"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på forskarnivå

Handelshögskolan bedriver forskarutbildning inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och består av en kursdel och en avhandlingsdel. Flertalet doktorander undervisar och i sådana fall förlängs anställningen som doktorand i motsvarande grad, så att fyra års heltidsstudier inom utbildningen på forskarnivå är garanterad.

Forskarutbildningen avslutas normalt med en doktorsexamen eller en licentiatexamen.

Forskarutbildning inom enheterna

Företagsforskarskolan

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation är en fakultetsövergripande forskarskola som bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation, t.ex. ett företag, stiftelse eller en offentlig förvaltning.

Handelshögskolan är involverad i flera projekt inom Företagsforskarskolan, däribland ett forskningsprojekt tillsammans med Bostaden AB.

Läs mer om Projekt tillsammans med Bostaden AB

Läs mer om Företagsforskarskolan för samverkan och innovation

Senast uppdaterad: 2022-08-30