018: ,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi

Projektbeskrivning

Adenovirus, picornavirus, influensavirus och norovirus orsakar infektioner i framför allt luftvägar, ögon, tarm, lymfoida organ samt urinvägar. I detta projekt försöker vi identifiera och karaktärisera molekyler och mekanismer som är involverade när dessa virus binder till sina målceller.

Kunskapen som vi fått fram har dels ökat förståelsen för virus förmåga att orsaka sjukdom hos människa, men kan också användas för att designa virala vektorer för olika former av gen- och cancerterapi. T ex så kan adenovirus designas för att infektera och döda cancerceller, eller, för att föra in en korrekt gen in i celler som uttrycker ett defekt protein (hos patienter med t ex cystisk fibros el blödarsjuka) och på så sätt lindra/bota en sjukdom. Men, för att detta ska fungera effektivt så måste virus hitta fram till rätt celler. Vår forskning leder således till mer effektiv "targeting" av virus-baserade vektorer.

Slutligen så kan vår forskning användas för att utveckla mer effektiva antivirala medel, som hindrar virus från att binda till celler. Ett sådant läkemedel testas för närvarande i klinisk prövning, för behandling av adenovirus-orsakade ögoninfektioner.

Senast uppdaterad: 2019-09-18