"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt

Inom IKC initieras forsknings- och utvecklingsprojekt i nära samarbete med Svenska innebandyförbundet. Nedan presenteras kort de större forskningsprojekten.

De större forskningsprojekten utförs i samarbete med etablerade forskare vid olika svenska lärosäten.

Parainnebandyns integrering

Forskare vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, har genomfört en studie kring integreringsprocessen för parainnebandy. Utgångspunkten för projektet var att Riksidrottsmötet 2017 beslutade om en omfattande organisationsförändring för att ge personer med funktionsnedsättning likvärdiga villkor att utöva idrott för rekreation, träning och tävling. Beslutet innebar att samtliga idrotter som administreras av Svenska Parasportförbundet ska föras över till mottagande specialidrottsförbund och att idrottsutövare med funktionsnedsättning ska inkluderas i specialidrottsförbundens reguljära verksamheter. I projektet kommer att Svenska Innebandyförbundets inkluderingsprocess följas upp.

Huvudansvarig forskare: Staffan Karp, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

Läs mer om projektet

Riskfaktorer för idrottsskador hos innebandyspelare

Under hösten 2020 påbörjades det longitudinella projektet Riskfaktorer för idrottsskador hos innebandyspelare som ska pågå under en tre årsperiod. Studien utförs på innebandyspelande elever på NIU-gymnasier och på Riksinnebandygymnasiet. Det övergripande syftet med projektet är att bidra med nya och fördjupade kunskaper om hur träningsbelastning, hälsovanor samt psykologiska och fysiska faktorer relaterar till skadeincidens hos unga innebandyspelare.

Projektet utförs tillsammans med forskare vid Umeå universitet, Högskolan i Halmstad, Linköpings universitet och Innebandyns Kompetenscentrum samt app-företaget Sideline Sports. Det har anställs en forskarstuderande till projektet, som finansieras av Företagsforskarskolan vid Umeå universitet tillsammans med medfinansiering från Svenska innebandyförbundet. Institutionen för psykologi vid Umeå universitet är värdinstitutionen för forskarstuderade.

Läs mer om doktorandprojektet 

Kartläggning av muskuloskeletala besvär hos innebandymålvakter

Under perioden 2022-2023 kartlägger IKC och Svenska Innebandyförbundet tillsammans med institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet vilka eventuella idrottsrelaterade besvär som innebandymålvakter upplever. Studien utförs på målvakter i Svenska Superligan samt i Allsvenskan.

Det övergripande syftet med projektet är att kartlägga uppkomsten av muskuloskeletala besvär hos innebandymålvakter på elitnivå. Resultaten från studien önskas resultera i mer kunskap om målvakternas eventuella besvär, som på sikt kan användas för att ta fram optimala träningsupplägg samt att satsa på förbyggande åtgärder.

Huvudansvarig forskare: Eva Tengman, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet.

Smålagsspel inom innebandy

”Smålagsspel inom innebandy” är ett forskningsprojekt som utvärderar hur smålagsspel påverkar tekniska aktioner och aktivt spel bland unga innebandyspelare i åldrarna 8-16 år.

Projektet är ett samarbete mellan Svenska Innebandyförbundet IKC vid Umeå universitet. Projektets huvudsakliga syfte är att ge rekommendationer kring hur smålagsspel kan användas för att effektivt förbättra spelarnas förmågor bland olika åldrar hos innebandyspelare.

Projektet utförs under perioden hösten 2022-hösten 2023 i Stockholmsregionen.

Huvudansvarig forskare: Jonas Markström, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
Kontaktperson: Taru Tervo, forskningssamordnare Idrottshögskolan

Välkommen att kontakta:

Taru Tervo
Forskningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 94
Senast uppdaterad: 2023-06-20