Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Idrottsluncher

Idrottshögskolan erbjuder tre till fyra gånger per termin intresserade att delta vid idrottsluncher på IKSU Sport i Umeå. Alla är välkomna att delta.

Syftet med idrottsluncherna är att erbjuda senaste nytt inom idrottsforskning och utveckling på ett lättillgängligt sätt samt att skapa möten mellan olika idrottsintresserade; t ex forskare, lärare, studenter, aktiva, tränare och andra föreningsmänniskor.

Vi inleder med en föreläsning (kl. 11:30-12:15) i lokalen Luxemburg, IKSU Sport. Efter föreläsningen går vi och äter en gemensam lunch. Föreläsningen kostar 50 kr, i priset ingår lunch. Det är möjligt att betala via Swisch, nummer 1232419737.

Covid-19 anpassade Idrottsluncher under hösten 2020!

P.g.a. Covid-19 och att universitetet beslutat att inga externa event ska arrangeras av Umeå universitet har Idrottshögskolan beslutat att höstens idrottsluncher kommer att erbjudas digitalt, via Zoom. Lunchen på Hansson & Hammar utgår vilket gör att vi under hösten erbjuder föreläsningarna gratis!

Du behöver anmäla dig senast två dagar före respektive föreläsning och du kommer via din mail dagen innan respektive föreläsning att få en kallelse till föreläsningen med en zoom-länk.

Föreläsningarna ges live mellan kl. 11.30-12.15 och tid kommer att finnas i slutet för att ställa frågor till föreläsarna.

Vid frågor gällande anmälan vänligen kontakta:

Pernilla Eriksson, områdeschef Idrottshögskolan, mejl pernilla.eriksson@umu.se, 090-786 55 29.

Få inbjudan direkt i din e-postlåda

Vill du få inbjudningarna till våra Idrottsluncher direkt till din mejl?
Anmäl dig till vår idrottslunchlista genom att skicka din mejladress till pernilla.eriksson@umu.se
Märk mejlet med ”idrottslunchlistan”.

Idrottsluncher ht-20

2020-09-23

LCHF - en prestationshöjande kosthållning?
Föreläsare:
Anna Sjödin, vid institutionen för Kost och måltidsvetenskap. 

LCHF står för Low Carbohydrate High Fat (lite kolhydrater, mycket fett) och är en kosthållning som initialt var en populär viktminskningsdiet. LCHF har med åren framställts som allmänt hälsofrämjande vilket gör att kosthållningen blivit populär även bland normalviktiga. Men  hur påverkas prestationen hos unga och normalviktiga kvinnor som äter LCHF? Dagens föreläsning kommer att presentera resultat från en avslutad randomiserad kontrollerad studie (RCT) där unga, normalviktiga kvinnor fick prova att äta både LCHF-mat och mat enligt Livsmedelsverkets rekommendationer under två fyraveckorsperioder. Hur presterade de vid ett cykeltest? Blev deras handgrepp starkare och hur upplevde de den fysiska aktiviteten i sin vardag? Detta är exempel på frågeställningar som kommer att presenteras.

Till anmälan: LCHF - en prestationshöjande kosthållning?

2020-11-04

Evidens för emotionella övergrepp inom barnidrott
Föreläsare:
Inger Eliasson, vid Pedagogiska institutionen.

Föreläsningen ger en inblick i en studie där flickor och pojkar vittnar om hur emotionella övergrepp kommer till uttryck inom svensk barnidrott. Emotionella övergrepp påverkar barnen negativt och strider mot såväl barnkonventionen som idrottens riktlinjer.

Inger Eliassons forskningsfokus ligger främst på barn- och ungdomsidrottens fostrans- och socialisationsprocesser, anpassning av idrott till barn samt till FN:s barnkonvention och barnrättsperspektivet. Hon har bland annat studerat hur tränare och barn ser på barnkonventionen, effekten av emotionella övergrepp och vad det innebär att vara föräldratränare och tränarbarn.

Till anmälan: Evidens för emotionella övergrepp inom barnidrott

2020-12-02

Good governance bland fotbollsagenter
Föreläsare:
Johan Lindholm, vid Juridiska institutionen

Trots att agenterna inte formellt är en del av “fotbollsfamiljen” spelar de en central roll inom fotbollen, gentemot såväl spelarna som klubbarna och regleras därför av de internationella, regionala och nationella fotbollsförbunden. Fram till 2015 rådde licenskrav för fotbollsagenter och FIFA reglerade licensvillkoren. Därefter släppte FIFA på sina krav och överlät åt de nationella förbunden att själva bestämma och dessa valde olika lösningar. Under idrottslunchen presenteras resultatet av en forskningsstudie av samtliga förbund inom EU. Hur situationen inom fotbollsagentindustrin ser ut, vilka lösningar förbunden valt och hur väl dessa fungerat.

Till anmälan: Good governance bland fotbollsagenter

Idrottsluncher vt-20

Idrottslunch onsdag 8 april, har ställts in/skjutits på framtiden med anledning av universitetsledningens restriktioner gällande externa publika evenemang.


2020-04-08
Föreläsare: Inger Eliasson, docent i pedagogik, Pedagogiska institutionen. Föreläsningen ger en inblick i en studie där flickor och pojkar vittnar om hur emotionella övergrepp kommer till uttryck inom svensk barnidrott.
Titel: Evidens för emotionella övergrepp inom barnidrott

2020-02-20
Föreläsare: Jenny Svender, berättar om sin karriär efter studier vid Umeå universitet och sitt nuvarande arbete på Riksidrottsförbundet.
Titel: Årets idrottsalumn 2019.

2020-01-22
Föreläsare: Christer Malm, Professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin
Titel: Bloddoping – hederligt fusk och nya metoder.

Idrottsluncher ht-19

2019-11-20
Föreläsare: Anna Nordström, projektledare Nord InC, adjungerad professor i folkhälsa, specialist i idrottsmedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Titel: Digitala innovationer inom fysisk aktivitet och hälsa


2019-10-23
Föreläsare: Andreas Stenling, lektor i psykologi, Institutionen för psykologi forskar om fysisk aktivitet och hälsa över livsloppet samt motivationsprocesser i olika kontexter (arbetslivet, fysisk aktivitet, idrott). Andreas kommer att presentera det aktuella forskningsläget kring motivationsfrämjande kommunikation med utgångspunkt i självbestämmandeteorin (eng. self-determination theory; SDT). 

Idrottsluncher vt-19

2019-04-03
Föreläsare: Markus Nyström, Institutionen för psykologi
Titel: Fysiska aktivitet som behandling vid psykisk ohälsa – en genomgång av dagens forskningsläge, vad fungerar och vad fungerar inte.

2019-03-13
Föreläsare: Kim Wickman, Pedagogiska institutionen
Titel: Inkluderande idrott – Mot likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse

2019-02-06
Föreläsare: Taru Tervo, PhD, forskningssamordnare för Idrottshögskolan, kommer att berätta om sammanställningen som hon har gjort om längdskidåkning. Hon kommer att belysa det aktuella forskningsläget d.v.s. vilken typ av forskning är gjord och för vilka grupper.