Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Vuxeninvandrarnas motivation i deras lärande av svenska som andra språk

Doktorandprojekt Nyanlända vuxna som har bosatt sig i Sverige och lämnat sitt hemland av olika skäl söker integration i sitt nya samhälle.

Att uppnå svenska språkkunskaper är centralt för samhällsinteraktion, bidragande till samhället och förvärvsarbete.

Projektansvarig

Manar Halwani
Doktorand (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 97

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2016-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier, Lärarhögskolan

Projektbeskrivning

Syftet med studien är att förstå invandrarnas lärande av svenska som andraspråk och hur detta återspeglas i deras motivation och motivationsströmmar. Att förstå förhållandet mellan dessa strömmar och det efterföljande valet av språkdiskursfunktioner som tas av dessa studenter har konsekvenser för utvecklingen och genomförandet av politik och pedagogiskt arbete som stöder den språkliga integrationen av nyanlända studenter. Studien fokuserar på faktorerna i motivation som påverkar eleven.

Huvudhandledare: Kirk Sullivan
Biträdande handledare: Eva Lindgren