"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om projektet

Här får du mer information om projektet. Vilka mål som ska uppfyllas under projekttiden, projektets upplägg samt kontaktpersoner.

Vårt erbjudande

Projektet kan stödja forskare, företag och kliniker som vill ansöka om finansiering för samarbetsprojekt tillsammans med andra aktörer inom området Life Science.

Vi:

  • Stöttar processen inför en projektansökan för extern finansiering genom till exempel verktyg och avtal.
  • Arbetar för att bygga upp synlighet och attraktivitet för Norrbottens och Västerbottens aktörer i olika nätverk och kluster. 
  • Underlättar för företag, forskare, kliniker och andra intressenter som vill hitta partners eller delta i samverkansprojekt. 
  • Vägleder om metoder för att skapa samverkansprojekt.

Mål

Huvudmålet är att etablera en stödfunktion med en effektiv metod för strategisk samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor inför gemensamma projektansökningar för forsknings- och utvecklingsresurser inom Life Science.  

Projektet kompletterar EU-projektkontoret hos Region Västerbotten och Umeå universitets Enhet för forskningsstöd och samverkan genom att bland annat hjälpa till med kompetenshöjning, nätverk, matchmaking och avtalsfrågor.

Projektet ska också leda till stärkt samverkan och kontaktnät i Östersjöregionen, en metod och process för en effektiv initieringsfas samt för att bygga konkurrenskraftiga konsortier.

Projekttid

Projektet pågår under tiden 2020-2022.

Parter i projektet

Parter i projektet är Innovationskontoret vid Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå universitet Holding AB samt Luleå tekniska universitet.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Västerbotten och Umeå kommun medfinansierar SOLH.

Arbetspaket och kontaktpersoner

Metod 

Kartlägger beprövade metoder, identifierar nätverk samt lyckade ansökningar i olika samverkansprojekt​

Hittar framgångsfaktorer inför samverkansprojekt som lett till framgångsrika ansökningar i  ex. Horizon 2020.​

Kontakt:
Nils Sandberg, Region Västerbotten
nils.sandberg@regionvasterbotten.se
073-045 42 47

Behov och verktyg

Engagerar och involverar behovsägare från olika målgrupper för att bygga strategisk samverkan mellan olika aktörer.​

​Undersöker och identifierar målgruppernas utmaningar och möjligheter.​ Matchmaking för att starta samverkan och kontaktnät.​

Kontakt: 
Nils Sandberg, Region Västerbotten
nils.sandberg@regionvasterbotten.se
073-045 42 47

Sara Nilsson (föräldraledig), Region Västerbotten
sara.h.nilsson@regionvasterbotten.se
070-303 81 01

Nätverk och kluster

Koordinerar nätverk, kluster & event samt marknadsför regionala resurser i Västerbotten och Norrbotten

Utvärderar medlemskap i nätverk​. Genomför event och skapar intresse för regionen ​

Kontakt:
Mats Falck, Innovationskontoret vid Umeå universitet
mats.falck@umu.se
070-524 64 84

Sara Nilsson (föräldraledig), Region Västerbotten
sara.h.nilsson@regionvasterbotten.se
070-303 81 01

Interregional samverkan

Stärker interregional samverkan​. Jobbar med digital matchmaking​ och anordnar konferenser.

Kontakt:
Nils Sandberg, strateg, Region Västerbotten
nils.sandberg@regionvasterbotten.se
073-045 42 47

Projektledning

Kontakt:
Mats Falck, Innovationskontoret vid Umeå universitet
mats.falck@umu.se
070-524 64 84

Parter och medfinansiärer

Senast uppdaterad: 2023-10-17