Hoppa direkt till innehållet
printicon

Disputationer

Utbildning på forskarnivå avslutas med en offentlig disputation där doktoranden försvarar sin doktorsavhandling.

Vid Umeå universitet äger mellan 150 och 200 disputationer rum varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Kommande disputationer

Chinmay Kumar Dwibedi - klinisk mikrobiologi
tor
28
feb
Chinmay Kumar Dwibedi - klinisk mikrobiologi
Tid 09:00 - 12:00 28 februari 09:00 - 12:00
Plats Major groove
Disputation. Francisella tularensis - persistens, smittspridning och smittspårning

mars

Disputation: Mattias Lindh, experimentell fysik
fre
1
mar
Disputation: Mattias Lindh, experimentell fysik
Tid 09:15 - 13:00 1 mars 09:15 - 13:00
Plats KBC-huset, KBE301
Disputation. Om hur ljusemitterande elektrokemiska celler fungerar.
Sofia Pulls – litteraturvetenskap
fre
1
mar
Sofia Pulls – litteraturvetenskap
Tid 13:15 - 15:15 1 mars 13:15 - 15:15
Plats Humanisthuset, Hörsal F
Disputation. Sofia Pulls försvarar sin avhandling: Skrivande och blivande – konstruktioner av skönlitterärt skrivande i handböcker och läromedel 1979-2015.
Disputation: Barbara Terebieniec, växtfysiologi
tor
14
mar
Disputation: Barbara Terebieniec, växtfysiologi
Tid 10:00 - 14:00 14 mars 10:00 - 14:00
Plats KBE301 (lilla föreläsningssalen)
Disputation. Att använda systemgenetik för att utforska komplexiteten hos bladformvariationen i Populus tremula.
Zahra Haider - medicinsk biovetenskap
fre
15
mar
Zahra Haider - medicinsk biovetenskap
Tid 09:00 - 12:00 15 mars 09:00 - 12:00
Plats Samlingssal Betula, Norrlands universitetssjukhus
Disputation. DNA-metyleringsprofiler i lymfoida prekursor-neoplasier - med fokus på klinisk relevans och biologin bakom.
Disputation: Lorenza Ferro, kemi
fre
15
mar
Disputation: Lorenza Ferro, kemi
Tid 10:00 - 14:00 15 mars 10:00 - 14:00
Plats KBC, Carl Kempe salen
Disputation. Om avloppsrening och biomassproduktion av nordiska mikroalger. Tillväxt i subarktiskt klimat och mikrobiella interaktioner.
Mari Holsti - kirurgi
fre
15
mar
Mari Holsti - kirurgi
Tid 13:00 - 16:00 15 mars 13:00 - 16:00
Plats Lokal Sal B, by 1B 9trp, Norrlands universitetssjukhus
Disputation. Kärlremodellering och cirkulerande basalmembransfragment vid bukaortaaneurysm.
Jenny Alenius Dahlqvist - pediatrik
fre
22
mar
Jenny Alenius Dahlqvist - pediatrik
Tid 09:00 - 12:00 22 mars 09:00 - 12:00
Plats Hörsal D, 9trappor, Norrlands universitetssjukhus
Disputation. Hjärtfrekvensvariabilitet och pacemakerbehandling hos barn och ungdomar med enkammarhjärta.
Florentin Späth - Strålningsvetenskaper
fre
22
mar
Florentin Späth - Strålningsvetenskaper
Tid 09:00 - 12:00 22 mars 09:00 - 12:00
Plats Bergasalen, Norrlands universitetssjukhus, byggnad 27
Disputation. Molekylär epidemiologi: Fall-kontroll studier för gliom och lymfoida maligniteter
Lorentz Edberg – pedagogiskt arbete, musik
fre
22
mar
Lorentz Edberg – pedagogiskt arbete, musik
Tid 13:00 - 15:00 22 mars 13:00 - 15:00
Plats Humanisthuset, Hörsal E
Disputation. Skolmusikalen. Om möten makt och musik i två skolmusikalprojekt i årskurs nio.
Marie Bendix - psykiatri
tor
28
mar
Marie Bendix - psykiatri
Tid 09:00 - 12:00 28 mars 09:00 - 12:00
Plats Sal A Psykiatriska Kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Disputation. Neuroendokrinologiska studier av patienter med affektiva sjukdomar
Disputation: Peter Fransson, beräkningsvetenskap
fre
29
mar
Disputation: Peter Fransson, beräkningsvetenskap
Tid 09:00 - 13:00 29 mars 09:00 - 13:00
Plats MIT-huset, MA121
Disputation. Peter Fransson - beräkningsvetenskap
Manuela Lehmann - neurolog
fre
29
mar
Manuela Lehmann - neurolog
Tid 09:00 - 12:00 29 mars 09:00 - 12:00
Plats Betula, Norrlands universitetssjukhus. Umeå
Disputation. SOD1-patologi vid ALS - Ur strukturspecifika antikroppars perspektiv
Anders Niklasson - öron-näs- och halssjukdomar
fre
29
mar
Anders Niklasson - öron-näs- och halssjukdomar
Tid 09:00 - 12:00 29 mars 09:00 - 12:00
Plats Aula, Sunderby sjukhus
Disputation. Hammarfraktur. Etiologi, diagnos och behandling.
Petter Holmlund - Strålningsvetenskaper
fre
29
mar
Petter Holmlund - Strålningsvetenskaper
Tid 13:00 - 16:00 29 mars 13:00 - 16:00
Plats Hörsal B, trapphus T, 9 trappor
Disputation. Fluiddynamiska principer för analys av intrakraniellt tryck och dess reglering - för tillämpning inom rymdmedicin och hydrocefalus.

