Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om Handelshögskolan

Vi är en internationell handelshögskola centralt belägen på Umeå universitets campus och vår verksamhet består av utbildning, forskning och samverkan inom företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Vi är drygt 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter (se organisationsschema). Strax över 3000 studenter passerar årligen våra kurser och vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå.

Vi ligger i forskningsfronten när det gäller hållbar utveckling, offentlig ekonomi, projekt, innovationer och analys av stora datamängder (big data).

Handelshögskolan har AACSB-ackreditering och är hållbarhetscertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO 14001.

Ledningsgrupp

Toppbild

Lars Silver
Enhetschef
Företagsekonomi

Toppbild

Lars Persson
Enhetschef
Nationalekonomi

Toppbild

Marie Eriksson
Enhetschef
Statistik

Toppbild

Mikael Lindbäck
Administrativ chef

Toppbild

Karl Johan Bonnedahl
Kvalitetsansvarig utbildning

Kansli

Handelshögskolans kansli har ca 20 anställda. Vi arbetar med stöd till våra lärare och forskare samt studieadministration och studiestöd till våra studenter.

Enheter

Styrelse och råd

Styrelse

Styrelsen ansvarar för den långsiktiga inriktningen av övergripande mission, vision, mål och strategier med avseende på utbildning, forskning och aktiviteter förenade med näringsliv och förvaltning.

Mandatperiod: 1 januari 2018 - 31 december 2021

Externa ledamöter:
Anna Thoursie (ordförande)
Maria Hedblom
Sören Kock
Louise Ring
Per-Olof Ågren
Mikael Öhlund

Interna ledamöter:
Sofia Lundberg
Xavier De Luna
Ruth Mannelqvist
Ulrica Nylén
Thomas Olofsson
Gabriel Wallin (doktorandrepresentant)
David Granlund (suppleant)

Därutöver ingår två studeranderepresentanter i styrelsen och de utses av Umeå studentkår.

Business Advisory Board

Handelshögskolan har ett Business Advisory Board (BAB) med experter från näringslivet och offentlig sektor för att i samverkan utveckla Handelshögskolans verksamhet.

Följande personer ingår i BAB:
Göran Ernstson, Umeå Energi
Nils-Olof Forsgren, Uminova Innovation
Marie Johansson, Swedbank
Peter Juneblad, Umeå kommun
Torbjörn Lahti, Planeco Nord
Sofia Lundberg, Handelshögskolan (sammankallare)
Anna-Karin Nilsson, Gullers grupp
Anna Pettersson, Region Västerbotten
Peter Renkel, Konftel
Oskar Riby, Uminova eXpression
Tom Sarin, Log Max AB
Ann-Christine Schmidt, Skellefteå Kraft.
Kristina Säfsten, Övik Energi
Royne Söderström, Akademiska Hus

International Advisory Board

International Advisory Board (IAB) är ett råd som stärker Handelshögskolans internationella kontakter och ger oss en möjlighet att kontinuerligt föra en dialog med företrädare för internationellt näringsliv och akademiska representanter från olika länder. IAB samlas i regel en gång per år i juni eller september. Däremellan har vi kontakt med de enskilda medlemmarna i olika frågor som speglar deras specialområden.

Dr Rob Britton
Principal AirLearn, and Adjunct Professor, Georgetown University, USA

Professor Stewart R Clegg
University of Technology Sydney i Australien tillika hedersdoktor vid Samhällsvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet.

Professor Marian Geldner
Professor of Economics, Warsawa School of Economics, Poland

Dr. Devi R. Gnyawali
Professor and Director of Graduate Programs and Head of Department of Management, Pamplin College of Business, Virginia Tech, USA

Håkan Olofsson
Vice President, Internal Audit at Ball Corporation, USA

Guy Pfeffermann
Founder & CEO of the Global Business School Network, Washington, DC, USA,

Professor Marianne Stenius
Professor and Rector Emerita, Hanken School of Economics, President of EIASM, Helsinki, Finland

Dr. Lois Stevenson
Entreprenologist (consulting) at Self-employed, Ottawa, CanadaDr.

Simone Raschig
Global Controlling, SAP SE, Walldorf, Germany

Dr Emma Zetterdahl
Economist, Amazon, USA

Handelshögskolefonden

Följande personer ingår i Handelshögskolefonden:

Magnus Ericson (ordförande), Handelsbanken
Per Ragnarsson, Umeå universitet
Gregory Neely, Umeå universitet
Anna Pettersson, Region Västerbotten
Gunnar Bålfors, Indexator

Sofia Lundberg (föredragande), Handelshögskolan

Per & Eivor Wikströms stiftelse

Carl Wikström (ordförande)
Eivor Wikström (vice ordförande)
Anders Wikström
Åke Fredholm sekreterare
Anna Thoursie
Ruth Mannelqvist
Sofia Lundberg