"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Projekt tillsammans med Bostaden AB

I projektet med Bostaden samarbetar Sofia Långström, doktorand på Företagsekonomi med doktoranden Helena Nydahl, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik i ett femårigt projekt.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att bidra med bland annat riktlinjer för att kunna utveckla hållbara bostäder. Målsättningen med forskningen är att ta fram användbara metoder och utveckla modeller som tar hänsyn till såväl ekonomiska som sociala och ekologiska aspekter som företaget ska kunna använda för att nå sina hållbarhetsmål.

Miljö– och klimatproblemen är något vi alla måste arbeta med och boendesektorn har där en viktig roll med stora utmaningar. Vi tror att samarbetet med Handelshögskolan kan hjälpa oss i vårt arbete med hållbarhet där vi beaktar alla tre perspektiven i hållbarhet, ekologiska, sociala och de ekonomiska.

Carin Andersson, ekonomichef på Bostaden AB

Senast uppdaterad: 2022-01-13