Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samarbeta med oss

Elitidrott och studier

Samverkan med specialidrottsförbund, lokala elitidrottsföreningar, kommun och landsting.

Idrottsforskning
Idrottsforskning

Samverkan inom idrottsforskning kan stärka konkurrenskraften hos regionens idrotts- och näringsliv.

Utbildning

Samverkan kan bestå i gästföreläsningar, uppdrag och examensjobb, praktikplatser samt arbetsmarknadsdagar.

Samverkan skapar utveckling och stärker kvaliteten

Idrottshögskolan är en centrumbildning som välkomnar möjligheten att samarbeta med personer, företag och organisationer i både de privata och offentliga sektionerna.

Genom att investera tid och resurser i ett samarbete med oss får du ta del av en kompetens som är baserad på forskning och beprövad erfarenhet och vi i vår tur få en inblick i det behov som finns ute i idrotten och det omgivande samhället.

Idrottshögskolan har ett brett samarbete med intressenter utanför universitetet. Idrottshögskolan samarbetar med parter från såväl näringsliv, landsting och kommuner till idrottens organisationer och föreningar.

Goda exempel på samverkan

Idrottshögskolan vill vara en del av något större och vill därför utöka dialogen med samhället för att hitta fler innovativa utvecklingsprojekt inom idrotten. Idrottshögskolan bedriver såväl kunskaps- och innovationsdriven samverkan som samhällsutmaningsdriven samverkan.

Nedan finns ett urval av samarbeten som pågår eller har genomförts. Det kan ge dig en närmare inblick i vad Idrottshögskolan kan erbjuda och en uppfattning av vad ett samarbete med Idrottshögskolan kan innebära.

Change the game

Change the game är ett projekt som handlar om att låta våra barn ha det roligare, må bättre, leva ett längre och friskare liv och som bonus öka sina chanser att bli riktigt bra i sport på sikt. För att nå mål med detta bör vi enligt forskningen få till en förändring när det gäller synsättet på barn och ungdomars idrottande.

Idrottshögskolan är en av medspelarna i projektet som grundats av Balticgruppen. Idrottshögskolan säkerställer tillsammans med SISU Idrottsutbildarna att forskningsresultaten kan förankras och delas på et adekvat sätt. Ytterligare medspelare i projektet är IBK Dalen, IF Björklöven, IK Fjällvinden, IKSU innebandy, Umeå FC och Umeå IK.

Läs mer om Change the Game

Rådet för rörelserikedom i Umeå

Rådet för Rörelserikedom i Umeå är ett nätverk bestående av representanter från Umeå Kommun (Fritid och Utbildning), Västerbottens Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna, Västerbottens Länslandsting, Change the game (Balticgruppen) samt Idrottshögskolan vid Umeå universitet som aktivt arbetar med att främja barn och ungdomars rörelserikedom. Den växande fysiska inaktiviteten hos barn och unga skapar en rad olika negativa hälsoeffekter och en rad tilltagande problem. Rådets uppgift är att genom samverkan samt idé- och erfarenhetsutbyte bidra till att utveckla och synkronisera olika aktörers aktiviteter så att alla barn och ungdomar får möjlighet att utveckla en rik rörelserikedom. Arbetet kring samverkan bygger på insikten om att barn som blir rörelserika har bra förutsättningar för att bli fysiskt aktiva och förbli fysiskt aktiva.

Rådet för Rörelserikedom har bl.a. som målsättning att skapa bättre förutsättningar för att barn och unga ska bli rörelserika. Det kan göras genom bland annat öka kännedomen och kunskapen om rörelserikedom inom organisationer samt hos föräldrar/vårdnadshavare. Umeå ska vara en progressiv förebild vad gäller att skapa förutsättningar för att barn och unga har lusten, förmågan samt möjligheten att vara fysiskt aktiva.

Idrottshögskolans representanter i rådet är Ulrika Haake och Pernilla Eriksson.

Nordic Innovation Center for Physical Activity and Health (Nord InC)

Idrottshögskolan är en av medspelarna i projektet Nord Inc. Syftet med projektet är att skapa ett gränsöverskridande, virtuellt kompetenscentrum inom fysisk aktivitet som samlar aktörer från akademi, föreningsliv, näringsliv och offentlig sektor i Kvarkenregionen och där innovation och utveckling står i fokus. En av vår tids största samhällsutmaningar med en åldrande och inaktiv befolkning kan därigenom vändas till något positivt i regionen genom ökad innovation, företagsetablering och folkhälsa baserat på teknologiska lösningar tillsammans med evidensbaserad forskning och behandling.

