"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Rektor till Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Här gjordes till exempel den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men, också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera snabbt och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Handelshögskolan vid Umeå universitet (Umeå School of Business, Economics and Statistics, USBE) har drygt 150 anställda, fördelat mellan våra tre huvudsakliga discipliner (företagsekonomi, nationalekonomi, statistik) och vårt kansli.  Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå inom alla tre disciplinerna. Vi har ett fokus på hållbar utveckling och utbildar ansvarsfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Hos oss läser ca 3900 studenter och vi erbjuder tre forskarutbildningar, sex mastersprogram, ett magisterprogram, tre civilekonomprogram, två grundutbildningsprogram samt fristående kurser.

Handelshögskolan ligger i forskningsfronten när det gäller miljö- och naturresursekonomi, offentlig ekonomi, projekt, redovisning, finansiering, hållbar konsumtion, innovationer, statistisk metodutveckling och data science. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Hos oss verkar studenter, medarbetare och samarbetspartners i en internationell miljö centralt på Umeå universitets campus. Vi har hög grad av studentmobilitet och ingår i internationella nätverk som AACSB, PRME och GBSN. Med väl utvecklade former för samverkan med näringsliv, offentlig sektor och utvalda partneruniversitet tar vi tillvara på våra egna och våra samarbetspartners styrkor och stärker kvaliteten i både utbildning och forskning.

Handelshögskolan är en del av samhällsvetenskaplig fakultet, men med egen delegationsordning från universitetets rektor. Vid Handelshögskolan finns en styrelse, där Handelshögskolans rektor, ingår tillsammans med andra interna och externa ledamöter och ordförande, samt två strategiska råd med syfte att i samverkan utveckla Handelshögskolans verksamhet. Särskilt utmärkande för oss som handelshögskola är också den goda relationen mellan studenter och medarbetare, att studenter och andra intressenter involveras i vår reguljära verksamhet, samt att vi har ett väl utvecklat system för att säkerställa studenternas lärandeprocesser. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vision

”Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard”.

Mission

”I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling.”

Vi söker en rektor eftersom vår nuvarande rektors mandatperiod upphör. Som ny rektor tar du det övergripande ansvaret för att förverkliga visionen samt för att leda och utveckla verksamheten genom att:

  • erbjuda en högkvalitativ lärandemiljö som stimulerar till analytiskt, kritiskt och självständigt tänkande,
  • tillhandahålla en dynamisk forskningsmiljö av hög internationell standard inom Handelshögskolans vetenskapliga discipliner, och
  • fungera som en attraktiv partner på internationell, nationell och regional nivå, där vi genom samarbete med andra akademiska institutioner, näringsliv och andra samhällsaktörer utvecklar och delar kunskap.

Akademisk kompetens

För att vara behörig till uppdraget krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande inom ett ämne av relevans för Handelshögskolans ämnesområden.​ 
Det är meriterande att vara docent eller professor, att ha god förtrogenhet inom utbildning och forskning inom det svenska utbildningssystemet.

Ledarerfarenhet

Väl dokumenterad erfarenhet av att leda verksamhetsutveckling och förändringsarbete är ett krav såväl som erfarenhet av att leda, utveckla och genomföra utbildnings- och forskningsverksamhet.  
Det är meriterande att ha erfarenhet av personal- och ekonomiskt verksamhetsansvar.

Övriga behörighetskrav och meriter  

Erfarenhet av samverkan med aktörer inom akademi, näringsliv och samhälle är ett krav, så också ​god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift.​
Det är meriterande med samverkansmeriter på såväl regional som nationell och internationell nivå, goda samverkanskontakter med näringsliv och omgivande samhälle samt erfarenhet av kvalitetssystem.

Efterfrågade egenskaper

Som Handelshögskolans rektor är du en god förebild och en profilerad företrädare för Handelshögskolan med förmåga att bygga förtroendefulla relationer och stimulera till nya samarbeten i såväl interna, externa, nationella och internationella sammanhang. Du stöttar innovation och kreativitet, inte minst genom att identifiera och tillvarata möjligheter för Handelshögskolan. Du skapar förutsättningar för en hållbar, attraktiv studie- och arbetsmiljö. Du värnar kollegiala processer, akademisk frihet samt medarbetar- och studentinflytande. Samtidigt har du som Handelshögskolans rektor ett ansvar för att driva förändring och ge Handelshögskolan en tydlig riktning. Därför har du även förmåga att förankra, fatta och genomföra beslut som utvecklar Handelshögskolan som helhet. Du är skicklig på att involvera andra i beslutsprocesser, kan delegera med ansvar och har en god kommunikativ förmåga. Du har goda administrativa förmågor, tar ansvar för Handelshögskolans resurser och resultat och verkar för Handelshögskolans samt universitetets gemensamma mål.

Uppdragsvillkor

Rektor vid Handelshögskolan är ett uppdrag som, i normalfallet, innehas inom ramen för tillsvidareanställning som professor eller universitetslektor vid Umeå universitet. Mandatperioden för uppdraget är fyra år med möjlighet till förlängning en period.

Vid extern rekrytering kan tillsvidareanställning erbjudas, förutsatt att sökande uppfyller behörighetskriterier, bedömningsgrunder och krav för aktuell befattning. Rekryteringen för anställning som professor eller universitetslektor följer då Umeå universitets rekryteringsprocess vid anställning av lärare och Anställningsordning vid Umeå universitet.

Intresseanmälan

I denna rekrytering samarbetar vi med Michaël Berglund AB. Intresseanmälan lämnas till konsult Jacob Severin senast den 24 februari 2023. Jacob Severin telefon 073-777 68 05 jacob.severin@michaelberglund.se. Intresseanmälan ska innehålla personligt brev och CV.

Senast uppdaterad: 2023-01-13