april

Daniel Eid Rodriquez - folkhälsa
fre
5
apr
Daniel Eid Rodriquez - folkhälsa
Tid 09:00 - 12:00 5 april 09:00 - 12:00
Plats Hörsal D, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus
Disputation. Den långa resan för att få vård: Fallet med leishmaniasis i den bolivianska regnskogen.
Monica Egelström – pedagogiskt arbete
fre
5
apr
Monica Egelström – pedagogiskt arbete
Tid 10:00 - 12:00 5 april 10:00 - 12:00
Plats Humanisthuset. Hörsal E
Disputation. Samma lärare – olika praktiker? En studie av literacy och meningsskapande i grundskolans tidiga ämnesundervisning.
Patricia Hägglund - medicin med inriktning logopedi
fre
12
apr
Patricia Hägglund - medicin med inriktning logopedi
Tid 09:00 - 12:00 12 april 09:00 - 12:00
Plats Hörsal B, 9 trappor, Norrlands universitetssjukhus
Disputation. Sväljningsdysfunktion bland äldre i korttidsvård: prevalens, effekt av munskärmsträning och risk för död
Volker Otten - ortopedi
fre
12
apr
Volker Otten - ortopedi
Tid 13:00 - 16:00 12 april 13:00 - 16:00
Plats Hörsal B, 9 trappor, NUS
Disputation. Den ocementerade höftskålen i THA.
Malin Benerdal - Statsvetenskap
lör
13
apr
Malin Benerdal - Statsvetenskap
Tid 10:15 - 12:00 13 april 10:15 - 12:00
Plats S205, Samhällsvetarhuset
Disputation. Nationell utvärderingspolicy: Utformning och förändring på grundskoleområdet 1988-2014
Disputation: Malin Benerdal - statsvetenskap
lör
13
apr
Disputation: Malin Benerdal - statsvetenskap
Tid 10:15 - 13:00 13 april 10:15 - 13:00
Plats S205, Samhällsvetarhuset
Disputation. Nationell utvärderingspolicy: Utformning och förändring på grundskoleområdet 1988-2014.
Akbar Espaillat - molekylärbiologi
fre
26
apr
Akbar Espaillat - molekylärbiologi
Tid 09:00 - 12:00 26 april 09:00 - 12:00
Plats Hörsal d Unod T 9
Disputation. Nya cellväggskemikalier i gramnegativa bakterier: från utveckling av dedikerade peptidoglykankemometriska verktyg till funktionell genomik.

