Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idrottsluncher

Idrottshögskolans populärvetenskapliga idrottsluncher arrangeras tre till fyra gånger per termin. Föreläsningarna är välbesökta och publiken utgörs av såväl studenter, yrkesarbetande och pensionärer – alla är välkomna att delta!

Syftet med idrottsluncherna är att erbjuda senaste nytt inom idrottsforskning och utveckling på ett lättillgängligt sätt samt att skapa möten mellan olika idrottsintresserade; t ex forskare, lärare, studenter, aktiva, tränare och andra föreningsmänniskor.

Vi inleder med en föreläsning (kl. 11:30-12:15) i lokalen Luxemburg, IKSU Sport. Efter föreläsningen går vi och äter en gemensam lunch på restaurangen Hansson & Hammar, IKSU Sport. Föreläsningen kostar 50 kr, i priset ingår lunch. Det är möjligt att betala via Swish, nummer 1232419737.

Vid frågor gällande anmälan vänligen kontakta:
Anna Norell Lindgren, Idrottshögskolan, via mejl anna.norell.lindgren@umu.se, eller telefon 090-786 80 36.

Covid-19 anpassade Idrottsluncher under våren 2022

Till följd av pandemin erbjuder Idrottshögskolan vårens första idrottsluncher digitalt, via Zoom. Lunchen på Hansson & Hammar utgår i detta fall vilket gör att vi erbjuder de första föreläsningarna gratis.

Du behöver anmäla dig senast två dagar före respektive föreläsning. Dagen innan föreläsningen får du en kallelse med en Zoom-länk skickad till den e-postadress du uppgett i samband med din anmälan.

Föreläsningarna ges live mellan kl. 11.30-12.15 och tid kommer att finnas i slutet för att ställa frågor till föreläsarna.

Få inbjudan direkt i din e-postlåda

Vill du få inbjudningarna till våra Idrottsluncher direkt till din mejl?
Anmäl dig till vår idrottslunchlista genom att skicka din mejladress till anna.norell.lindgren@umu.se.
Märk mejlet med ”idrottslunchlistan”.

 

Idrottsluncher våren 2022

2022-01-26

Likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse - en halvtidsrapport

Föreläsare: Kim Wickman och Staffan Karp, Pedagogiska institutionen, samt Madelene Nordlund, Sociologiska institutionen.

Föreläsningen ges digitalt via Zoom.

Svensk idrott har inlett en stor organisationsförändring vilket innebär en demontering av Parasportförbundet och en inkludering av idrottare med funktionsnedsättning i befintliga specialidrottsförbund. Förändringen ställer nya krav på resursfördelning, delaktighet och tillgänglighet. Med kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder undersöker projektet på individ-, organisations- och samhällsnivå möjligheter och barriärer för en förändring mot jämlika och jämställda villkor.

Inom en rad samhällsområden så som exempelvis idrotten, finns hinder som skapar ojämlikhet som innebär att personer med funktionsnedsättning inte får sina mänskliga rättigheter uppfyllda. Att följa den inkluderingsprocess som nu pågår inom svensk idrott innebär en unik möjlighet att förstå hur jämlikhet ”görs” i praktiken och utvinna ny kunskap som bidrar till att minska glappet mellan teori och praktik. Föreläsningen ger inblick i det pågående projektet och några av de upptäckter som gjorts under resans gång.

Gör din anmälan här, senast måndag 24 januari

2022-03-16

Värme- och fuktväxlande andningsmasker - luftvägseffekter av fysisk aktivitet i kyla

Föreläsare: Nicolai Stenfors, lektor, samt Linda Eklund, doktorand, vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Föreläsningen ges digitalt via Zoom.

Föreläsningen riktar sig till alla som bedriver fysisk aktivitet i minusgrader. Vi sammanfattar kunskapsläget om vad som händer i luftvägarna vid träning i kyla.  Därefter redovisas bevisläget om värme- och fuktväxlande andningsmasker. Andningsmaskerna skyddar luftrören vid köld-utlöst astma, men nu finns bevis för att de även gör nytta hos idrottare utan astma.

Nicolai Stenfors är lektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet. Han undervisar läkarstudenter i lungsjukdomar, evidensbaserad medicin och kliniska färdigheter. Han är vidare docent i Lungmedicin och forskar om sambandet mellan kyla, fysisk aktivitet och luftvägsohälsa. Nicolai arbetar dessutom som överläkare vid Lungkliniken, Östersunds sjukhus.

