"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbeta med oss

Institutionen för estetiska ämnen har kompetens inom utbildning och lärande i bild/media, musik och slöjd. Vi samverkar på flera sätt med det omgivande samhället, exempelvis med grundskolor, gymnasieskolor, folkhögskolor, kulturskola, museer och andra aktörer inom våra kunskapsområden.

Utbildningssamverkan


Just nu pågår ett arbete med att utveckla utbildningar för kulturskolans lärare i syfte att stärka och bredda den kommunala kulturskolans verksamhet. Lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning genomförs i samhällets olika skolformer såsom förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, kulturskolor och övningsskolor.

Institutionen samverkar inom utbildningarna och det görs även studiebesök hos aktörer inom kultur- och bildningssektorn. Samverkan med Föreningen Hemslöjden, Västerbottens länsmuseum, Bildmuseet samt Kulturverket i Umeå är några exempel. Samverkan innebär också kanalisering genom externa fortbildare och skolfortbildningsföretag såsom Utbildningsradion, Skolporten, Skolforum med flera. Vi har också samverkan med STF  för utbildningar som förläggs externt

Forskningssamverkan

I vår forskning inom Pedagogiskt arbete ingår som en självklarhet nära samverkan med skolan och skolans aktörer inom våra ämnesområden. Institutionen bedriver sedan många år forskningssamverkan med Piteå kommun, i syfte att möta skollagens krav om en skola på vetenskaplig grund, denna samverkan ligger också till grund för magisterkurser för lärare. Forsknings- och utvärderingsuppdrag för Skolverket, såsom exempelvis den nationella utvärderingen av bildämnet, samt annan forskningsrelaterad verksamhet i Skolverkets regi utgör också viktiga delar av vårt samhällsuppdrag. Institutionen deltar i forskning kring kulturhuvudstäder, med finansiering från EU. I forskningssamverkan med kulturaktörer och lokala kulturorganisationer utvecklar vi metoder för att generera ny kunskap inom det estetiska ämnesfältet.

Kontakta oss!

Skola

Är du intresserad av skolsamverkan? Vi söker skolor som vill ta emot våra studenter – exempelvis för praktik i kommunala musikskolans undervisning, kontakta Göran Wretling, (studierektor). Vi kan också anordna kursdagar, utbildningsdagar eller seminarier för lärare- och skolpersonal, kontakta Stina Wikberg (prefekt) för att diskutera idéer utifrån era behov.

Forskning

Är du intresserad av att samverka med våra forskare i något projekt? Vi har studenter som i sina studier kan utföra mindre forskningsuppgifter inom ramen för sitt examensarbete, kontakta Erik Sigurdson, (forskarutbildningsansvarig).

Kultur

Är du kulturarbetare eller arbetar inom något projekt mot kulturfältet och har behov av samverkan? Vi har erfarenhet av samverkan inom kulturprojekt och samverkar även med frilansande aktörer inom branscher som rör våra ämnen. Kanske vill du erbjuda oss dina tjänster. Välkommen att kontakta Stina Wikberg, (prefekt). ​

Senast uppdaterad: 2022-11-01