Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Disputationer

Utbildning på forskarnivå avslutas med en offentlig disputation där doktoranden försvarar sin doktorsavhandling.

Vid Umeå universitet äger mellan 150 och 200 disputationer rum varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Kommande disputationer

Johan Gustafsson - nationalekonomi
fre
27
aug
Johan Gustafsson - nationalekonomi
Tid 13:15 - 15:00 27 augusti 13:15 - 15:00
Plats Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1
Disputation. Fyra uppsatser om arbetsutbudsbeteende, pensionspolicy och ojämlikhet.

september

Johan Holmberg - nationalekonomi
fre
3
sep
Johan Holmberg - nationalekonomi
Tid 10:00 - 12:00 3 september 10:00 - 12:00
Plats Samvetet, Samhällsvetarhuset
Disputation. Uppsatser inom Arbetsmarknadsekonomi, Inkomstbildning och Beskattning
David Lundgren – gastroenterologi
fre
10
sep
David Lundgren – gastroenterologi
Tid 09:00 - 12:00 10 september 09:00 - 12:00
Plats Triple Helix, Universitetsledningshuset
Disputation. Betydelsen av låggradig inflammation i mag-tarm kanalen.
Shoaib Azizi, energiteknik
mån
13
sep
Shoaib Azizi, energiteknik
Tid 13:00 - 17:00 13 september 13:00 - 17:00
Plats Samverkanshuset, Triple Helix.
Disputation. Multimetodiska bedömningar för att främja energieffektivt beslutsfattande för befintliga bostäder och akademiska byggnader.
Johan Leander, ekologi
fre
17
sep
Johan Leander, ekologi
Tid 09:00 - 13:00 17 september 09:00 - 13:00
Plats KB.E3.01 Lilla hörsalen, KBC-huset.
Disputation. Nedströmsvandring av laxfiskar i reglerade älvar – icke-konventionella metoder för fiskavledning.
Erik Frykholm – fysioterapi
fre
17
sep
Erik Frykholm – fysioterapi
Tid 09:00 - 12:00 17 september 09:00 - 12:00
Plats Triple Helix, universitetsledningshuset
Disputation. Muskelfunktion i extremiteterna hos personer med KOL - Varför är det viktigt och hur kan det mätas?
Anna Bengtsson – allmänmedicin och epidemiologi
fre
17
sep
Anna Bengtsson – allmänmedicin och epidemiologi
Tid 09:00 - 12:00 17 september 09:00 - 12:00
Plats Zoom och sal Butajira
Disputation. Visualisering av subklinisk ateroskleros – en metod för att minska risken för hjärtkärlsjukdom.
Carl Herdenberg – onkologi
fre
17
sep
Carl Herdenberg – onkologi
Tid 13:00 - 16:00 17 september 13:00 - 16:00
Plats Bergasalen, NUS
Disputation. LRIG-proteiners molekylära funktioner i metabolism och sjukdom.
Mattias Näsman - Ekonomisk historia
fre
17
sep
Mattias Näsman - Ekonomisk historia
Tid 13:15 - 15:00 17 september 13:15 - 15:00
Plats Samhällsvetarhuset, lokal S213
Disputation. Utsläppens politiska ekonomi: politik, företag och utformningen av bilavgasregleringar i Sverige och Europa, 1960 till 1980-talet
Angelika Beatrix Schwarz, datavetenskap
mån
20
sep
Angelika Beatrix Schwarz, datavetenskap
Tid 10:00 - 14:00 20 september 10:00 - 14:00
Plats MA316, MIT-huset.
Disputation. Förbättrad effektivitet för egenvektor-relaterade beräkningar.
Robin Rohlén – medicinsk teknik
ons
22
sep
Robin Rohlén – medicinsk teknik
Tid 13:00 - 16:00 22 september 13:00 - 16:00
Plats Bergasalen, Norrlands universitetssjukhus
Disputation. Identifiering av enskilda motorenheter i ultrasnabb ultraljudsavbildning i volontära skelettmuskelkontraktioner.
Heidi Nedergård – fysioterapi
fre
24
sep
Heidi Nedergård – fysioterapi
Tid 09:00 - 12:00 24 september 09:00 - 12:00
Plats Triple Helix, Universitetsledningshuset
Disputation. "Att ta nästa steg" Biomekanisk gånganalys och utvärdering av robotassisterad gångträning efter stroke.
Caroline Owman – museologi
fre
24
sep
Caroline Owman – museologi
Tid 10:00 - 12:00 24 september 10:00 - 12:00
Plats Humanisthuset, Hörsal F
Disputation. Det mer-än-mänskliga museet: Konservatorns praktik som flyktlinje i modernitetens museum
Laura Corneliusson – omvårdnad
fre
24
sep
Laura Corneliusson – omvårdnad
Tid 13:00 - 16:00 24 september 13:00 - 16:00
Plats Rum för lärande, Humanisthuset
Disputation. Hälsa, välbefinnande och trivsel i trygghetsboende
Peter Vinnervik, pedagogiskt arbete
fre
24
sep
Peter Vinnervik, pedagogiskt arbete
Tid 13:00 - 17:00 24 september 13:00 - 17:00
Plats KBE303 - Stora hörsalen, KBC-huset.
Disputation. När lärare formar ett nytt ämnesinnehåll. Intentioner, förutsättningar och utmaningar med att införa programmering i skolan.
Antonia Boman – reumatologi
tor
30
sep
Antonia Boman – reumatologi
Tid 09:00 - 12:00 30 september 09:00 - 12:00
Plats Bergasalen, Norrlands Universitetssjukhus
Disputation. Tidig reumatoid artrit – biomarkörer och hormonella faktorer i relation till sjukdomsprogress.
Keni Ren, tillämpad elektronik
tor
30
sep
Keni Ren, tillämpad elektronik
Tid 13:00 - 17:00 30 september 13:00 - 17:00
Plats Samverkanshuset, Triple Helix.
Disputation. Inzoomning på Precisionsdjurhållning.

