"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Sara Rylander

Forskning

Den forskning som bedrivs vid institutionen har en tvärvetenskaplig karaktär och grundar sig på vetenskapliga eller konstnärliga perspektiv. Forskningen rör huvudsakligen de estetiska områdena bild, musik och slöjd och är på så sätt nära relaterad till institutionens verksamhetsområden.

Forskningsmiljön är unik genom att den samlar och integrerar såväl flera olika estetiska inriktningar som vetenskaplig och konstnärlig forskning. Institutionen har ett forskarutbildningsämne, Pedagogiskt arbete, som leder till en vetenskaplig doktorsexamen.

Forskningsprojekt

Pågående forskningsprojekt

Omslagsbild för Tilde
Tilde

Institutionen för estetiska ämnens egna publikationsserie

Senast uppdaterad: 2023-09-14