Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Disputationer

Utbildning på forskarnivå avslutas med en offentlig disputation där doktoranden försvarar sin doktorsavhandling.

Vid Umeå universitet äger mellan 150 och 200 disputationer rum varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Kommande disputationer

Firoj Mahmud – molekylärbiologi
fre
23
apr
Firoj Mahmud – molekylärbiologi
Tid 09:00 - 12:00 23 april 09:00 - 12:00
Plats Betula, Norrlands universitetssjukhus
Disputation. Molekylära mekanismer bakom Yersinia pseudotuberculosis anpassning för etablering av infektion i värdvävnad.
Thai Quoc Bui, Kemi
fre
23
apr
Thai Quoc Bui, Kemi
Tid 10:00 - 14:00 23 april 10:00 - 14:00
Plats Glasburen, KBC.
Disputation. Utveckling av kväve-innehållande material för upptagning samt omvandling av koldioxid till kemikalier med högt mervärde.
Gustaf Wadenholt - Psykologi
tor
29
apr
Gustaf Wadenholt - Psykologi
Tid 09:00 - 12:00 29 april 09:00 - 12:00
Plats Triple Helix
Disputation. Utforskande av nyfikenhetens mekanismer: En informationsteoretisk ansats för att förstå vad som driver mänskligt informationssökande.
Dimitrios Ilanidis, kemi
tor
29
apr
Dimitrios Ilanidis, kemi
Tid 10:15 - 12:15 29 april 10:15 - 12:15
Plats Glasburen KBC (stream från Stora Fokusrummet).
Disputation. Biokemisk konvertering av biomassa: Hydrotermisk förbehandling, biproduktbildning, konditionering, enzymatisk försockring och förjäsning.

