"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Handelshögskolans doktorandklubb

Handelshögskolans doktorandklubb bildades hösten 2019 med syftet att stärka det sociala nätverket mellan doktorander vid de tre enheter som utgör Handelshögskolan: företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Klubbens huvudsakliga mål är att arrangera workshops, sociala aktiviteter och evenemang som stärker doktorandernas gemenskap, underlättar kunskaps- och insiktsutbyten, samt främjar framtida ämnesöverskridande forskningssamarbeten mellan doktorander inom Handelshögskolan. Styrgruppen består för närvarande av representanter från samtliga enheter som tillsammans delar ansvaret för planeringen och organisationen av dessa evenemang.

Vid ytterligare frågor eller intresse, kontakta gärna styrgruppen.

Tidigare evenemang


2022

Ammarnäs – under våren 2022 anordnades en workshop till forskningsstationen i Ammarnäs där doktorander från företagsekonomi, nationalekonomi och statistik fick presentera sin forskning för varandra, ge feedback och socialisera i ett snötäckt vinterlandskap.

Workshop om stresshantering – under våren 2022 anordnades en workshop för doktorander och post-docs kring stresshantering, där Feelgood erbjöd matnyttig information och konkreta verktyg för att hantera känslor och upplevelser kopplade till stress.

Workshop om kommunikation och presentationsteknik - under hösten 2022 anordnades en workshop för doktorander kring verbal och icke-verbal kommunikation, där Anders Bek från Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap presenterade konkreta verktyg, bland annat genom praktiska övningar, i syfte att förbättra doktorandernas färdigheter kring muntliga presentationer.

Anslag

USBE Research Institute – 2022, 40’000 SEK, Samielle Drake

USBE Research Institute – 2020, 42’500 SEK, Peter Gustafsson

Senast uppdaterad: 2022-10-17