"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Exempel på samarbeten

Idrottshögskolan vill vara en del av något större och vill därför utöka dialogen med samhället för att hitta fler innovativa utvecklingsprojekt inom idrotten. Idrottshögskolan bedriver såväl kunskaps- och innovationsdriven samverkan som samhällsutmaningsdriven samverkan.

Nedan finns ett urval av samarbeten som pågår eller har genomförts. Det kan ge dig en närmare inblick i vad Idrottshögskolan kan erbjuda och en uppfattning av vad ett samarbete med Idrottshögskolan kan innebära.

Change the game

Change the Game är ett kunskapscentrum som bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att skapa och sprida kunskap om rörelserikedom (eng. physical literacy). Ambitionen är att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer där alla kan få sin bästa livsresa – ett rörelserikt samhälle.

Med rörelserikedom som kompass och innovationsverktyg kan beslutsfattare, ledare, pedagoger utveckla personer, program och plaster. För idrotten innebär det en möjlighet att få en ny syn på idrottande och hur vi kan skapa bättre förutsättningar för att fler ska delta,  delta ännu längre och prestera ännu bättre.

Idrottshögskolan är sedan 2014 en av Change the games medspelare med fokus på medverkan i det årliga eventet i Umeå som består av bland annat en konferens och olika aktivitetsdagar. Ytterligare medspelare är bland annat RF-SISU Västerbotten, Region Västerbotten och Umeå kommun.

Läs mer om Change the Game

Rådet för rörelserikedom i Umeå

Idrottshögskolan är en av representanterna i Rådet för rörelserikedom i Umeå. Rådets uppgift är att genom samverkan samt idé- och erfarenhetsutbyte bidra till att öka kunskap och kompetens om vikten av rörelserikedom (physical literacy på engelska). Rådet vill även bidra till att respektive organisation tar egna nödvändiga steg. Vi vill utveckla och synkronisera olika aktörers aktiviteter så att alla människor får möjlighet att utveckla ett aktivt hälsosamt liv och nå sin fulla potential. Rörelserikedom är vår kompass och en vital del av hållbar samhällsutveckling.

Rådet för rörelserikedom i Umeå strävar efter att Umeå ska vara en progressiv förebild vad gäller att skapa förutsättningar för människor att utveckla lust, förmåga och möjligheten att vara fysiskt aktiva. Vi vill sprida rörelserikedom, bygga och samla kunskap, och göra det tillsammans med flera. Ambitionen är att skapa ett samhälle som på sikt har en självgående utveckling baserad på rörelserikedom och  där samverkan är ett nyckelord. 

I rådet finns representanter för organisationer som vill göra skillnad, som är engagerade, relevanta och tror på att rörelserikedom kan vara en av nycklarna till ett hållbart och attraktivt samhälle. Rådet är öppet för alla organisationer som känner sig kallade och som vill bidra.

Läs mer om Rådet för rörelserikedom i Umeå

Möjligheternas möte

Till den årliga träffen Möjligheternas möte samlar Idrottshögskolan  representanter från Idrottsrelaterade program vid Umeå universitet samt från olika idrottsorganisationer i Umeå. Tillsammans diskuteras olika idéer till samverkansaktiviteter så som examensarbeten, gästföreläsningar, praktikmöjligheter samt event som kan utveckla såväl idrottsutbildningarna som idrottsverksamheten i de olika idrottsorganisationerna.

Nordic Innovation Center for Physical Activity and Health (Nord InC)

Idrottshögskolan är en av medspelarna i projektet Nord InC. Syftet med projektet är att skapa ett gränsöverskridande, virtuellt kompetenscentrum inom fysisk aktivitet som samlar aktörer från akademi, föreningsliv, näringsliv och offentlig sektor i Kvarkenregionen och där innovation och utveckling står i fokus. En av vår tids största samhällsutmaningar med en åldrande och inaktiv befolkning kan därigenom vändas till något positivt i regionen genom ökad innovation, företagsetablering och folkhälsa baserat på teknologiska lösningar tillsammans med evidensbaserad forskning och behandling.

Läs mer om Nord InC

Kompetensutveckling och Rådgivning för Aktivitet, Funktion och Träning (KRAFT)

Hösten 2015 startade det EU-finansierade KRAFT-projektet (Kompetensutveckling och Rådgivning för Aktivitet, Funktion och Träning), ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting, Idrottshögskolan Umeå universitet, Umeå kommun samt Företagarna som kom att pågå i 2,5 år.

Projektet syftar till att stärka kompetensen och samverkansmöjligheterna kring fysisk aktivitet och hälsa, primärt riktat mot vårdsektorn och den växande hälsobranschen. Projektet ämnar etablera en internet-baserad plattform med 1) utbildning mot fysisk aktivitet på recept (FaR) och eventuell möjlighet till certifiering, samt 2) verktyg för ökade kommunikationsmöjligheter och kompetensutveckling mellan aktörer inom området.

Läs mer om KRAFT

Umeå Idrottsgala

Umeå Idrottsgala hyllar och uppmärksammar aktiva, ledare, eldsjälar och föreningar som brinner för sin idrott och som på ett positivt sätt bidrar till Idrottsstaden Umeås utveckling.

Studenter som läser en idrottsrelaterad utbildning vid Umeå universitet ges möjligheten att ingå i projektgruppen som jobbar med att planera galakvällen.

Under Umeå Idrottsgala delar Idrottshögskolan ut utmärkelserna "Årets Idrottsalumn" samt "Årets Elitidrottsstudent". Årets Idrottsalumn tilldelas en tidigare student som läst en idrottsrelaterad utbildning vid Umeå universitet och som i dag i sitt nuvarande arbete gör något gott för Svensk idrott. Årets Elitidrottsstudent tilldelas en student vid Umeå universitet som lyckats bra med kombinationen elitidrott och studier.

Läs mer om Umeå Idrottsgala

Alla på snö

Projektet Alla på snö är ett projekt som Svenska skidförbundet har skapat i syfte att få fler barn att få uppleva snöglädje. Tillsammans med skolor och kommuner skapar Svenska skidförbundet en dag då elever i fjärdeklass bjuds in och får möjlighet att kostnadsfritt få tillgång till utrustning, snöanläggning och vägledning.

Alla på snö Umeå arrangeras måndag till och med torsdag under vecka 8 i Bräntebacken. 14 skolor och cirka 500 elever i fjärdeklass anmält sitt deltagande och eleverna får möjlighet att upptäcka skidglädje på slalomskidor, längdskidor eller snowboard. Studenter vid Ämneslärarprogrammet med ingång idrott och hälsa är delaktiga i det praktiska genomförandet av dagen och kommer hjälpa till att leda och coacha fjärdeklasseleverna.

Senast uppdaterad: 2024-02-08