Linda Eklund är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet och forskar på luftvägseffekter av fysisk aktivitet i kyla. Linda är även ST-läkare inom anestesi och intensivvård vid Östersunds sjukhus.

Gör din anmälan här, senast måndag 14 mars 

2022-04-13

Gymkulturens logik, ett 20-års perspektiv

Föreläsare: Tor Söderström, professor, Pedagogiska institutionen

Föreläsningen hålls i Luxemburg, IKSU Sport.

Föreläsningen riktar sig till alla som är intresserad av att få en inblick i gymkulturen, den träning som bedrivs och människors motiv för att träna. Intresset för att träna med vikter på gym ökade mellan 1970 och 1990-talet talet men har under 2000 och 2010-talet fortsatt att växa markant vad gäller antal gym, antal personer som tränar på gym och antal personer som arbetar inom fitnessbranschen. I takt med att antalet gym har ökat har antalet nya träningsmetoder liksom antalet maskiner ökat, utvecklingar som har skapat fler möjligheter för styrke- och uthållighetsträning. I föreläsningen som tar sin utgångspunkt i en studie av gymbesökare under 1990, 2000- och 2010-talen presenteras om och hur träningsmönster och motiv för kvinnliga och manliga gymbesökare har förändrats under denna period. Föreläsningen tar också utgångspunkten att träningsvanor och motiv är något som behöver förstås i relation till den samtida kulturen snarare än att människor söker sig till gymmet för att det är den roligaste aktiviteten och att styrketräning är den mest effektiva fysiska aktiviteten för att bli friskare eller motverka hälsoproblem.

Tor Söderström arbetar som professor på Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet.

Gör din anmälan här, senast måndag 11 april.

Tidigare Idrottsluncher

Idrottsluncher ht-21

2021-09-29
Val av uppmärksamhetsfokus vid träning för bästa resultat
Föreläsare: Andrew Strong, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering - enheten fysioterapi

Forskning visar på skillnader av träningsprestanda beroende på om man fokuserar uppmärksamheten på vad kroppen gör eller på effekten av vad kroppen gör. I vilket sammanhang dessa olika typer av uppmärksamhetsfokus är ett föredra och varför det gör skillnad är dock ett pågående forskningsområde. Dessutom kan det vara oklart för tränare och tränande individer hur de ska tillämpa dessa metoder på bästa sätt.

Föreläsningen tar upp den senaste forskningen inom uppmärksamhetsfokus och träning.Vidare funderar vi över hur man på bästa sätt kan använda sig av uppmärksamhetsfokus i praktiken. Ett kommande projekt inom främre korsbandsskada vid Umeå universitet, vilket har fått finansieringsstöd av Idrottshögskolan, kommer studera om det finns skillnader i bl.a. hjärnaktivering beroende på typen av uppmärksamhetsfokus. 

Andrew Strong är postdoktor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering - enheten Fysioterapi, och har sin grundutbildning i idrottsvetenskap från Kingston University, London. Andrews forskning handlar framförallt om proprioception (ledkänsla), uppmärksamhetsfokus och relaterad hjärnaktivitet i förhållande till främre korsbandsskada. Andrew har bl.a. jobbat som coach inom gymnastik på elitnivå, fitness instruktör samt undervisat inom biomekanik.

2021-10-27
Idrott och innovationer - exemplet innebandy
Föreläsare: Jonny Hjelm, Institutionen för idé- och samhällsstudier, samt Daniel Jakobsson, masteruppsatsstudent i historia

Den moderna idrotten utvecklas ständigt – det kan röra sig om nytt material, metoder, tekniker och kunskaper som utmanar både utövare och åskådare. V-tekniken i backhoppning upprörde många initialt och när Dick Fosbury hoppade höjd på ett nytt sätt vid Mexiko-OS 1968, med ryggen vänd mot ribban (Fosbury-flopp), så förvånades många: ”Vad är detta?!”. Den moderna damfotbollens genombrott, nationellt och internationellt, åren omkring 1970, kan ses som en social innovation inom idrotten då också kvinnor erbjöds möjligheten att spela fotboll i organiserad form. Det hade länge varit något helt otänkbart.

Innebandyns historia, som är den idrottsliga innovation som behandlas vid denna idrottslunch, uppvisar en spännande och föga känd historia. Innebandyn anses allmänt vara en svensk idrottsinnovation, men har en förhistoria i USA i början av 1960-talet. Åren omkring 1970-hade dock USA-tillverkade platsklubbar på olika – och inte helt kända – sätt hittat sin väg till Sverige och den nya idrotten växte snabbt i popularitet via spontanidrottslig verksamhet (ungdomsgårdar/korpen idrott). Innebandyn fick under 1980-talet sitt nationella genombrott (medlem i RF, nationell tävlingsverksamhet mm) och ett internationellt erkännande med det första världsmästerskapet 1996. Vid idrottslunchföredraget beskrivs huvuddragen i denna utveckling med särskilt fokus på utvecklingen i Umeå som tidigt blev en viktig ”innebandy-stad”.

Jonny Hjelm är professor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier. Daniel Jakobsson är masteruppsatsstudent i historia.

2021-11-25
Från barnhemsbarn till Sveriges första kvinnliga akademichef
Föreläsare: Tatiana Håkansson, Årets Idrottsalumn 2020

Tatiana Håkansson, Årets Idrottsalumn 2020, berättar om sin yrkeskarriär efter studier på Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet samt om sitt nuvarande arbete som akademichef och CSR-ansvarig för fotbollsklubben Dalkurd.

Under dagens föreläsning skildrar Tatiana varför hon valde just Idrottsvetenskapliga programmet och på vilket sätt utbildningen givit henne en gedigen kunskapsryggsäck för att ta sig an den svenska idrottsvärlden. Redan tidigt under sina studieår i Umeå började Tatiana fundera på hur idrotten skulle kunna vara en integrationsarena, en fråga Tatiana brinner starkt för än i dag.

Efter sina studier har Tatiana bland annat arbetat vid RF-SISU Uppland med inkludering och jämställdhetsfrågor i socioekonomiska utsatta områden. I dag är Tatiana Sveriges första kvinnliga akademichef inom svensk elitidrott med chansen att möjliggöra för och påverka unga idrottsutövare att bli en bra spelare både på och utanför fotbollsplanen.

Tatiana Håkansson har en bakgrund som fotbollsspelare på elitnivå, entreprenör samt debattör i samhällsfrågor. Trots sin ringa ålder har Tatiana vunnit flera priser för sitt entreprenörskap.

Idrottsluncher vt-21

2020-03-17
Det farliga livsnödvändiga järnet
Föreläsare: Michael Svensson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering - enhet Idrottsmedicin.

Det farliga livsnödvändiga järnet– en föreläsning om järnet biologi, förekomst av järnbrist hos idrottare och effekter av järnsupplementering med eller utan probiotika.

Michael Svensson arbetar sedan 2004 som lektor i idrottsmedicin vid Umeå universitet och undervisar samt forskar inom idrottsfysiologi och idrottsnutrition, med inriktning mot hälsa och prestation. Michael har en idrottsbakgrund inom hockey och friidrott, han är bland annat tidigare svensk mästare på 1500 meter och VM-semifinalist på samma distans. Han har en tränarbakgrund inom friidrott och arbetar numer med kompetensstöd inom svensk elitidrott.

2020-04-28
Stärkt relation mellan tränare och idrottare, – kan samma kommunikationsstrategier användas för alla?
Föreläsare: Louise Davis, Institutionen för psykologi.
Föreläsningen samt frågestunden kommer hållas på engelska.

Relationen mellan tränare och idrottare är väldigt central inom coaching. Det är ingen slump att bakom varje framgångsrik idrottare eller framgångsrikt lag står en tränare! De idrottare som når störst framgång (VM eller OS-medaljer) ger vanligen tränaren ett erkännande för tränarens arbete, stöd och engagemang. Trots att relationen mellan tränare och idrottare är oerhört viktig för såväl idrottarens utveckling som prestation, finns relationer som är ineffektiva, likgiltiga och/eller kränkande.

För att nå framgång kan flera tränare ställa sig frågorna: Hur kan jag utveckla och upprätthålla en hög kvalitet i relationen mellan mig som tränare och mina idrottare? Vilka strategier kan jag använda för detta? Kan jag använda samma strategier för alla mina atleter eller finns det individuella faktorer, såsom kön och personlighet, som jag borde ta hänsyn till?

Louise Davis forskningsintressen ligger inom social- och utvecklingspsykologi med fokus på rollen föräldrar, tränare och kamrater. Louise arbetar bland annat med coachning relaterad forskning, dagens föreläsning lyfter viktiga aspekter utifrån de senaste forskningsresultaten gällande relationen mellan tränare och idrottare. Utöver detta ger Louise också praktiska verktyg att ha tillhanda.

2021-05-26
Maktens grindvakter: om valberedningar, representation och demokrati i svensk föreningsidrott
Föreläsare: Josef Fahlén och Cecilia Stenling, Pedagogiska institutionen.

