Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Disputationer

Utbildning på forskarnivå avslutas med en offentlig disputation där doktoranden försvarar sin doktorsavhandling.

Vid Umeå universitet äger mellan 150 och 200 disputationer rum varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Kommande disputationer

april

David Darehed – medicin
fre
3
apr
David Darehed – medicin
Tid 09:00 - 12:00 3 april 09:00 - 12:00
Plats Hörsal B, Unod T 9, Norrlands Universitetssjukhus
Disputation. Organisatoriska och tidsmässiga faktorers påverkan på svensk strokevård.
Simon Näverlo – kirurgi
fre
3
apr
Simon Näverlo – kirurgi
Tid 09:00 - 12:00 3 april 09:00 - 12:00
Plats Konferensrum Uman, Hotell Toppen, Storuman
Disputation. Stomier i ett glesbygdsperspektiv - En utvärdering av karaktäristika, skillnader och förbättringsmöjligheter
Simon Näverlo – kirurgi
fre
3
apr
Simon Näverlo – kirurgi
Tid 09:00 - 12:00 3 april 09:00 - 12:00
Plats Konferenslokal Uman, Hotell Toppen, Storuman,
Disputation. Stomier i ett glesbygdsperspektiv - En utvärdering av karaktäristika, skillnader och förbättringsmöjligheter.
Aemiro Melkamu Daniel - Nationalekonomi
fre
3
apr
Aemiro Melkamu Daniel - Nationalekonomi
Tid 10:00 - 13:00 3 april 10:00 - 13:00
Plats Triple Helix, Universitetsledningshuset
Disputation. Mot en hållbar energikonsumtion: hushållens efterfrågeflexibilitet och val av bränsle
Helena Vennberg, pedagogiskt arbete med inriktning matematik
fre
3
apr
Helena Vennberg, pedagogiskt arbete med inriktning matematik
Tid 10:00 - 14:00 3 april 10:00 - 14:00
Plats Naturvetarhuset, N360.
Disputation. Att räkna med alla elever. Följa och främja matematiklärande i förskoleklass. Zoom-länk publiceras ett par dagar innan
Leif Marklund - pedagogiskt arbete
tis
7
apr
Leif Marklund - pedagogiskt arbete
Tid 10:00 - 12:00 7 april 10:00 - 12:00
Plats Rum för lärande, Humanisthuset
Disputation. Digital lek i förskolan – Erfarenheter från pedagogisk användning och professionellt lärande OBS Ny lokal
Martin Biström – neurologi
fre
17
apr
Martin Biström – neurologi
Tid 09:00 - 12:00 17 april 09:00 - 12:00
Plats Hörsal B, 9 trappor, Norrlands universitetssjukhus
Disputation. Miljöfaktorers betydelse för uppkomsten av multipel skleros.
Jenny Jarlsdotter Wikström – litteraturvetenskap
fre
17
apr
Jenny Jarlsdotter Wikström – litteraturvetenskap
Tid 10:15 - 12:15 17 april 10:15 - 12:15
Plats Humanisthuset , Hörsal F
Disputation. Materiella vändningar. Läsningar av Parland, Lispector, Berg och Byggmästar.
Joakim Bergman – neurologi
fre
24
apr
Joakim Bergman – neurologi
Tid 09:00 - 12:00 24 april 09:00 - 12:00
Plats Sal D, 9 tr, Norrlands universitetssjukhus
Disputation. Studier av biologin vid intratekal behandling vid progressiv MS.
Marie Byenfeldt – radiografi
fre
24
apr
Marie Byenfeldt – radiografi
Tid 09:00 - 12:00 24 april 09:00 - 12:00
Plats Hörsal Snäckan, Östersunds sjukhus
Disputation. Ultraljuds-baserad shear wave elastografi av lever, en icke-invasiv metod för utvärdering av leversjukdom.
Desirée Enlund - kulturgeografi
fre
24
apr
Desirée Enlund - kulturgeografi
Tid 10:00 - 13:00 24 april 10:00 - 13:00
Plats S205, Samhällsvetarhuset
Disputation. Upproriska landsbygder – Sociala rörelsers omarbetande och motstånd mot sjukvårdens omvandling i svensk glesbygd
Dan Erik Adolfsson, kemi
fre
24
apr
Dan Erik Adolfsson, kemi
Tid 10:00 - 14:00 24 april 10:00 - 14:00
Plats KBC, Stora hörsalen.
Disputation. Syntes av ringsammansatta peptidomimetiska heterocykler som interagerar med amyloida fibrer.
Evelina Liliequist – etnologi
fre
24
apr
Evelina Liliequist – etnologi
Tid 10:00 - 12:00 24 april 10:00 - 12:00
Plats Hörsal E, Humanisthuset
Disputation. Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera orienteringar