maj

Ziye Zheng, kemi
tor
6
maj
Ziye Zheng, kemi
Tid 09:00 - 13:00 6 maj 09:00 - 13:00
Plats Glasburen KBC, Umeå University/Zoom.
Disputation. Utveckling av substitutionsmetodik för plastadditiv.
Kavitha Shanmugam, kemi
mån
10
maj
Kavitha Shanmugam, kemi
Tid 09:30 - 13:30 10 maj 09:30 - 13:30
Plats Glasburen, KBC and digital.
Disputation. En systeminriktad utvärderingsram för hållbara städer. Utvärdera cirkulär och hållbar utveckling av viktiga kommunala tjänster.
Madelene Holmgren – medicinsk teknik,
ons
12
maj
Madelene Holmgren – medicinsk teknik,
Tid 09:00 - 12:00 12 maj 09:00 - 12:00
Plats Lokal Betula, Norrlands universitetssjukhus + Zoom (Meeting ID: 631 8714 2464, passkod: 619305)
Disputation. 4D-flödes MR och modellering för att bedöma cerebral arteriell hemodynamik: Metodutveckling och utvärdering.
Jennifer Frankel – radiofysik
fre
21
maj
Jennifer Frankel – radiofysik
Tid 09:00 - 12:00 21 maj 09:00 - 12:00
Plats Triple Helix
Disputation. Karakterisering av MR-patientens exponeringsmiljö och exponeringsbedömningsmetoder för tidsvarierande magnetfält i MR-kameror.
Emil Johansson, kemi
fre
21
maj
Emil Johansson, kemi
Tid 09:00 - 13:00 21 maj 09:00 - 13:00
Plats Glasburen, KBC and digital.
Disputation. Strukturbaserad syntes av sialinsyra konjugat och små molekyler som förhindrar virus vidhäftning och infektion.
Robyn Schimmer - Informatik
fre
21
maj
Robyn Schimmer - Informatik
Tid 09:00 - 12:00 21 maj 09:00 - 12:00
Plats Aula Biologica
Disputation. Mellan hälsa och sjukvård: Personlig informatik ur ett livsvärldsperspektiv
Anders Ulvenstam – medicin
fre
21
maj
Anders Ulvenstam – medicin
Tid 09:00 - 12:00 21 maj 09:00 - 12:00
Plats Hörsalen, Östersunds sjukhus
Disputation. Kardiovaskulära händelser efter akut koronart syndrom med fokus på ischemisk stroke.
Emil Marklund – historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
fre
21
maj
Emil Marklund – historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Tid 10:00 - 12:00 21 maj 10:00 - 12:00
Plats Lindellhallen 2, Universitetsbiblioteket, Hörsal UB.A.220
Disputation. Lärarliv i förändring: Genus, arbete och familj blandfolkskolans och småskolans lärare i norra Sverige cirka 1860-1940
Alena Aliashkevich – molekylärbiologi
fre
21
maj
Alena Aliashkevich – molekylärbiologi
Tid 13:00 - 16:00 21 maj 13:00 - 16:00
Plats Thymine/Uracil, Zoom
Disputation. Molekylära mekanismer och biologiska konsekvenser vid produktion av icke-kanoniska D-aminosyror i bakterier.
Erik Hedström – ortopedi
fre
21
maj
Erik Hedström – ortopedi
Tid 13:00 - 16:00 21 maj 13:00 - 16:00
Plats Triple Helix
Disputation. Frakturer hos barn och unga, en populationsbaserad studie från norra Sverige.
Albin Stjernbrandt – yrkes- och miljömedicin
tor
27
maj
Albin Stjernbrandt – yrkes- och miljömedicin
Tid 09:00 - 12:00 27 maj 09:00 - 12:00
Plats Zoom
Disputation. Köldexponering och hälsa: En studie av neurologiska och vaskulära handsymptom i norra Sverige.
Mohammed Abdulridha Hamdan, ekologi
fre
28
maj
Mohammed Abdulridha Hamdan, ekologi
Tid 09:00 - 13:00 28 maj 09:00 - 13:00
Plats KBG501.
Disputation. Effekter av temperatur och terrestert kol på primärproduktion i sjöekosystem.
Tommie Irewall – lungmedicin
fre
28
maj
Tommie Irewall – lungmedicin
Tid 09:00 - 12:00 28 maj 09:00 - 12:00
Plats Hörsalen, Östersunds Sjukhus, samt digitalt via Teams och Youtube
Disputation. Prevalens och incidens av och riskfaktorer för astma och ansträngningsutlöst larynxobstruktion hos elitkonditionsidrottare.
Rickard Sjögren, kemi
fre
28
maj
Rickard Sjögren, kemi
Tid 09:00 - 13:00 28 maj 09:00 - 13:00
Plats Stora hörsalen, KBC-huset.
Disputation. Synergier mellan kemometri och maskininlärning.
Josefin Forslund - medicinsk biokemi
fre
28
maj
Josefin Forslund - medicinsk biokemi
Tid 09:00 - 12:00 28 maj 09:00 - 12:00
Plats Carl Kempe-salen, KBC-huset
Disputation. Effekten av DNA skador på underhållet av mitokondriellt DNA.