maj

Heather Mackay - kulturgeografi
fre
17
maj
Heather Mackay - kulturgeografi
Tid 10:15 - 12:00 17 maj 10:15 - 12:00
Plats S205, Samhällsvetarhuset
Disputation. Mat, jordbruk och hälsa i medelstora städer i Uganda
Disputation: Johan Sidenvall, ämnesdidaktik med inriktning mot matematik
fre
17
maj
Disputation: Johan Sidenvall, ämnesdidaktik med inriktning mot matematik
Tid 12:30 - 16:30 17 maj 12:30 - 16:30
Plats Naturvetarhuset, N420
Disputation. Lösa problem - Om elevers möjligheter att lära sig matematik genom problemlösning och hur lärare kan stödja processen.
Anna Holm - öron-, näsa, hals
fre
24
maj
Anna Holm - öron-, näsa, hals
Tid 09:00 - 12:00 24 maj 09:00 - 12:00
Plats Sal D, Unod T9, Norrlands Universitetssjukhus
Disputation. Humant papillomvirus i respiratoriska papillom, inverterade näspapillom och vid godartad sjukdom i halsmandlarna.
Disputation: Mirva Niinipuu, kemi
fre
24
maj
Disputation: Mirva Niinipuu, kemi
Tid 09:00 - 13:00 24 maj 09:00 - 13:00
Plats KBC, Lilla hörsalen
Disputation. Om designade kolmaterial från restströmmar för avskiljning av föroreningar i avloppsvatten – Adsorption och ytegenskaper.
Synne Myreböe – historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
fre
24
maj
Synne Myreböe – historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Tid 10:00 - 12:00 24 maj 10:00 - 12:00
Plats Humanisthuset, Hörsal E
Disputation. Synne Myreböe försvarar sin avhandling med svensk titel: Kultiveringens politik: Martha Nussbaum, antiken och filosofins praktik.
Linda Arnell - socialt arbete
fre
24
maj
Linda Arnell - socialt arbete
Tid 10:00 - 12:00 24 maj 10:00 - 12:00
Plats S 205 h
Disputation. Tjers våld. Våldets tjejer.
Magdalena Johansson - medicin
fre
24
maj
Magdalena Johansson - medicin
Tid 13:00 - 16:00 24 maj 13:00 - 16:00
Plats Forumsalen, Campus Skellefteå
Disputation. Venös tromboembolism – epidemiologi med fokus på riskmarkörer
Sol Morén – pedagogiskt arbete, bild
ons
29
maj
Sol Morén – pedagogiskt arbete, bild
Tid 13:00 - 15:00 29 maj 13:00 - 15:00
Plats Humanisthuset, Hörsal E
Disputation. Sol Morén försvarar sin avhandling med svensk titel: "Relationell kreativitet: vad kan medverkandekonst göra för högskoleutbildning?
Susanna Pusa - omvårdnad
fre
31
maj
Susanna Pusa - omvårdnad
Tid 09:00 - 12:00 31 maj 09:00 - 12:00
Plats Karin Josefsson, Professor, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Sektionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås, 501 90 Borås
Disputation. Vägen mot implementering av familjecentrerad omvårdnad

juni

Ahmet Gümüscü - socialt arbete
ons
5
jun
Ahmet Gümüscü - socialt arbete
Tid 10:00 - 12:00 5 juni 10:00 - 12:00
Plats S 213, Samhällsvetarhuset
Disputation. Socialarbetares konstruktion av familj och insatser i familjerelaterad komplexitet
Erik Tossavainen - kardiologi
ons
5
jun
Erik Tossavainen - kardiologi
Tid 13:00 - 16:00 5 juni 13:00 - 16:00
Plats Sal C, 9 tr, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Disputation. Hjärtats hemodynamik vid pulmonell hypertension i vila och under stress.
Laleh Zarrinkoob - Neurologi
ons
5
jun
Laleh Zarrinkoob - Neurologi
Tid 13:00 - 16:00 5 juni 13:00 - 16:00
Plats Sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan, NUS
Disputation. Cerebralt blodflöde med fokus på blodflödesfördelning, kollateraler och artärpulsationer. En tillämpning med magnetisk resonanstomografi.
Disputation: Gerard Rocher Ros, naturgeografi
fre
14
jun
Disputation: Gerard Rocher Ros, naturgeografi
Tid 09:00 - 13:00 14 juni 09:00 - 13:00
Plats Stora Hörsalen, KBC
Disputation. Om biofysiska kontroller av koldioxidutsläpp från arktiska sötvatten.
Per A Nilsson - kulturgeografi
fre
14
jun
Per A Nilsson - kulturgeografi
Tid 10:00 - 12:00 14 juni 10:00 - 12:00
Plats S213H
Disputation. Studera utomlands - förväntningar och erfarenheter bland mobila studenter