Läs mer om Nord Inc

Kompetensutveckling och Rådgivning för Aktivitet, Funktion och Träning (KRAFT)

Från hösten 2015 startar det EU-finansierade KRAFT-projektet (Kompetensutveckling och Rådgivning för Aktivitet, Funktion och Träning), ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting, Idrottshögskolan Umeå universitet, Umeå kommun samt Företagarna vilket kommer att pågå i 2,5 år. Projektet syftar till att stärka kompetensen och samverkansmöjligheterna kring fysisk aktivitet och hälsa, primärt riktat mot vårdsektorn och den växande hälsobranschen. Projektet ämnar etablera en internet-baserad plattform med 1) utbildning mot fysisk aktivitet på recept (FaR) och eventuell möjlighet till certifiering, samt 2) verktyg för ökade kommunikationsmöjligheter och kompetensutveckling mellan aktörer inom området.

Är du nyfiken på detta projekt och vill veta mer, kontakta då Jonas Johansson (Projektkoordinator)

Läs mer om KRAFT

Umeå Idrottsgala

Umeå Idrottsgala hyllar och uppmärksammar aktiva, ledare, eldsjälar och föreningar som brinner för sin idrott och som på ett positivt sätt bidrar till Idrottsstaden Umeås utveckling.

Studenter som läser en idrottsrelaterad utbildning vid Umeå universitet ges möjligheten att ingå i projektgruppen som jobbar med att planera galakvällen.

Under Umeå Idrottsgala delar Idrottshögskolan ut utmärkelserna "Årets Idrottsalumn" samt "Årets Elitidrottsstudent". Årets Idrottsalumn tilldelas en tidigare student som läst en idrottsrelaterad utbildning vid Umeå universitet och som i dag i sitt nuvarande arbete gör något gott för Svensk idrott. Årets Elitidrottssstudent tilldelas en student vid Umeå universitet som lyckats bra med kombinationen elitidrott och studier.

Läs mer om Umeå Idrottsgala

Alla på snö

Projektet Alla på snö är ett projekt som Svenska skidförbundet har skapat i syfte att få fler barn att få uppleva snöglädje. Tillsammans med skolor och kommuner skapar Svenska skidförbundet en dag då elever i fjärdeklass bjuds in och får möjlighet att kostnadsfritt få tillgång till utrustning, snöanläggning och vägledning.

Alla på snö Umeå arrangeras måndag till och med torsdag under vecka 8 i Bräntebacken. 14 skolor och cirka 500 elever i fjärdeklass anmält sitt deltagande och eleverna får möjlighet att upptäcka skidglädje på slaomskidor, längdskidor eller snowboard. Studenter vid Ämneslärarprogrammet med ingång idrott och hälsa är delaktiga i det praktiska genomförandet av dagen och kommer hjälpa till att leda och coacha fjärdeklasseleverna.

Empowering coach - coaching can make a difference

Joan Duda, professor i idrottspsykologi vid University of Birmingham, är internationellt känd för sin expertis gällande motivation och motivationsrelaterade processor kopplat till idrott, fysisk aktivitet och dans samt har omfattande erfarenheter av idrottspsykologisk rådgivning åt elitidrottare, tränare/instruktörer och motionärer. Joan Duda besökte Idrottshögskolan under hösten 2014 för att gästföreläsa om sitt projekt "The PAPA project" som har för avsikt att främja barn och ungdomars utveckling, hälsa och välbefinnande genom positiva idrottsupplevelser. Dels arrangerade Idrottshögskolan ett seminarium för forskare vid Umeå universitet. Joan Duda höll också en idrottslunchföreläsning, föreläsningen spelades in för att användas i bl.a. undervisningssyfte. Filmen har sedan spridits bl.a. via Change the Game. I samverkan med SISU idrottsutbildarna Västerbotten arrangerade Idrottshögskolan en kväll där föreningar etc fick möjlighet att komma och lyssna på Joan Duda och få ta del av hennes forskning om barn- och ungdomsidrott.

Se Joan Dudas idrottslunchföreläsning "Empowering coach - coaching can make a difference"

Se intervju med Joan Duda vid hennes besök vid Idrottshögskolan