"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om Handelshögskolan

Vi är en internationell handelshögskola centralt belägen på Umeå universitets campus och vår verksamhet består av utbildning, forskning och samverkan inom företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Vi är drygt 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter (se organisationsschema). Närmare 4000 studenter passerar årligen våra kurser och vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå.

Vi ligger i forskningsfronten när det gäller hållbar utveckling, offentlig ekonomi, projekt, innovationer och analys av stora datamängder (big data).

Handelshögskolan har AACSB-ackreditering och är hållbarhetscertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO 14001.

Vision, mission och värdegrund

Vi strävar efter att finnas både lokalt och globalt och låter vår mission & värdegrund genomsyra verksamheten. Läs mer.

Hållbarhetsarbete

Vi arbetar för en hållbar utveckling genom att sprida kunskap som leder oss mot ett mer hållbart samhälle. Läs mer.

Ledningsgrupp

Mats Bergman

Mats Bergman
Rektor

Johan Jansson
Enhetschef
Företagsekonomi

Tomas Sjögren

Tomas Sjögren
Enhetschef
Nationalekonomi

Anders Lundquist
Enhetschef
Statistik

Anna Strömbom
Administrativ chef

Sofia Isberg
Ansvarig för utbildning

Kansli

Handelshögskolans kansli har ca 20 anställda. Vi arbetar med stöd till våra lärare och forskare samt studieadministration och studiestöd till våra studenter.

Enheter

Styrelse och råd

Styrelse

Styrelsen ansvarar för den långsiktiga inriktningen av övergripande mission, vision, mål och strategier med avseende på utbildning, forskning och aktiviteter förenade med näringsliv och förvaltning.

Mandatperiod: 1 januari 2022 - 31 december 2025

Externa ledamöter:
Louise Ring (ordförande)
Maria Hedblom
Jonas Häggström
Peter Juneblad
Sören Kock

Interna ledamöter:
Mats Bergman
Xavier De Luna
Ruth Mannelqvist
Ulrica Nylén
Per-Olof Ågren
Magnus Wikström (suppleant)
Gabrielle Söderberg (doktorandrepresentant)

Därutöver ingår två studeranderepresentanter i styrelsen och de utses av Umeå studentkår.

Handelshögskolans externa råd

Handelshögskolan har ett externt råd med experter från näringslivet och offentlig sektor för att i samverkan utveckla Handelshögskolans verksamhet.

Följande personer ingår i rådet:
Anna Andersdotter, Sveriges allmännytta
Mats Bergman, Handelshögskolan (sammankallare)
Ylva Billing, Skellefteå Science City
Rob Britton, AirLearn och Georgetown University
Nils-Olof Forsgren, Uminova Innovation
Erik Frohm, Europeiska centralbanken (ECB)
Devi R. Gnyawali, Pamplin College of Business, Virginia Tech
Henrik Johansson, Grant Thornton
Karin Johansson, Nordea
Anna-Karin Nilsson, Vitec
Håkan Olofsson, Ball Corporation
Simone Raschig, SAP SE
Peter Renkel, Konftel
Oskar Riby, RISE
Tom Sarin, Komatsu Forest
Ann-Christine Schmidt, Skellefteå Kraft
Magnus Stenvall, Umeå Energi AB
Lois Stevenson, Self-employed
David Sundström, Trafikverket
Kristina Säfsten, Övik Energi
Royne Söderström, Akademiska Hus
Anna Thoursie, Ad recte resolvere AB, SOFI
Emma Zetterdahl, Spotify Advertising

Handelshögskolefonden

I samband med Handelshögskolans bildande 1989, inrättades Stiftelsen för ekonomisk forskning i Umeå – Handelshögskolefonden.
Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt trygga uppbyggnad av och framtida verksamhet för en handelshögskola vid Umeå universitet.
Stiftelsens medel kan användas för att förstärka forskningen vid skolan och främja relationerna mellan Handelshögskolan och näringslivet samt myndigheter och organisationer såväl lokalt och regionalt som nationellt. Huvuddonator vid stiftelsens inrättande var Handelsbanken.

Vill du, ditt företag eller organisation ge en gåva till Stiftelsen för Ekonomisk forskning i Umeå så välkomnas det.

Swish: 123 386 0491
Bank-giro: 135-9850

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som är direkt ansvarig inför universitetsstyrelsen.

Följande personer ingår i styrelsen:

Regionbankschef Peter Hansi, Handelsbanken – Ordförande
Universitetsdirektör Hans Wiklund
Ekonomichef, Maria Annér Liedberg, COOP Nord
Regional utvecklingsdirektör Anna Pettersson, Region Västerbotten
Prodekan Greg Neely, samhällsvetenskapliga fakulteten

Föredragande, adjungerad: Rektor Handelshögskolan, Mats Bergman
Sekreterare: Carina Gustafsson, Planeringsenheten

Per & Eivor Wikströms stiftelse

Per och Eivor Wikströms Stiftelse inrättades 1996 genom en donation från Per och Eivor Wikström. Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig undervisning, forskning och studier med särskild inriktning mot den svenska integrationen med fransktalande länder.
Stiftelsen verkar för sitt ändamål främst genom att anslå medel till stipendier för enskilda forskare och studerande vid Handelshögskolan vid Umeå universitet.
Stipendium kan sökas av forskare/lärare/administratör som är verksamma vid Handelshögskolan eller vid universitet eller högskola i franskspråkig miljö med vilket Handelshögskolan vid Umeå universitet har fördjupat samarbete. Stipendium kan sökas för vetenskapligt arbete inom ekonomiområdet som syftar till ökad kunskap om förhållanden som rör relationer mellan Sverige och fransktalande länder. Stipendium kan också sökas för projekt som syftar till att utveckla samarbete mellan Sverige och fransktalande länder vad gäller forskning och/eller undervisning inom ekonomi.

Styrelse

Carl-Johan Gestrup (ordförande)
Åke Fredholm (sekreterare)
Anders Wikström
Carl Wikström
Louise Ring
Mats Bergman
Ruth Mannelqvist

Kontakta oss

Postadress

Handelshögskolan
901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress

Samhällsvetarhuset, Biblioteksgränd 6, våning 2 (Nationalekonomi och Statistik) och 3 (Företagsekonomi och Kansliet).

Telefon

Växel: 090-786 50 00

Senast uppdaterad: 2024-03-15