Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Idrottsluncher

Idrottshögskolan erbjuder tre till fyra gånger per termin intresserade att delta vid idrottsluncher på IKSU Sport i Umeå. Alla är välkomna att delta.

Syftet med idrottsluncherna är att erbjuda senaste nytt inom idrottsforskning och utveckling på ett lättillgängligt sätt samt att skapa möten mellan olika idrottsintresserade; t ex forskare, lärare, studenter, aktiva, tränare och andra föreningsmänniskor.

Vi inleder med en föreläsning (11:30-12:15) sedan lunch (50 kr, nytt för i vår är att ni kan swischa pengarna till nr 1232419737).
Lokal: Luxemburg IKSU Sport.

Vid frågor gällande anmälan vänligen kontakta:

Pernilla Eriksson, områdeschef Idrottshögskolan, mejl pernilla.eriksson@umu.se, 090-786 55 29.

Få inbjudan direkt i din e-postlåda

Vill du få inbjudningarna till våra Idrottsluncher direkt till din mejl?
Anmäl dig till vår idrottslunchlista genom att skicka din mejladress till pernilla.eriksson@umu.se
Märk mejlet med ”idrottslunchlistan”.

Idrottsluncher ht-20

Idrottshögskolan planerar att genomföra höstens Idrottsluncher utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

2020-09-23

Föreläsare: Anna Sjödin, vid institutionen för Kost och måltidsvetenskap. Mer information kommer!

2020-11-04

Föreläsare: Inger Eliasson, docent i pedagogik, vid Pedagogiska institutionen. Föreläsningen ger en inblick i en studie där flickor och pojkar vittnar om hur emotionella övergrepp kommer till uttryck inom svensk barnidrott.
Titel: Evidens för emotionella övergrepp inom barnidrott

2020-12-02

Föreläsare: Johan Lindholm, Juridiska Institutionen.
Mer information kommer!

 

Idrottsluncher vt-20

Idrottslunch onsdag 8 april, har ställts in/skjutits på framtiden med anledning av universitetsledningens restriktioner gällande externa publika evenemang.


2020-04-08
Föreläsare: Inger Eliasson, docent i pedagogik, Pedagogiska institutionen. Föreläsningen ger en inblick i en studie där flickor och pojkar vittnar om hur emotionella övergrepp kommer till uttryck inom svensk barnidrott.
Titel: Evidens för emotionella övergrepp inom barnidrott
Inbjudan i PDF-format

2020-02-20
Föreläsare: Jenny Svender, berättar om sin karriär efter studier vid Umeå universitet och sitt nuvarande arbete på Riksidrottsförbundet.
Titel: Årets idrottsalumn 2019.
Inbjudan i PDF-format

2020-01-22
Föreläsare: Christer Malm, Professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin
Titel: Bloddoping – hederligt fusk och nya metoder.
Inbjudan i PDF-format

Idrottsluncher ht-19

2019-11-20
Föreläsare: Anna Nordström, projektledare Nord InC, adjungerad professor i folkhälsa, specialist i idrottsmedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Titel: Digitala innovationer inom fysisk aktivitet och hälsa
Inbjudan i PDF-format

2019-10-23
Föreläsare: Andreas Stenling, lektor i psykologi, Institutionen för psykologi forskar om fysisk aktivitet och hälsa över livsloppet samt motivationsprocesser i olika kontexter (arbetslivet, fysisk aktivitet, idrott). Andreas kommer att presentera det aktuella forskningsläget kring motivationsfrämjande kommunikation med utgångspunkt i självbestämmandeteorin (eng. self-determination theory; SDT). 
Inbjudan i PDF-format

Idrottsluncher vt-19

2019-04-03
Föreläsare: Markus Nyström, Institutionen för psykologi
Titel: Fysiska aktivitet som behandling vid psykisk ohälsa – en genomgång av dagens forskningsläge, vad fungerar och vad fungerar inte.
Inbjudan i PDF-format

2019-03-13
Föreläsare: Kim Wickman, Pedagogiska institutionen
Titel: Inkluderande idrott – Mot likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse
Inbjudan i PDF-format

2019-02-06
Föreläsare: Taru Tervo, PhD, forskningssamordnare för Idrottshögskolan, kommer att berätta om sammanställningen som hon har gjort om längdskidåkning. Hon kommer att belysa det aktuella forskningsläget d.v.s. vilken typ av forskning är gjord och för vilka grupper.
Inbjudan i PDF-format