oktober

Sandra Behren, organisk kemi
fre
1
okt
Sandra Behren, organisk kemi
Tid 09:00 - 13:00 1 oktober 09:00 - 13:00
Plats Glasburen, KBC, Umeå Universitet.
Disputation. Utvecklande och Utvärdering av Molekylära Verktyg för att Studera Postranslationell HexNAc- Tyrosin och Mucin O-Glycosylering.
Jerry Öhlin – fysioterapi
fre
1
okt
Jerry Öhlin – fysioterapi
Tid 09:00 - 12:00 1 oktober 09:00 - 12:00
Plats Triple Helix, Universitetsledningshuset
Disputation. Gånghastighet, fysisk aktivitet, kognitiv funktion och demens.
Josephine Savard – psykiatri
fre
8
okt
Josephine Savard – psykiatri
Tid 09:00 - 12:00 8 oktober 09:00 - 12:00
Plats Psykiatrins sal A, Norrlands universitetssjukhus
Disputation. Tvångsmässig sexuell beteendestörning: Kliniska karakteristika och behandling med Naltrexon.
Emma Nyman – kardiologi
fre
15
okt
Emma Nyman – kardiologi
Tid 09:00 - 12:00 15 oktober 09:00 - 12:00
Plats Bergasalen, Norrlands universitetssjukhus
Disputation. Karakterisering av subklinisk ateroskleros i karotis artärerna genom ultraljudsavbildning.
Andreas Viberg – oftalmiatrik
fre
15
okt
Andreas Viberg – oftalmiatrik
Tid 13:00 - 16:00 15 oktober 13:00 - 16:00
Plats Betula
Disputation. Genetisk orsak och riskfaktor vid gråstarrskirurgi
Cia Gustrén – Medie- och kommunikationsvetenskap
fre
15
okt
Cia Gustrén – Medie- och kommunikationsvetenskap
Tid 13:00 - 15:00 15 oktober 13:00 - 15:00
Plats Hörsal E, Humanisthuset
Disputation. Att förhandla skolidentiteter: en multimodal analys av gymnasieskolors självpresentation på webben
Ibadete Bytyci – kardiologi
tis
26
okt
Ibadete Bytyci – kardiologi
Tid 13:00 - 16:00 26 oktober 13:00 - 16:00
Plats Sal B, 9 tr, Norrlands universitetssjukhus
Disputation. Den viktiga rollen för vänster förmaksfunktions parametrar i klinisk praxis.

december

Ulrica Johansson – pediatrik
fre
10
dec
Ulrica Johansson – pediatrik
Tid 09:00 - 12:00 10 december 09:00 - 12:00
Plats Bergasalen Q (27) Norrlands universitetssjukhus Umeå
Disputation. Tilläggskost med nordisk mat. Effekt på näringsintag, tillväxt, biomarkörer och ätbeteende.
Johan Holm - Rättsvetenskap
fre
17
dec
Johan Holm - Rättsvetenskap
Tid 09:15 - 12:00 17 december 09:15 - 12:00
Plats Lindell 3, Samhällsvetarhuset
Disputation. Arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering