"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

IKC vetenskapliga pris

Innebandyns kompetenscentrum i Umeå delar ut två vetenskapliga priser varje höst för bästa magister/masteruppsats samt kandidatuppsats.

Vinnarna utses av en jury bestående av IKCs styrgruppsmedlemmar. Uppsatserna bedöms utifrån följande kriterier:

  • uppsatsens intresse och relevans för svensk innebandy
  • vetenskaplig kvalité

Två vetenskapliga priser delas ut, ett motsvarade 10 000 kr för bästa på magister-/mastersnivå samt ett motsvarande 5 000 kr för bästa uppsats på kandidatnivå. Pengarna får användas till valfritt ändamål. Uppsatserna som får utmärkelserna publiceras på IKCs hemsida och på Svenska innebandyförbundets hemsida.

Ansökningskrav

För att kunna ansöka om IKCs vetenskapliga pris ska uppsatsen ingå i en examen, på kandidat- eller magister-/master nivå, samt omfatta minst 15 respektive 30 högskolepoäng. För år 2021 ska uppsatsen vara godkänd under perioden våren 2020 – hösten 2021.

Ansökningsförfarande

Bifoga den färdiga uppsatsen samt namnet på det universitet eller den högskola där du har skrivit uppsatsen. Ange ditt utbildningsprogram och inriktning, namn samt kontaktuppgifter till din handledare. Uppge även dina kontaktuppgifter; namn, adress, e-post och mobilnummer. 

Skicka uppsatsen och de efterfrågande uppgifterna senast 2 oktober 2023 till taru.tervo@umu.se, märk mejlet med "Vetenskapligt pris IKC". Välkommen med din ansökan!

Tidigare pristagare

År 2021:

  • Malin Andersson, vid Umeå universitet, tilldelas pris för bästa magisteruppsats. Uppsatsen namn: ”Folksporten för alla – alltid. Svensk innebandyns inkluderingsresa”.imagevwiki.png

  • Hanna Eriksson och Casper Hällström, vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm (GIH), tilldelas pris för bästa kandidatuppsats. Uppsatsen namn: ”Idrottspsykologi i tränarutbildningen inom innebandy. En kartläggning över hur innebandytränare för barn och ungdomar använder Self-Determination Theory i praktiken”.  

År 2020:

Priserna för bästa magister-/masteruppsats samt bästa kandidatuppsats kommer, med anledning av Covid-19, att delas ut under hösten 2021.

År 2019:

Sedan år 2019 delas ett pris (10 000 kr) ut för bästa magister-/ masteruppsats samt ett pris (5 000 kr) för bästa kandidatuppsats.

  • Mattias Lind och Mårten Storm, vid Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm (GIH), tilldelades pris för bästa magisteruppsats. Uppsatsens namn: Spelvolym i innebandyns smålagsspel – en kvantitativ studie i icke-linjär pedagogik.
  • Ida Elm och Anton Svensson, vid Linköpings universitet, tilldelades pris för bästa kandidatuppsats.
    Uppsatsen namn: Övningstrohet (exercise fidelity) – Förändring över tid efter användning av det neuromuskulära träningsprogrammet.

År 2018:

År 2018 delades priset för bästa magister-/masteruppsats ut
med en prissumma om 10 000 kr och för näst bästa magister/master-uppsats delades prissumman 5000 kr ut.

  • Stefan Sandlund, student vid Umeå universitet, tilldelades IKCs vetenskapliga pris för bästa magister/masteruppsats. Uppsatsens namn: Kvinnliga elitinnebandyspelares fysiska profil: en beskrivning av utespelare.
  • Magdalena Lindström, student vid Umeå universitet, tilldelades IKCs vetenskapliga pris för näst bästa magister/masteruppsats. Uppsatsens namn: Upplevda effekter av menstruationscykeln för anpassning av träning.

 

Välkommen att kontakta:

Taru Tervo
Forskningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 94
Senast uppdaterad: 2023-09-18