"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Utlandsstudier

Vi erbjuder våra studenter ett varierat och kvalitativt utbud av partneruniversitet och hoppas att så många som möjligt tar chansen till att få de erfarenheter som utlandsstudier ger.

Utbytesstudier i Europa eller i övriga världen?


Alla Handelshögskolans program är anpassade för att underlätta studier utomlands under minst en termin och i vissa program upp till tre terminer. Vi ligger i framkant vad gäller studentmobilitet vid Umeå universitet. Av alla de utresande studenter vid Umeå universitet som åker via Erasmus avtal kommer 50 procent från Handelshögskolan. Nästan hälften av våra Civilekonomstudenter studerar utomlands under deras tredje år och en fjärdedel av våra Civilekonom- och masterprogramstudenter gör detsamma på avancerad nivå.

Partneruniversitet

Vi har ett 70-tal partneruniversitet, främst i Europa men även i Brasilien, Kina, Mexiko, Sydafrika och Sydkorea​ - alla speciellt framtagna just för våra studenter. Om någon student är intresserad av studier i Nordamerika, Oceanien och Asien så finns även Umeå universitets universitetsövergripande avtal.

Många av de egenskaper och kunskaper som våra studenter utvecklar genom att studera utomlands är de som arbetsgivare värderar högt hos framtida medarbetare.

Handelshögskolans partneruniversitet

Internationell lärandemiljö

Vi välkomnar varje år ca 200 inresande studenter från alla världsdelar, dessa studenter plus vår internationella lärarkår bidrar till den dynamiska lärandemiljön vid Handelshögskolan. Ungefär 130 av våra studenter väljer årligen att åka på utbytesstudier samtidigt som ett 20-tal studenter väljer att avlägga sin praktik utomlands.

Per & Eivor Wikströms stiftelse

Stiftelsens ändamål är att stödja undervisning, forskning och studier i ekonomi och juridik med särskild inriktning mot den svenska integrationen med fransktalande länder. Stiftelsen verkar för sitt ändamål främst genom att anslå medel till stipendier för enskilda forskare och studerande vid Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Oskar i Turin

Oskar valde att studera i Italien.

Senast uppdaterad: 2024-04-08