Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Publikationer

Diva

2020
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2020, Vol. 19, (4) : 289-309
Hansson, Kristina; Erixon, Per-Olof
2020
IMAG InSEA MAGAZINE N.o 9 (s. I-IX, artikel-id 10.24981/2414-3332-7.2020-1), (9) : 133-145
Örtegren, Hans; Jonsson Widén, Anna
2019
Nationell konferens i pedagogiskt arbete, Umeå universitet, 19-20 aug, 2019.
Marklund, Frida
2019
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 89
Marklund, Frida
2018
Kunskap i rörelse: Kungl. Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället, Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag 2018 : 532-537
Nordlund, Christer
2018
Proceedings of the international conference on new interfaces for musical expression, The International Conference on New Interfaces for Musical Expression 2018 : 13-18
Lind, Anders
2018
Estetiska ämnen och genus, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2018 : 105-124
Wikberg, Stina
2018
Estetiska ämnen och genus, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2018 : 29-45
Wikberg, Stina
2018
Bergsjö: 2018
2017
Nationell konferens i pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet, 14-15 aug, 2017.
Marklund, Frida
2017
E17: forskningskonferens om estetiska ämnen, Umeå universitet, 31 okt-2 nov, 2017
Marklund, Frida
2016
Nationell ämnesdidaktisk konferens, NÄD, Malmö universitet, 19-21 april, 2016
Marklund, Frida
2016
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 70
Jonsson Widén, Anna
2015
NoFa5 27-29 may 2015.  Book of abstracts.: Nordisk ämnesdidaktisk konferens. Nordic conference on subject education., Helsingfors: University of Helsinki 2015 : 5-
Jeansson, Åsa
2015
Rapport / Skolverket, 423
Marner, Anders; Örtegren, Hans
2015
Tilde / skriftserie från Institutionen för estetiska ämnen, 2014: 2
Skåreus, Eva
2014
Tales of Art and Curiosity from Canterbury 2013, Canterbury: Canterbury Christ Church University / NSEAD 2014 : 151-157
Morén, Sol
2014
2º Conference on Arts-Based Research and Artistic Research: Insights and critical reflections on issues and methodologies, Granada University, Granada, Spain, 27-30 January, 2014
Morén, Sol
2014
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 55
Wikberg, Stina
2013
Education Inquiry, Taylor & Francis 2013, Vol. 4, (3) : 577-593
Wikberg, Stina
2013
Proceedings of the 1st Annual Conference on Arts-Based and Artistic Research: Barcelona, Spain, January 31st - February 1st, 2013, Barcelona: University of Barcelona 2013 : 157-161
Morén, Sol
2013
Pedagogisk forskning i Sverige, Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet 2013, (1-2) : 141-145
Marner, Anders; Örtegren, Hans
2012
Arts Education in the Crossroad of Cultures: Proceedings InSEA 2012 European Regional Conference 25-27 of June, Lemesos, Cyprus : 514-526
Morén, Sol
2012
Invisible Girl Conference, Umeå, Sweden, 7 June, 2012
Morén, Sol
2011
Education Inquiry, Umeå: Umeå School of Education 2011, Vol. 2, (2) : 221-238
Erixon, Per-Olof
2010
Lärande och bildning i en globaliserad tid, Lund: Studentlitteratur 2010 : 129-144
Erixon, Per-Olof
2010
Bild i skolan, Skärholmen: Teckningslärarnas riksförbund 2010, (4) : ?-
Marner, Anders
2009
KRUT, Göteborg: Föreningen Kritisk Utbildningstidskrift 2009, (133/134) : 16-23
Borg, Kajsa
2009
Provins, Norrländsk litterär tidskrift, Umeå: Norrländska författarsällskapet 2009, Vol. 28, (3) : 31-42
Gregersdotter, Katarina; Bränström Öhman, Annelie; Skåreus, Eva; et al.
2008
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, Stockholm 2008
Marner, Anders; Örtegren, Hans
2007
Present challenges in gender research, Umeå: Umeå universitet, Genusforskarskolan 2007 : 88-107
Skåreus, Eva
2007
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 12, (3) : 212-226
Borg, Kajsa
2007
Tidskrift för lärarutbildning och forskning,: Creative processes in education - from a conference in Namibia, August 2006, (2) : 81-94
Borg, Kajsa
2006
Bild i skolan, (1) : 15-16
Marner, Anders
2006
Gestaltande metoder i universitetspedagogik: bildskapande och forumspel, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet 2006 : 17-29
Skåreus, Eva
2005
Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003 Nuläge och framåtblickar
Marner, Anders; Örtegren, Hans
2005
Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003 Nuläge och framåtblickar
Marner, Anders; Örtegren, Hans
2000
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, (2/3)
Marner, Anders
1997
Rapport / Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, Umeå: Umeå: Estetiska ämnen i lärarutbildningen Umeå 1997, (6)
Marner, Anders
1997
Rapport från CD-semiotiskt: semiotik och moderna medier i bildämnet, Umeå: Estetiska ämnen i lärarutbildningen, Umeå universitet 1997 : 16-33
Marner, Anders
1996
Bild i skolan, Stockholm: Lärarförbundet 1996, (2) : 25-29
Marner, Anders
1993
Bild i skolan, (2) : 38-
Marner, Anders
1992
Västerbottens-Kuriren, (18/4) : Kultur sid. 3-
Marner, Anders
1992
Västerbottens-Kuriren, (29/1)
Marner, Anders
1992
Bild i skolan, Skärholmen: Teckningslärarnas riksförbund 1992, (2) : 30-33
Castro, Alfredo; Marner, Anders
1984
Hjärnstorm, Vol. 8, (20-21) : 84-84
Marner, Anders; Castro, Alfredo