maj

Julius Semenas – molekylärbiologi
fre
8
maj
Julius Semenas – molekylärbiologi
Tid 09:00 - 12:00 8 maj 09:00 - 12:00
Plats Hörsal 933, Unod B9
Disputation. Molekylära mekanismer av prostatacancer spridning och nya målriktade cancerterapi.
Anders Hofverberg, pedagogiskt arbete
fre
8
maj
Anders Hofverberg, pedagogiskt arbete
Tid 09:00 - 13:00 8 maj 09:00 - 13:00
Plats Naturvetarhuset, N360.
Disputation. Motivation, elever och klassrumsmiljö: Utforskande av svenska elevers lärandemål i kemi.
Caroline Fischl – Arbetsterapi
fre
8
maj
Caroline Fischl – Arbetsterapi
Tid 09:00 - 12:00 8 maj 09:00 - 12:00
Plats Aulan, Vårdvetarhuset
Disputation. Åldrandet i ett digitalt samhälle – ett aktivitetsperspektiv på social delaktighet.
Johan Hallqvist – etnologi (OBS! Nytt datum fastställs HT 2020)
fre
8
maj
Johan Hallqvist – etnologi (OBS! Nytt datum fastställs HT 2020)
Tid 10:00 - 12:00 8 maj 10:00 - 12:00
Plats Humanisthuset, Hörsal F
Disputation. Technological humans and human-like technology: Producing, reproducing and challenging what it means to be human in human-technology relationships
Moa Eriksson Krutrök - sociologi
fre
8
maj
Moa Eriksson Krutrök - sociologi
Tid 15:00 - 17:00 8 maj 15:00 - 17:00
Plats Aula Biologica
Disputation. Terrorns digitala efterdyningar: reaktioner på terrorattentat på Twitter
Roine El-Habta – anatomi
tor
14
maj
Roine El-Habta – anatomi
Tid 13:00 - 16:00 14 maj 13:00 - 16:00
Plats Biologihuset A 206
Disputation. Cellterapi för denerverad vävnad.
Itay Zamir – pediatrik
ons
20
maj
Itay Zamir – pediatrik
Tid 09:00 - 12:00 20 maj 09:00 - 12:00
Plats Sal E04, målpunkt R 1, våning 1, Norrlands universitetssjukhus
Disputation. Hyperglykemi, nutrition och hälsoutfall hos för tidigt födda barn.
Linda Eriksson – pedodonti
ons
20
maj
Linda Eriksson – pedodonti
Tid 09:00 - 12:00 20 maj 09:00 - 12:00
Plats Tandläkarhögskolan, 9 tr, Sal B
Disputation. Oral mikrobiota i relation till värdegenskaper, externa faktorer och kariessjukdom.
Inês Félix – historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
fre
22
maj
Inês Félix – historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Tid 10:15 - 12:00 22 maj 10:15 - 12:00
Plats Humanisthuset, Hörsal G
Disputation. Skolresor: Reformpedagogiska idéer och praktiker i Portugal (1890-1960)
Karin Kockum – Bild- och funktionsmedicin
fre
29
maj
Karin Kockum – Bild- och funktionsmedicin
Tid 09:00 - 12:00 29 maj 09:00 - 12:00
Plats Hörsalen, Östersunds sjukhus
Disputation. Bilddiagnostik vid idiopatisk Normaltryckshydrocephalus, Värdet av strukturerad radiologisk utvärdering.
Louise Öhlund – psykiatri
fre
29
maj
Louise Öhlund – psykiatri
Tid 13:00 - 16:00 29 maj 13:00 - 16:00
Plats Aulan, Sunderby sjukhus, Luleå
Disputation. Faktorer som påverkar den farmakologiska behandlingen vid bipolär sjukdom.
Hanna Bäckström - Genusvetenskap
fre
29
maj
Hanna Bäckström - Genusvetenskap
Tid 13:15 - 15:00 29 maj 13:15 - 15:00
Plats Hörsal E, Humanisthuset
Disputation. Att hjälpa andra – gåvans, rättvisans och medkänslans aporier i frivilligarbete

