Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om Handelshögskolan

Vi är en internationell handelshögskola centralt belägen på Umeå universitets campus och vår verksamhet består av utbildning, forskning och samverkan inom företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Vi är drygt 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter (se organisationsschema). Strax över 3000 studenter passerar årligen våra kurser och vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå.

Vi ligger i forskningsfronten när det gäller hållbar utveckling, offentlig ekonomi, projekt, innovationer och analys av stora datamängder (big data).

Handelshögskolan har AACSB-ackreditering och är hållbarhetscertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO 14001.

Vision, mission och värdegrund

Vi strävar efter att finnas både lokalt och globalt och låter vår mission & värdegrund genomsyra verksamheten. Läs mer.

Hållbarhetsarbete

Vi arbetar för en hållbar utveckling genom att sprida kunskap som leder oss mot ett mer hållbart samhälle. Läs mer.

Ledningsgrupp

Johan Jansson
Enhetschef
Företagsekonomi

Lars Persson
Enhetschef
Nationalekonomi

Anders Lundquist
Enhetschef
Statistik

Anna Strömbom
Administrativ chef

Karl Johan Bonnedahl
Kvalitetsansvarig utbildning

Kansli

Handelshögskolans kansli har ca 20 anställda. Vi arbetar med stöd till våra lärare och forskare samt studieadministration och studiestöd till våra studenter.

Enheter

Styrelse och råd

Styrelse

Styrelsen ansvarar för den långsiktiga inriktningen av övergripande mission, vision, mål och strategier med avseende på utbildning, forskning och aktiviteter förenade med näringsliv och förvaltning.

Mandatperiod: 1 januari 2018 - 31 december 2021

Externa ledamöter:
Anna Thoursie (ordförande)
Peter Juneblad
Maria Hedblom
Sören Kock
Louise Ring

Interna ledamöter:
Sofia Lundberg
Xavier De Luna
Ruth Mannelqvist
Ulrica Nylén
Per-Olof Ågren
Linn Karlsson (doktorandrepresentant)
Magnus Wikström (suppleant)

Därutöver ingår två studeranderepresentanter i styrelsen och de utses av Umeå studentkår.

Business Advisory Board

Handelshögskolan har ett Business Advisory Board (BAB) med experter från näringslivet och offentlig sektor för att i samverkan utveckla Handelshögskolans verksamhet.

Följande personer ingår i BAB:
Nils-Olof Forsgren, Uminova Innovation
Henrik Johansson, Grant Thornton
Marie Johansson, Swedbank
Torbjörn Lahti, Planeco Nord
Sofia Lundberg, Handelshögskolan (sammankallare)
Anna-Karin Nilsson, Vitec
Anna Pettersson, Region Västerbotten
Peter Renkel, Konftel
Oskar Riby, Uminova eXpression
Tom Sarin, Log Max AB
Ann-Christine Schmidt, Skellefteå Kraft
Magnus Stenvall, Umeå Energi AB
Kristina Säfsten, Övik Energi
Royne Söderström, Akademiska Hus

International Advisory Board

International Advisory Board (IAB) är ett råd som stärker Handelshögskolans internationella kontakter och ger oss en möjlighet att kontinuerligt föra en dialog med företrädare för internationellt näringsliv och akademiska representanter från olika länder. IAB samlas i regel en gång per år i juni eller september. Däremellan har vi kontakt med de enskilda medlemmarna i olika frågor som speglar deras specialområden.

Dr Rob Britton
Principal AirLearn, and Adjunct Professor, Georgetown University, USA

Professor Stewart R Clegg
University of Technology Sydney i Australien tillika hedersdoktor vid Samhällsvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet.

Professor Marian Geldner
Professor of Economics, Warsaw School of Economics, Poland

Dr. Devi R. Gnyawali
Department Head and R. B. Pamplin Professor, Pamplin College of Business, Virginia Tech, USA

Håkan Olofsson
Vice President, Internal Audit at Ball Corporation, USA

Guy Pfeffermann
Founder & CEO of the Global Business School Network, Washington, DC, USA,

Professor Marianne Stenius
Professor and Rector Emerita, Hanken School of Economics, President of EIASM, Helsinki, Finland

Dr. Lois Stevenson
Entreprenologist (consulting) at Self-employed, Ottawa, Canada

Dr. Simone Raschig
Global Controlling, SAP SE, Walldorf, Germany

Dr Emma Zetterdahl
Economist, Amazon, USA

Handelshögskolefonden

I samband med Handelshögskolans bildande 1989, inrättades Stiftelsen för ekonomisk forskning i Umeå – Handelshögskolefonden.
Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt trygga uppbyggnad av och framtida verksamhet för en handelshögskola vid Umeå universitet.
Stiftelsens medel kan användas för att förstärka forskningen vid skolan och främja relationerna mellan Handelshögskolan och näringslivet samt myndigheter och organisationer såväl lokalt och regionalt som nationellt. Huvuddonator vid stiftelsens inrättande var Handelsbanken.

Vill du, ditt företag eller organisation ge en gåva till Stiftelsen för Ekonomisk forskning i Umeå så välkomnas det.

Swish: 123 386 0491
Bank-giro: 135-9850

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som är direkt ansvarig inför universitetsstyrelsen.

Följande personer ingår i styrelsen:

Regionbankschef Peter Hansi, Handelsbanken – Ordförande
Universitetsdirektör Hans Wiklund
Ekonomichef, Maria Annér Liedberg, COOP Nord
Regional utvecklingsdirektör Anna Pettersson, Region Västerbotten
Prodekan Greg Neely, samhällsvetenskapliga fakulteten

Föredragande, adjungerad: Rektor Handelshögskolan, Sofia Lundberg
Sekreterare: Carina Henningsson, Planeringsenheten

Per & Eivor Wikströms stiftelse

Per och Eivor Wikströms Stiftelse inrättades 1996 genom en donation från Per och Eivor Wikström. Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig undervisning, forskning och studier med särskild inriktning mot den svenska integrationen med fransktalande länder.
Stiftelsen verkar för sitt ändamål främst genom att anslå medel till stipendier för enskilda forskare och studerande vid Handelshögskolan vid Umeå universitet.
Stipendium kan sökas av forskare/lärare/administratör som är verksamma vid Handelshögskolan eller vid universitet eller högskola i franskspråkig miljö med vilket Handelshögskolan vid Umeå universitet har fördjupat samarbete. Stipendium kan sökas för vetenskapligt arbete inom ekonomiområdet som syftar till ökad kunskap om förhållanden som rör relationer mellan Sverige och fransktalande länder. Stipendium kan också sökas för projekt som syftar till att utveckla samarbete mellan Sverige och fransktalande länder vad gäller forskning och/eller undervisning inom ekonomi.

Styrelse

Carl Wikström (ordförande)
Eivor Wikström (vice ordförande)
Anders Wikström
Åke Fredholm sekreterare
Anna Thoursie
Ruth Mannelqvist
Sofia Lundberg

Kontakta oss

Postadress

Handelshögskolan
901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress

Samhällsvetarhuset, Biblioteksgränd 6, våning 2 (Nationalekonomi och Statistik) och 3 (Företagsekonomi och Kansliet).

Telefon

Växel: 090-786 50 00