Hoppa direkt till innehållet
printicon

Idrottsluncher

Idrottshögskolan erbjuder tre till fyra gånger per termin intresserade att delta vid idrottsluncher på IKSU Sport i Umeå. Alla är välkomna att delta.

Syftet med idrottsluncherna är att erbjuda senaste nytt inom idrottsforskning och utveckling på ett lättillgängligt sätt samt att skapa möten mellan olika idrottsintresserade; t ex forskare, lärare, studenter, aktiva, tränare och andra föreningsmänniskor.

Vi inleder med en föreläsning (11:30-12:15) sedan lunch (50 kr, nytt för i vår är att ni kan swischa pengarna till nr 1232419737).
Lokal: Luxemburg IKSU Sport.

Vid frågor gällande anmälan vänligen kontakta:

Pernilla Eriksson, områdeschef Idrottshögskolan, mail pernilla.eriksson@umu.se, 090-786 55 29.

Idrottsluncher ht-19

2019-11-20

Föreläsare: Anna Nordström, projektledare Nord InC, adjungerad professor i folkhälsa, specialist i idrottsmedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Titel: Digitala innovationer inom fysisk aktivitet och hälsa
Inbjudan i PDF-format

2019-10-23

Föreläsare: Andreas Stenling, lektor i psykologi, Institutionen för psykologi forskar om fysisk aktivitet och hälsa över livsloppet samt motivationsprocesser i olika kontexter (arbetslivet, fysisk aktivitet, idrott). Andreas kommer att presentera det aktuella forskningsläget kring motivationsfrämjande kommunikation med utgångspunkt i självbestämmandeteorin (eng. self-determination theory; SDT). 
Inbjudan i PDF-format

Idrottsluncher vt-19

2019-04-03

Föreläsare: Markus Nyström, Institutionen för psykologi
Titel: Fysiska aktivitet som behandling vid psykisk ohälsa – en genomgång av dagens forskningsläge, vad fungerar och vad fungerar inte.
Inbjudan i PDF-format

2019-03-13

Föreläsare: Kim Wickman, Pedagogiska institutionen
Titel: Inkluderande idrott – Mot likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse
Inbjudan i PDF-format

2019-02-06

Föreläsare: Taru Tervo, PhD, forskningssamordnare för Idrottshögskolan, kommer att berätta om sammanställningen som hon har gjort om längdskidåkning. Hon kommer att belysa det aktuella forskningsläget d.v.s. vilken typ av forskning är gjord och för vilka grupper.
Inbjudan i PDF-format