"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Toretta

Walking Decolonially through Design for Sustainabilities: att utforska anti-förtryckande och dekoloniala riktningar för design

Doktorandprojekt Design, och vi, som människor och professionella, existerar sammanflätade med förtryckande globala strukturer av makt och privilegier. Att demontera dessa förtryckande strukturer innebär en demontering och rekonstruktion av själva designen.

Detta forskningsprojekt tittar på koloniserande förtryck och hur design replikerar och relaterar till koloniala maktstrukturer med avsikten att demontera och utforska en riktning för design som är dekolonial och anti-förtryckande.

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-09 2022-04-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Designhögskolan

Forskningsområde

Design

Projektbeskrivning

Denna doktorandforskning utforskar anti-förtryckande och dekoloniserande tillvägagångssätt inom "Design for Sustainability".

Utgångspunkten för denna studie är ett perspektiv på att den grundläggande förändring som behövs för att nå hållbarhet är övergången från en förtryckande och konkurrenskraftig västerländsk modern/kolonial kapitalistisk struktur till ett rättvist och kollaborativt sätt att organisera människans samexistens med planeten (Mignolo, 2012; Ostrom, 2009; Schumacher, 1973). Eftersom design existerar sammanflätad med förtryckande hegemoniska strukturer, måste design förskjutas mot att inte vara förtryckande samtidigt som den kan hjälpa till att avveckla moderna/koloniala förtryckande hierarkier.

Med utgångspunkt från min brasilianska nationalitet och min erfarenhet av att arbeta i både tidigare koloniala och västerländska länder, utforskar jag genom olika projekt hur vi kan mötas och engagera oss över kulturer och världsbilder för att samskapa pluriversala framtider och förändra design mot ett dekolonialt etos. Min huvudfråga är: Vilka är vi när vi är tillsammans? Fokus för detta projekt ligger på engagemang med andra (människor, platser och tider) inom design för att utforska dekoloniala riktningar som avviker från hur Design förstår, interagerar och hanterar människor, platser och tider.

Senast uppdaterad: 2021-11-15