Förtroendevalda styrelsemedlemmar är anförtrodda ansvaret för den strategiska styrningen och utvecklingen av svensk föreningsidrott, från föreningsnivån, via distriktsnivån upptill specialidrottsförbundsnivån. Genom detta har de makt över fördelning av resurser, strategiska prioriteringar och viktiga vägval. Men hur får de tillgång till dessa positioner, vem bestämmer om vilka som ska bestämma, och vilka kriterier används för att utse personer till dessa inflytelserika positioner?

Den här föreläsningen handlar om hur föreningsidrottens valberedningar arbetar med lämplighet, representation och demokrati, samt om vilka konsekvenser detta arbete får för till exempel jämställdhet och återväxt.

Cecilia Stenling och Josef Fahlén arbetar som idrottsforskare vid Pedagogiska institutionen med frågor som rör föreningsidrottens styrning och organisering. I det projekt som föreläsningen bygger på har de intervjuat företrädare för valberedningarna i 62 av 72 svenska specialidrottsförbund.

Idrottsluncher ht-20

2020-09-23
LCHF - en prestationshöjande kosthållning?

Föreläsare: Anna Sjödin, vid institutionen för Kost och måltidsvetenskap. 

LCHF står för Low Carbohydrate High Fat (lite kolhydrater, mycket fett) och är en kosthållning som initialt var en populär viktminskningsdiet. LCHF har med åren framställts som allmänt hälsofrämjande vilket gör att kosthållningen blivit populär även bland normalviktiga. Men  hur påverkas prestationen hos unga och normalviktiga kvinnor som äter LCHF? Dagens föreläsning kommer att presentera resultat från en avslutad randomiserad kontrollerad studie (RCT) där unga, normalviktiga kvinnor fick prova att äta både LCHF-mat och mat enligt Livsmedelsverkets rekommendationer under två fyraveckorsperioder. Hur presterade de vid ett cykeltest? Blev deras handgrepp starkare och hur upplevde de den fysiska aktiviteten i sin vardag? Detta är exempel på frågeställningar som kommer att presenteras.

2020-11-04
Evidens för emotionella övergrepp inom barnidrott
Föreläsare: Inger Eliasson, vid Pedagogiska institutionen.

Föreläsningen ger en inblick i en studie där flickor och pojkar vittnar om hur emotionella övergrepp kommer till uttryck inom svensk barnidrott. Emotionella övergrepp påverkar barnen negativt och strider mot såväl barnkonventionen som idrottens riktlinjer.

Inger Eliassons forskningsfokus ligger främst på barn- och ungdomsidrottens fostrans- och socialisationsprocesser, anpassning av idrott till barn samt till FN:s barnkonvention och barnrättsperspektivet. Hon har bland annat studerat hur tränare och barn ser på barnkonventionen, effekten av emotionella övergrepp och vad det innebär att vara föräldratränare och tränarbarn.

2020-12-02
Good governance bland fotbollsagenter
Föreläsare: Johan Lindholm, vid Juridiska institutionen


Trots att agenterna inte formellt är en del av “fotbollsfamiljen” spelar de en central roll inom fotbollen, gentemot såväl spelarna som klubbarna och regleras därför av de internationella, regionala och nationella fotbollsförbunden. Fram till 2015 rådde licenskrav för fotbollsagenter och FIFA reglerade licensvillkoren. Därefter släppte FIFA på sina krav och överlät åt de nationella förbunden att själva bestämma och dessa valde olika lösningar. Under idrottslunchen presenteras resultatet av en forskningsstudie av samtliga förbund inom EU. Hur situationen inom fotbollsagent industrin ser ut, vilka lösningar förbunden valt och hur väl dessa fungerat.

Idrottsluncher vt-20

Idrottslunch onsdag 8 april, har ställts in/skjutits på framtiden med anledning av universitetsledningens restriktioner gällande externa publika evenemang.


2020-04-08
Föreläsare: Inger Eliasson, docent i pedagogik, Pedagogiska institutionen. Föreläsningen ger en inblick i en studie där flickor och pojkar vittnar om hur emotionella övergrepp kommer till uttryck inom svensk barnidrott.
Titel: Evidens för emotionella övergrepp inom barnidrott

2020-02-20
Föreläsare: Jenny Svender, berättar om sin karriär efter studier vid Umeå universitet och sitt nuvarande arbete på Riksidrottsförbundet.
Titel: Årets idrottsalumn 2019.

2020-01-22
Föreläsare: Christer Malm, Professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin
Titel: Bloddoping – hederligt fusk och nya metoder.