Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Idrottsluncher

Idrottshögskolans populärvetenskapliga idrottsluncher arrangeras tre till fyra gånger per termin. Föreläsningarna är välbesökta och publiken utgörs av såväl studenter, yrkesarbetande och pensionärer – alla är välkomna att delta!

Syftet med idrottsluncherna är att erbjuda senaste nytt inom idrottsforskning och utveckling på ett lättillgängligt sätt samt att skapa möten mellan olika idrottsintresserade; t ex forskare, lärare, studenter, aktiva, tränare och andra föreningsmänniskor.

Vi inleder med en föreläsning (kl. 11:30-12:15) i lokalen Luxemburg, IKSU Sport. Efter föreläsningen går vi och äter en gemensam lunch på restaurangen Hansson & Hammar, IKSU Sport. Föreläsningen kostar 50 kr, i priset ingår lunch. Det är möjligt att betala via Swish, nummer 1232419737.

Vid frågor gällande anmälan vänligen kontakta:
Anna-Karin Eriksson, enhetsadministratör Idrottshögskolan, via mejl anna-karin.eriksson@umu.se, eller telefon 090-786 67 29.

Covid-19 anpassade Idrottsluncher under hösten 2021

Till följd av pandemin erbjuder Idorttsögskolan höstens två första idrottsluncher digitalt, via Zoom. Lunchen på Hansson & Hammar utgår i dessa fall vilket gör att vi erbjuder dessa två föreläsningar gratis.

Du behöver anmäla dig senast två dagar före respektive föreläsning. Dagen innan föreläsningen får du en kallelse med en Zoom-länk skickad till den e-postadress du uppgett i samband med din anmälan.

Föreläsningarna ges live mellan kl. 11.30-12.15 och tid kommer att finnas i slutet för att ställa frågor till föreläsarna.

Idrottshögskolans förhoppning är att kunna erbjuda fysiska idrottsluncher igen från och med november månad.

Få inbjudan direkt i din e-postlåda

Vill du få inbjudningarna till våra Idrottsluncher direkt till din mejl?
Anmäl dig till vår idrottslunchlista genom att skicka din mejladress till anna-karin.eriksson@umu.se.
Märk mejlet med ”idrottslunchlistan”.

Idrottsluncher hösten 2021

2021-09-29

Val av uppmärksamhetsfokus vid träning för bästa resultat

Föreläsare: Andrew Strong, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering - enheten Fysioterapi.

Den digitala föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Forskning visar på skillnader av träningsprestanda beroende på om man fokuserar uppmärksamheten på vad kroppen gör eller på effekten av vad kroppen gör. I vilket sammanhang dessa olika typer av uppmärksamhetsfokus är ett föredra och varför det gör skillnad är dock ett pågående forskningsområde. Dessutom kan det vara oklart för tränare och tränande individer hur de ska tillämpa dessa metoder på bästa sätt.

Denna föreläsning tar upp den senaste forskningen inom uppmärksamhetsfokus och träning.Vidare funderar vi över hur man på bästa sätt kan använda sig av uppmärksamhetsfokus i praktiken. Ett kommande projekt inom främre korsbandsskada vid Umeå universitet, vilket har fått finansieringsstöd av Idrottshögskolan, kommer studera om det finns skillnader i bl.a. hjärnaktivering beroende på typen av uppmärksamhetsfokus. 

Andrew Strong är postdoktor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering - enheten Fysioterapi, och har sin grundutbildning i idrottsvetenskap från Kingston University, London. Andrews forskning handlar framförallt om proprioception (ledkänsla), uppmärksamhetsfokus och relaterad hjärnaktivitet i förhållande till främre korsbandsskada. Andrew har bl.a. jobbat som coach inom gymnastik på elitnivå, fitness instruktör samt undervisat inom biomekanik.

Gör din anmälan här

2021-10-27

Idrott och innovationer - exemplet innebandy

Föreläsare: Jonny Hjelm, Institutionen för Idé- och samhällsstudier, samt Daniel Jakobsson, masteruppsatsstudent i historia.

Föreläsningen kommer ges digitalt, mer information kommer efter sommaren.

Gör din anmälan här

2021-11-25

Från barnhemsbarn till Sveriges första kvinnliga akademichef

Föreläsare: Tatiana Håkansson, Årets Idrottsalumn 2020

Tatiana Håkansson, Årets Idrottsalumn 2020, berättar om sin yrkeskarriär efter studier på Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet samt om sitt nuvarande arbete som akademichef och CSR-ansvarig för fotbollsklubben Dalkurd.

Under dagens föreläsning skildrar Tatiana varför hon valde just Idrottsvetenskapliga programmet och på vilket sätt utbildningen givit henne en gedigen kunskapsryggsäck för att ta sig an den svenska idrottsvärlden. Redan tidigt under sina studieår i Umeå började Tatiana fundera på hur idrotten skulle kunna vara en integrationsarena, en fråga Tatiana brinner starkt för än i dag.

