"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kvalitets- och ledningssystem

Handelshögskolan verkar inom ramen för Umeå universitet och våra ledningssystem baseras på de riktlinjer som gäller för verksamheten vid universitetet i stort.

Som en del av en statlig myndighet arbetar vi efter den statliga värdegrunden och vi utvärderas av kontrollmyndigheter som exempelvis Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Som internationell handelshögskola med en tydlig hållbarhetsprofil går vi längre än många andra institutioner och anpassar vi våra kvalitets- och ledningssystem till internationell standard:

AACSB

Sedan 2018 är Handelshögskolan ackrediterad enligt AACSB. Att vara ackrediterad av en av de ledande organisationerna för handelshögskolor globalt är ett kvitto på att vår utbildning, forskning och samverkan håller hög internationell standard. Det kvalitetsledningssystem som ligger till grund för vår ackreditering garanterar att vi på ett systematiskt vis arbetar med vår egen utveckling inom samtliga områden inom vår mission och att vi behåller fokus på vår långsiktiga vision. AACSB-ackrediteringen bygger även vårt varumärke och gör det möjligt för oss att finna samarbeten med handelshögskolor av internationellt hög klass och förbättrar våra möjligheter till internationell rekrytering. Vår ackreditering omprövas vart femte år genom såväl en omfattande självvärderingsrapport som ett platsbesök av externa bedömare.

ISO

Handelshögskolan har en tydlig hållbarhetsprofil och vi har valt att ta steget från att "bara" kommunicera ut det arbete vi gör till att certifiera hela vårt miljöledningssystem. Sedan 2015 är därför Handelshögskolan certifierade enligt ISO 14001. Vårt miljöledningssystem är numera en väl integrerad del av vårt övergripande ledningssystem och anpassat till de krav som finns på oss från UKÄ, AACSB och andra intressenter. Vårt miljöledningssystem genomgår årligen en extern såväl som intern revision vilket skapar förutsättningar för ständiga förbättringar.

PRME

PRME, Principles for Responsible Management Education, är ett FN-initiativ för att få handelshögskolor runt om i värden att ta ett ökat ansvar för en ansvarsfull utbildning av framtidens ledare. Handelshögskolan skriver under på de sex principer som tagits fram av PRME och är sedan 2013 medlem. Hur vårt hållbarhetsarbete utvecklas rapporteras vartannat år till PRME i en rapport som publiceras på deras hemsida.

Senast uppdaterad: 2022-01-13