"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbeten inom utbildning

Vill du utveckla din idrottsförening, idrottsorganisation eller ditt företag? En bra väg kan vara att samarbeta med studenter på de idrottsrelaterade utbildningarna vid Umeå universitet. Studenterna har en oerhörd vilja och drivkraft att komma ut och praktisera sina kunskaper, ta chansen att arbeta med framtidens arbetskraft redan idag!

Idrottshögskolan arbetar aktivt med att förmedla kontakter mellan de idrottsrelaterade utbildningarna som ges vid Umeå universitet och idrottsrörelsen, idrotts- och hälsoorganisationer samt olika företag i syfte att skapa externt samarbete.

Du kan utveckla din verksamhet genom studentens akademiska kompetens och förmåga att se din verksamhet med nya ögon. Studenter är vana vid ett snabbt tempo, höga prestationskrav och kan många gånger bidra med kreativitet och nya infallsvinklar.

Studenter som volontärer och ledare/tränare inom idrotten

Många idrottsstudenter vid Umeå universitet har ett intresse att under sin studietid ta på sig ledar- och förtroendeuppdrag inom idrotten. Det är dessutom ett utmärkt tillfälle för studenterna att få praktisera sina teoretiska kunskaper.

Har din verksamhet ett uppdrag? Välkommen att kontakta Anna-Karin Eriksson, enhetsadministratör vid Idrottshögskolan, så hjälper hon till att förmedla uppdraget vidare till studenterna via deras programvägledare och studentföreningar.

Gästföreläsningar

De idrottsrelaterade programmen har som ambition att erbjuda gästföreläsningar för sina studenter. Gästföreläsarna ger studenterna en bild av hur det fungerar i arbetslivet, en inblick i vilka jobb deras utbildningar kan leda till, samtidigt får din verksamhet kontakt med framtida arbetskraft och får möjlighet att sprida ditt budskap. Idrottshögskolan vill gärna få kontakt med representanter från olika idrottsföreningar, idrotts- och hälsoorganisationer samt företag som kan gästföreläsa för våra idrottsstudenter. Idrottshögskolans uppgift är att förmedla kontakter och samordna gästföreläsningarna mellan utbildningarna.

Uppdrag och examensarbeten

De flesta av Umeå universitets idrottsprogram skriver sina examensarbeten under vårterminerna. Kandidatexamensarbetena är 10 veckor och Magisterexamensarbetena 20 veckor. Vanligtvis skriver studenterna sina examensarbeten två och två. Studenterna vid

  • Fysioterapeutprogrammet skriver inom ämnet fysioterapi
  • Idrottsvetenskapliga programmet skriver inom ämnet idrottspedagogik
  • Idrottsfysiologprogrammet inom idrottsmedicin
  • Tränarprogrammet skriver inom ämnet psykologi med inriktning tränarskap eller i idrottspedagogik med inriktning mot tränarskap
  • Psykologprogrammet med inriktning mot idrott skriver inom ämnet psykologi
  • Ämneslärarprogrammet inom utbildningsvetenskap

Har din verksamhet någon idé på ett ämne som uppsatsförslag till studenter på någon av dessa utbildningar meddela det till Pernilla Eriksson som förmedlar kontakten vidare till berörd huvudansvarig lärare på respektive examensarbetskurs.

Studenterna kan bland annat genom sina examensarbeten hjälpa din verksamhet att göra undersökningar, pröva idéer eller utföra projekt som ni själva inte hinner med. Ni får också tillgång till kompetens och kan genom ny kunskap skapa konkurrensfördelar som kan leda till verksamhetsutveckling. Ni får studenternas slutprodukt och de kan göra en muntlig presentation om sitt arbete till er. För studenterna är det värdefullt att få möjlighet att lösa ett "verkligt" problem och på så vis få praktiska erfarenheter och kontakter.

Praktikplatser/VFU (Verksamhetsförlagd utbildning)

På flera av utbildningarna erbjuder vi Praktik/VFU. Om din verksamhet har möjlighet att ta emot och handleda en student från något av våra idrottsrelaterade program i din verksamhet kontakta Pernilla Eriksson som förmedlar kontakten vidare till berörd huvudansvarig lärare på respektive praktikkurs.

Genom en bra praktikplacering får studenterna en bra inblick i vilka jobb deras utbildning kan leda till och din verksamhet får möjlighet att "prova på" en ny resurs.

Arbetsmarknadsdagar

På Umeå universitet arrangeras varje år flera arbetsmarknadsdagar av studentkårerna och studentföreningarna. Här ges din idrottsförening, idrotts- och hälsoorganisation eller företag en unik möjlighet att möta våra studenter och knyta kontakter för uppdrag, examensjobb eller framtida arbetskraft.

IVP-dagen och Tränarprogrammets arbetsmarknadsdag är två av dessa dagar då studenterna inbjuder personer som har intressanta arbeten utifrån deras respektive utbildning. Dessa dagar är perfekta för er som vill marknadsföra er verksamhet till denna studentmålgrupp.

Branschföreträdare

Inom vissa av Umeå universitets idrottsrelaterade utbildningsprogram finns branschföreträdare.

Branschföreträdare för Idrottsvetenskapliga programmet: Ola Svensson, Västerbottens Idrottsförbund

Branschföreträdare för Idrottsfysiologprogrammet: Andreas Ågren

Välkommen att kontakta

Pernilla Eriksson
Områdeschef
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 29
Anna-Karin Eriksson
Administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 29
Senast uppdaterad: 2022-11-07