Efter sina studier har Tatiana bland annat arbetat vid RF-SISU Uppland med inkludering och jämställdhetsfrågor i socioekonomiska utsatta områden. I dag är Tatiana Sveriges första kvinnliga akademichef inom svensk elitidrott med chansen att möjliggöra för och påverka unga idrottsutövare att bli en bra spelare både på och utanför fotbollsplanen.

Tatiana Håkansson har en bakgrund som fotbollsspelare på elitnivå, entreprenör samt debattör i samhällsfrågor. Trots sin ringa ålder har Tatiana vunnit flera priser för sitt entreprenörskap.

Föreläsningen kommer hållas i Luxemburg, IKSU Sport.

Gör din anmälan här

Tidigare Idrottsluncher

Idrottsluncher vt-21

2020-03-17
Det farliga livsnödvändiga järnet
Föreläsare: Michael Svensson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering - enhet Idrottsmedicin.

Det farliga livsnödvändiga järnet– en föreläsning om järnet biologi, förekomst av järnbrist hos idrottare och effekter av järnsupplementering med eller utan probiotika.

Michael Svensson arbetar sedan 2004 som lektor i idrottsmedicin vid Umeå universitet och undervisar samt forskar inom idrottsfysiologi och idrottsnutrition, med inriktning mot hälsa och prestation. Michael har en idrottsbakgrund inom hockey och friidrott, han är bland annat tidigare svensk mästare på 1500 meter och VM-semifinalist på samma distans. Han har en tränarbakgrund inom friidrott och arbetar numer med kompetensstöd inom svensk elitidrott.

2020-04-28
Stärkt relation mellan tränare och idrottare, – kan samma kommunikationsstrategier användas för alla?
Föreläsare: Louise Davis, Institutionen för psykologi.
Föreläsningen samt frågestunden kommer hållas på engelska.

Relationen mellan tränare och idrottare är väldigt central inom coaching. Det är ingen slump att bakom varje framgångsrik idrottare eller framgångsrikt lag står en tränare! De idrottare som når störst framgång (VM eller OS-medaljer) ger vanligen tränaren ett erkännande för tränarens arbete, stöd och engagemang. Trots att relationen mellan tränare och idrottare är oerhört viktig för såväl idrottarens utveckling som prestation, finns relationer som är ineffektiva, likgiltiga och/eller kränkande.

För att nå framgång kan flera tränare ställa sig frågorna: Hur kan jag utveckla och upprätthålla en hög kvalitet i relationen mellan mig som tränare och mina idrottare? Vilka strategier kan jag använda för detta? Kan jag använda samma strategier för alla mina atleter eller finns det individuella faktorer, såsom kön och personlighet, som jag borde ta hänsyn till?

Louise Davis forskningsintressen ligger inom social- och utvecklingspsykologi med fokus på rollen föräldrar, tränare och kamrater. Louise arbetar bland annat med coachning relaterad forskning, dagens föreläsning lyfter viktiga aspekter utifrån de senaste forskningsresultaten gällande relationen mellan tränare och idrottare. Utöver detta ger Louise också praktiska verktyg att ha tillhanda.

2021-05-26
Maktens grindvakter: om valberedningar, representation och demokrati i svensk föreningsidrott
Föreläsare: Josef Fahlén och Cecilia Stenling, Pedagogiska institutionen.

Förtroendevalda styrelsemedlemmar är anförtrodda ansvaret för den strategiska styrningen och utvecklingen av svensk föreningsidrott, från föreningsnivån, via distriktsnivån upptill specialidrottsförbundsnivån. Genom detta har de makt över fördelning av resurser, strategiska prioriteringar och viktiga vägval. Men hur får de tillgång till dessa positioner, vem bestämmer om vilka som ska bestämma, och vilka kriterier används för att utse personer till dessa inflytelserika positioner?

Den här föreläsningen handlar om hur föreningsidrottens valberedningar arbetar med lämplighet, representation och demokrati, samt om vilka konsekvenser detta arbete får för till exempel jämställdhet och återväxt.

Cecilia Stenling och Josef Fahlén arbetar som idrottsforskare vid Pedagogiska institutionen med frågor som rör föreningsidrottens styrning och organisering. I det projekt som föreläsningen bygger på har de intervjuat företrädare för valberedningarna i 62 av 72 svenska specialidrottsförbund.

Idrottsluncher ht-20

2020-09-23
LCHF - en prestationshöjande kosthållning?

Föreläsare: Anna Sjödin, vid institutionen för Kost och måltidsvetenskap. 

