"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Onkologi

Onkologi är vetenskapen om cancer, dess diagnos och behandling. Metoder inkluderar avancerad bildbehandling och molekylärbiologi. Behandlingsalternativ omfattar kirurgi, strålning och innovativa terapier som immunterapi. Målet är att skräddarsy effektiva behandlingar för att öka överlevnad och förbättra livskvaliteten för cancerpatienter. Samverkan mellan olika medicinska områden är avgörande för att möta de komplexa utmaningarna inom onkologi.

Onkologi är läran om tumörsjukdomar. Institutionen onkologi har funnits vid Umeå universitet sedan 1959 och lokalerna är i dag inrymda i byggnaderna 10, 3M och 6M, Norrlands universitetssjukhus. Vi har ett nära samarbete med den onkologiska kliniken som är den största kliniken för onkologisk behandling av tumörsjukdomar i Norrland. Vid kliniken behandlas tumörsjukdomar med olika typer av modaliteter, allt från strålbehandling, medicinsk cytostatikabehandling, antikroppsbehandling samt biologisk behandling. Vid kliniken finns även en psykosocial enhet samt en mottagning för familjär cancer där familjer med misstänkt ärftlig cancersjukdom utreds.

Inom onkologi bedriver vi forskning och utvecklingsarbete inom många olika områden. Vid onkologiska forskningslaboratoriet bedrivs experimentell forskning kring bland annat hjärntumörer (gliom) och prostatacancer. Vid strålbehandlingsavdelningen sker ständigt en utveckling för att åstadkomma bättre och mer precisa behandlingar. Denna forskning sker i nära samarbete med radiofysik och diagnostisk radiologi.

Vi har dessutom en klinisk forskningsenhet där patientnära kliniska studier bedrivs. Här utvärderas nya behandlingsmetoder samt utvärderas nya medicinska preparat för cancerbehandling.

I början av 1960-talet bildades Jubileumsklinikens i Umeå forskningsfond, som i dag heter Cancerforskningsfonden Norrland. Några år senare anslöt sig Lions till fonden. Lionsklubbarna i distrikt Polar och Nord samlar in pengar under namnet Lions Cancerforskningsfond. Två gånger per år utdelas medel till cancerforskning efter bedömning av forskningsnämnd och beslut av styrelsen för Cancerforskningsfonden Norrland.

Senast uppdaterad: 2024-02-20