juni

Torben Wilms - öron, näsa, hals
tor
3
jun
Torben Wilms - öron, näsa, hals
Tid 09:00 - 12:00 3 juni 09:00 - 12:00
Plats Betula + Zoom
Disputation. Skivepitelcancer i huvud- halsområdet, med fokus på Epstein Barr virus, PD-L1 och lipoproteiner i serum.
Rebecca Baxter – omvårdnad
tor
3
jun
Rebecca Baxter – omvårdnad
Tid 09:00 - 12:00 3 juni 09:00 - 12:00
Plats Aula Biologica, Umeå universitet
Disputation. "Livet är till för att levas" - Undersökningar av trivsel hos äldre i vård- och omsorgsboende
Sanaria Abbas Jaafar Alallaq, Växtfysiologi
tor
3
jun
Sanaria Abbas Jaafar Alallaq, Växtfysiologi
Tid 10:00 - 14:00 3 juni 10:00 - 14:00
Plats KBF301.
Disputation. Karakterisering av adventiva rotbildningar i poppel och gran.
Maria Burman – Geriatrik
fre
4
jun
Maria Burman – Geriatrik
Tid 09:00 - 12:00 4 juni 09:00 - 12:00
Plats Betula, byggnad 6M, Norrlands universitetssjukhus
Disputation. Undernäring och fetma hos äldre. Förekomst, mortalitet och urinvägsinfektioner.
Tomas Bäcklund – medicinsk teknik
fre
4
jun
Tomas Bäcklund – medicinsk teknik
Tid 09:00 - 12:00 4 juni 09:00 - 12:00
Plats Hörsal Betula, Målpunkt L0, Norrlands universitetssjukhus
Disputation. Metoder för klinisk bedömning av balans och gång.
Therese Danley - Geografi
fre
4
jun
Therese Danley - Geografi
Tid 10:15 - 12:00 4 juni 10:15 - 12:00
Plats Hörsal UB A 220, Lindellhallen
Disputation. Svåra starter och tuffa tider: Geografiska förutsättningar för arbetskraft och företag i förändring
Linda Spinord – rehabiliteringsmedicin
fre
4
jun
Linda Spinord – rehabiliteringsmedicin
Tid 13:00 - 16:00 4 juni 13:00 - 16:00
Plats Triple Helix + digitalt
Disputation. Multimodal rehabilitering för patienter med långvarig smärta i norra Sverige
Anne Gotfredsen –folkhälsovetenskap
fre
4
jun
Anne Gotfredsen –folkhälsovetenskap
Tid 13:00 - 16:00 4 juni 13:00 - 16:00
Plats Zoom och rum Butajira
Disputation. Komplexa rum för gemenskap – ungas könade erfarenheter av stressfaktorer inom ramen för fritid på landsbygden.
Alexander Arnold Muschet, experimentell fysik
fre
4
jun
Alexander Arnold Muschet, experimentell fysik
Tid 13:00 - 17:00 4 juni 13:00 - 17:00
Plats KBE301-Lilla hörsalen, Campus Umeå, KBC-huset.
Disputation. Icke-linjär attosekundfysik vid 100 eV.
Beatrice Pettersson – fysioterapi
tor
10
jun
Beatrice Pettersson – fysioterapi
Tid 09:00 - 12:00 10 juni 09:00 - 12:00
Plats Aula Biologica
Disputation. Digital fallprevention – egenträning för äldre personer.
Karna Johansson – kardiologi
fre
11
jun
Karna Johansson – kardiologi
Tid 09:00 - 12:00 11 juni 09:00 - 12:00
Plats Sal B 9 tr, Norrlands universitetssjukhus
Disputation. Kroppssammansättning hos vuxna med komplexa medfödda hjärtfel
Faten Nouf - Socialt arbete
fre
11
jun
Faten Nouf - Socialt arbete
Tid 10:00 - 12:00 11 juni 10:00 - 12:00
Plats Hörsal A, Lindellhallen
Disputation. Ett meningsfullt liv med arbete. Högfungerande individer med autism mellan funktionshinder- och arbetsmarknadspolitik.
Elena Glotova – engelsk litteratur
fre
11
jun
Elena Glotova – engelsk litteratur
Tid 10:00 - 12:00 11 juni 10:00 - 12:00
Plats Humanisthuset, Hörsal E
Disputation. Ljudlandskap i gotiska noveller frän 1800-talet
Ioannis Gkekas – kirurgi
fre
11
jun
Ioannis Gkekas – kirurgi
Tid 13:00 - 16:00 11 juni 13:00 - 16:00
Plats Betula, Byggnad 6 M plan 0, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Disputation. Defekter i mismatch repair vid kolorektal cancer.
Negin Balfe – klinisk oral fysiologi
tis
15
jun
Negin Balfe – klinisk oral fysiologi
Tid 09:00 - 12:00 15 juni 09:00 - 12:00
Plats Sal B, By 1 D 9 tr, Norrlands universitetssjukhus
Disputation. Perspektiv på smärta och funktionsstörningar i käksystemet i den vuxna populationen.

september

Caroline Owman – museologi
fre
24
sep
Caroline Owman – museologi
Tid 10:00 - 12:00 24 september 10:00 - 12:00
Plats Humanisthuset, Hörsal F
Disputation. Det mer-än-mänskliga museet: Konservatorns praktik som flyktlinje i modernitetens museum