LCHF står för Low Carbohydrate High Fat (lite kolhydrater, mycket fett) och är en kosthållning som initialt var en populär viktminskningsdiet. LCHF har med åren framställts som allmänt hälsofrämjande vilket gör att kosthållningen blivit populär även bland normalviktiga. Men  hur påverkas prestationen hos unga och normalviktiga kvinnor som äter LCHF? Dagens föreläsning kommer att presentera resultat från en avslutad randomiserad kontrollerad studie (RCT) där unga, normalviktiga kvinnor fick prova att äta både LCHF-mat och mat enligt Livsmedelsverkets rekommendationer under två fyraveckorsperioder. Hur presterade de vid ett cykeltest? Blev deras handgrepp starkare och hur upplevde de den fysiska aktiviteten i sin vardag? Detta är exempel på frågeställningar som kommer att presenteras.

2020-11-04
Evidens för emotionella övergrepp inom barnidrott
Föreläsare: Inger Eliasson, vid Pedagogiska institutionen.

Föreläsningen ger en inblick i en studie där flickor och pojkar vittnar om hur emotionella övergrepp kommer till uttryck inom svensk barnidrott. Emotionella övergrepp påverkar barnen negativt och strider mot såväl barnkonventionen som idrottens riktlinjer.

Inger Eliassons forskningsfokus ligger främst på barn- och ungdomsidrottens fostrans- och socialisationsprocesser, anpassning av idrott till barn samt till FN:s barnkonvention och barnrättsperspektivet. Hon har bland annat studerat hur tränare och barn ser på barnkonventionen, effekten av emotionella övergrepp och vad det innebär att vara föräldratränare och tränarbarn.

2020-12-02
Good governance bland fotbollsagenter
Föreläsare: Johan Lindholm, vid Juridiska institutionen


Trots att agenterna inte formellt är en del av “fotbollsfamiljen” spelar de en central roll inom fotbollen, gentemot såväl spelarna som klubbarna och regleras därför av de internationella, regionala och nationella fotbollsförbunden. Fram till 2015 rådde licenskrav för fotbollsagenter och FIFA reglerade licensvillkoren. Därefter släppte FIFA på sina krav och överlät åt de nationella förbunden att själva bestämma och dessa valde olika lösningar. Under idrottslunchen presenteras resultatet av en forskningsstudie av samtliga förbund inom EU. Hur situationen inom fotbollsagent industrin ser ut, vilka lösningar förbunden valt och hur väl dessa fungerat.

Idrottsluncher vt-20

Idrottslunch onsdag 8 april, har ställts in/skjutits på framtiden med anledning av universitetsledningens restriktioner gällande externa publika evenemang.


2020-04-08
Föreläsare: Inger Eliasson, docent i pedagogik, Pedagogiska institutionen. Föreläsningen ger en inblick i en studie där flickor och pojkar vittnar om hur emotionella övergrepp kommer till uttryck inom svensk barnidrott.
Titel: Evidens för emotionella övergrepp inom barnidrott

2020-02-20
Föreläsare: Jenny Svender, berättar om sin karriär efter studier vid Umeå universitet och sitt nuvarande arbete på Riksidrottsförbundet.
Titel: Årets idrottsalumn 2019.

2020-01-22
Föreläsare: Christer Malm, Professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för idrottsmedicin
Titel: Bloddoping – hederligt fusk och nya metoder.

Idrottsluncher ht-19

2019-11-20
Föreläsare: Anna Nordström, projektledare Nord InC, adjungerad professor i folkhälsa, specialist i idrottsmedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Titel: Digitala innovationer inom fysisk aktivitet och hälsa


2019-10-23
Föreläsare: Andreas Stenling, lektor i psykologi, Institutionen för psykologi forskar om fysisk aktivitet och hälsa över livsloppet samt motivationsprocesser i olika kontexter (arbetslivet, fysisk aktivitet, idrott). Andreas kommer att presentera det aktuella forskningsläget kring motivationsfrämjande kommunikation med utgångspunkt i självbestämmandeteorin (eng. self-determination theory; SDT). 

Idrottsluncher vt-19

2019-04-03
Föreläsare: Markus Nyström, Institutionen för psykologi
Titel: Fysiska aktivitet som behandling vid psykisk ohälsa – en genomgång av dagens forskningsläge, vad fungerar och vad fungerar inte.

2019-03-13
Föreläsare: Kim Wickman, Pedagogiska institutionen
Titel: Inkluderande idrott – Mot likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse

2019-02-06
Föreläsare: Taru Tervo, PhD, forskningssamordnare för Idrottshögskolan, kommer att berätta om sammanställningen som hon har gjort om längdskidåkning. Hon kommer att belysa det aktuella forskningsläget d.v.s. vilken typ av forskning är gjord och för vilka grupper.