Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon

Disputationer

Utbildning på forskarnivå avslutas med en offentlig disputation där doktoranden försvarar sin doktorsavhandling.

Vid Umeå universitet äger mellan 150 och 200 disputationer rum varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Kommande disputationer

Karin Jonsson – Omvårdnad
fre
29
jan
Karin Jonsson – Omvårdnad
Tid 09:00 - 12:00 29 januari 09:00 - 12:00
Plats Aula Biolgogica, Biologihuset
Disputation. Att veta vad som pågår – situationsmedvetenhet och teamprestation i interprofessionella team
Åsa Karlsson - fysioterapi
fre
29
jan
Åsa Karlsson - fysioterapi
Tid 09:00 - 12:00 29 januari 09:00 - 12:00
Plats Triple Helix, Universitetsledningshuset samt digitalt via Zoom
Disputation. Teambaserad hemrehabilitering efter höftfraktur bland äldre människor – effekter, upplevelser och påverkan av demens på utfallen
Ida Asplund - Rättsvetenskap
fre
29
jan
Ida Asplund - Rättsvetenskap
Tid 09:15 - 12:00 29 januari 09:15 - 12:00
Plats Hörsal D (Lindellhallen 2), Samhällsvetarhuset
Disputation. Den enskildes rättssäkerhet i individnära tillsyn

februari

Linda Månsson – fysioterapi
fre
5
feb
Linda Månsson – fysioterapi
Tid 09:00 - 12:00 5 februari 09:00 - 12:00
Plats Triple Helix, Universitetsledningshuset samt digitalt via Zoom
Disputation. Digital fallprevention för seniorer: Utvärdering av en ny träningsapp samt utveckling av ett självtest för balans och styrka.
Julia Schröders – folkhälsa
fre
5
feb
Julia Schröders – folkhälsa
Tid 09:00 - 12:00 5 februari 09:00 - 12:00
Plats Sal Butajira, Epdiemiologi och global hälsa
Disputation. Betydelsen av sociala nätverk för hälsan hos åldrande i Indonesien
Johanna Lauri - genusvetenskap
fre
5
feb
Johanna Lauri - genusvetenskap
Tid 13:00 - 15:00 5 februari 13:00 - 15:00
Plats Hörsal E, Humanisthuset
Disputation. Feministiska fantasier Mellan marknad och feminism
Chanh Nguyen Le Tan, datavetenskap
ons
17
feb
Chanh Nguyen Le Tan, datavetenskap
Tid 13:00 - 16:00 17 februari 13:00 - 16:00
Plats Umeå universitet, Aula biologica.
Disputation. Platsmedveten resursallokering i höggradigt distribuerade datormoln.
Johan Lidman, miljövetenskap
fre
19
feb
Johan Lidman, miljövetenskap
Tid 09:00 - 13:00 19 februari 09:00 - 13:00
Plats ULED Triple Helix
Disputation. Metaller på flykt: Transport och effekter över ekosystemgränser.
Anna Graipe – kardiologi
fre
19
feb
Anna Graipe – kardiologi
Tid 09:00 - 12:00 19 februari 09:00 - 12:00
Plats Hörsalen, Östersunds sjukhus
Disputation. Blödningskomplikationer efter akut koronart syndrom med inriktning på intrakraniell blödning.
Maria Nilsson – patologi
fre
26
feb
Maria Nilsson – patologi
Tid 09:00 - 12:00 26 februari 09:00 - 12:00
Plats Byggnad 5B Stora hörsalen
Disputation. Potentiella tumörmarkörer och terapeutiska mål i tumörens närliggande vävnad vid prostatacancer.
Emelie Kristoffersson – allmänmedicin
fre
26
feb
Emelie Kristoffersson – allmänmedicin
Tid 09:00 - 12:00 26 februari 09:00 - 12:00
Plats Hörsal B, nio trappor, Norrlands universitetssjukhus
Disputation. Är det bara jag? Om sexism och rasism i läkarutbildningens vardag Erfarenheter, förklaringar och strategier bland läkarstudenter.
Linda Berggren - kost och måltidsvetenskap
fre
26
feb
Linda Berggren - kost och måltidsvetenskap
Tid 09:00 - 12:00 26 februari 09:00 - 12:00
Plats Triple Helix, Universitetsledningshuset
Disputation. "Det handlar egentligen inte om maten, det handlar om allt annat" Upplevelser av skollunchen hos elever, lärare och rektorer i Sverige.

mars

Ann-Louise Vikberg – Medicinsk genetik
fre
5
mar
Ann-Louise Vikberg – Medicinsk genetik
Tid 09:00 - 12:00 5 mars 09:00 - 12:00
Plats Betula, 6M
Disputation. Mitotiskt kinesinliknande protein 1 (MKLP1/KIF23) i ärftlig medfödd dyserythropoietisk anemi typ III och i cancer
Hanna Ahrenby – pedagogiskt arbete
fre
5
mar
Hanna Ahrenby – pedagogiskt arbete
Tid 13:00 - 15:00 5 mars 13:00 - 15:00
Plats Lindelhallen 4, Hörsal UB A240
Disputation. Värdegrundsarbete i bildundervisning – en studie om iscensättning av policy i grundskolans senare år
Kristina Johansson – medicin
ons
17
mar
Kristina Johansson – medicin
Tid 13:00 - 16:00 17 mars 13:00 - 16:00
Plats Arnea, Campus Skellefteå
Disputation. Biomarkörer och risk för intracerebral blödning – befolkningsbaserade studier i norra Sverige.
Pernilla Israelsson - Obstetrik och gynekologi
fre
26
mar
Pernilla Israelsson - Obstetrik och gynekologi
Tid 09:00 - 12:00 26 mars 09:00 - 12:00
Plats Betula, Norrlands Universitetssjukhus
Disputation. Biologiska mekanismer bakom epitelial äggstockscancers förmåga att inaktivera immunförsvaret.
Josefin Devine – språkvetenskap (inriktning nordiska språk)
fre
26
mar
Josefin Devine – språkvetenskap (inriktning nordiska språk)
Tid 13:00 - 15:00 26 mars 13:00 - 15:00
Plats Humanisthuset, Hörsal G
Disputation. Bygden, byarna och buan. Studier av bebyggelsenamn i Hackås och Ovikens socknar, med ett särskilt avsnitt om fäbodnamnen.

april

Christian Lundström Tjurhufvud - Nationalekonomi
fre
9
apr
Christian Lundström Tjurhufvud - Nationalekonomi
Tid 09:15 - 12:00 9 april 09:15 - 12:00
Plats Hörsal A, Samhällsvetarhuset
Disputation. Angående Vinsten från Momentum Strategier samt Regler för Optimal Hävstång
Firoj Mahmud – molekylärbiologi
fre
23
apr
Firoj Mahmud – molekylärbiologi
Tid 09:00 - 12:00 23 april 09:00 - 12:00
Plats Betula, Norrlands universitetssjukhus
Disputation. Molekylära mekanismer bakom Yersinia pseudotuberculosis anpassning för etablering av infektion i värdvävnad.