Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning

Vår utbildning har en nära koppling till forskning och näringsliv och håller en hög kvalitet. Vi är en internationellt ackrediterad Handelshögskola enligt AACSB, en ackreditering som endast 5% av världens handelshögskolor har. Vi har även ett stort fokus på hållbarhetsfrågor med fokus på vår utbildning (ISO14001-certifierade). Hos oss får studenterna en bra grund som ekonomer och statistiker och kan välja specialisering inom olika fält.

Bli civilekonom

Civilekonomprogrammet 240 hp *
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning 240 hp *
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik 240 hp
Civilekonomprogrammet med inriktning mot service management 240 hp

*Möjligt att läsa fördjupningar inom företagsekonomi och nationalekonomi.

Bli statistiker

Programmet i statistik och data science 180 hp

Avancerad nivå

Masterprogrammet i redovisning 120 hp
Masterprogrammet i finansiering 120 hp
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering 120 hp
Masterprogrammet i management 120 hp
Masterprogrammet i marknadsföring 120 hp
Masterprogrammet i nationalekonomi 120 hp
Magisterprogrammet i statistik och data science 60 hp

Bygg din egen examen genom att läsa fristående kurser

Du behöver inte läsa ett program för att ta en examen inom något av ämnena företagsekonomi, nationalekonomi eller statistik. Genom att välja bland våra kurser har du möjlighet att läsa till en ekonomie kandidatexamen eller en filosofie kandidatexamen med ett av ovanstående ämnen som huvudämne. Detta kan du sedan bygga på med en magisterexamen eller söka till ett av våra masterprogram. Möjligheten att åka på utbytesstudier på universitet runtom Europa finns även för dig som läser fristående kurser under ditt tredje år.

Det finns stora möjligheter att bygga den utbildning som passar just dig!

För mer information, kontakta ämnesstudievägledaren.

Handelshögskolans forskarutbildning
Handelshögskolans forskarutbildning

Forskarutbildning inom företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Utlandsstudier
Utlandsstudier

Alla Handelshögskolans program är anpassade för att underlätta studier utomlands.

Praktik
Praktik

Våra studenter erbjuds praktik som del av sin ekonomexamen.