juni

Annika Winsnes – kirurgi
fre
5
jun
Annika Winsnes – kirurgi
Tid 09:00 - 12:00 5 juni 09:00 - 12:00
Plats Sal A, Unod T9, 9 tr, Norrlands universitetssjukhus
Disputation. Utvärdering av en experimentell modell efter utfall av operation för bukväggsbråck.
Petter Lundberg, experimentell fysik
fre
5
jun
Petter Lundberg, experimentell fysik
Tid 09:00 - 13:00 5 juni 09:00 - 13:00
Plats MIT-huset, MA121.
Disputation. Ljus för en ljusare morgondag.
Kristina Belancic – språkdidaktik
fre
5
jun
Kristina Belancic – språkdidaktik
Tid 10:00 - 12:00 5 juni 10:00 - 12:00
Plats Humanisthuset, Hörsal G
Disputation. Från språkpolicy till språkanvändning: Ideologiska och implementeringsut1ymmen för samisk språkanvändning
Casper de Lichtenberg, kemi
fre
5
jun
Casper de Lichtenberg, kemi
Tid 10:15 - 14:15 5 juni 10:15 - 14:15
Plats KBC, Stora Fokusrummet KBF301.
Disputation. Tidsupplöst strukturella och mekanistiska studier av vattenoxidation i PSII.
Chanaka Mannapperuma, beräkningsvetenskap
tor
11
jun
Chanaka Mannapperuma, beräkningsvetenskap
Tid 09:00 - 13:00 11 juni 09:00 - 13:00
Plats Stora hörsalen, KBC, KB3B1.
Disputation. Mänskliga-datorinteraktion principer för utveckling av webb-baserade resurser för genomik.
Veronica Lundberg – fysioterapi
fre
12
jun
Veronica Lundberg – fysioterapi
Tid 09:00 - 12:00 12 juni 09:00 - 12:00
Plats Aula Anatomica, Umeå universitet
Disputation. Barn med Juvenil idiopatisk artrit: Hälsorelaterad livskvalitet och delaktighet inom hälso- och sjukvården.
Bastian Schiffthaler, växters cell- och molekylärbiologi
fre
12
jun
Bastian Schiffthaler, växters cell- och molekylärbiologi
Tid 13:00 - 17:00 12 juni 13:00 - 17:00
Plats KBC, KBE303 - Stora hörsalen .
Disputation. Att omfamna flodvågen av data: förbättrade associationsstudier hos skogsträd genom integration av mångfaldiga dataset.
Jean Claude Nzayisenga, Plant Physiology
mån
15
jun
Jean Claude Nzayisenga, Plant Physiology
Tid 10:00 - 14:00 15 juni 10:00 - 14:00
Plats KBC, KBE301 - Lilla hörsalen.
Disputation. Autotrofisk and heterotrofisk odling av nordiska mikroalger i avfallsvatten för produktion av lipider.

september

Junia Joffer – folkhälsovetenskap
fre
4
sep
Junia Joffer – folkhälsovetenskap
Tid 09:00 - 12:00 4 september 09:00 - 12:00
Plats Föreläsningssalen, Falu lasarett
Disputation. Hälsa för framtiden. Självskattad hälsa och social status hos ungdomar
Johan Fahlman, miljövetenskap
fre
11
sep
Johan Fahlman, miljövetenskap
Tid 10:00 - 14:00 11 september 10:00 - 14:00
Plats KB.E3.01 Lilla hörsalen, KBC-huset.
Disputation. Beteendeförändrande läkemedels öde och effekt i boreala vatten.
Hilda Näslund - Socialt arbete
fre
11
sep
Hilda Näslund - Socialt arbete
Tid 13:00 - 15:00 11 september 13:00 - 15:00
Plats S205, Samhällsvetarhuset
Disputation. Brukarengagemangets personifiering: Entreprenörer och medlemsorganisationer på området psykisk ohälsa