Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Behörighetsprov

För att bli antagen till våra utbildningar kan det, förutom grundläggande behörighet, vara krav på ett godkänt behörighetsprov. Hur proven är upplagda varierar mellan de olika ämnena.

Här hittar du aktuella behörighetsprover inför HT20.

Slöjd

För att bli antagen till ämneslärarprogrammet åk 7-9 i slöjd eller de fristående kurserna:

 • Slöjd 1, Textil inriktning 30 hp (100%, distans med fysiska träffar)
 • Slöjd 1, Trä- och metall inriktning 30 hp (100%, distans med fysiska träffar)
 • Slöjd 1, Textil 30 hp (50%, distans med fysiska träffar)
 • Slöjd 1, Trä- och metall 30 hp (50%, distans med fysiska träffar)

krävs, förutom den generella behörigheten, även ett särskilt behörighetskrav:
- 160 timmar dokumenterad slöjdrelaterad verksamhet i trä- och metallslöjd eller textilslöjd efter grundskolenivå.

Dessa timmar kan styrkas genom kurser eller praktik med betyg eller vidimerade intyg. Kurserna behöver inte vara på universitets-/högskolenivå utan det kan vara kurser du har läst på t ex gymnasiet, folkhögskola eller medborgarskolan, inom det hantverksområde du söker (160 timmar motsvarar 4 veckors utbildning på helfart)

Egen tjänstgöring som slöjdlärare eller anställd inom företag/egen företagare räknas inte som behörighetsgrundande.

För den som inte kan styrka denna behörighet finns möjligheten att göra ett behörighetsprov. Behörighetsprovet utgörs av en tematisk problemlösande uppgift som genomförs inom det material område ansökan gäller; textil eller trä och metall.

 • För dig som har gjort en sen anmälan och behöver göra ett behörighetsprov: skicka in provet så snart du kan, vi bedömer proverna om möjligt nu i juni annars sker bedömningen i augusti.

Behörighetsprov för slöjd

Bild

För att bli antagen till:

 • Lärarutbildning med bildkombination
 • Bild 1 distans

krävs, förutom den generella behörigheten, även ett behörighetsprov. Behörighetsprovet består av fyra delprover för att se att den sökande ska kunna styrka elementär vana vid problemlösande bildarbete där motiveringar och reflektion över gjorda val och prioriteringar visar kunskap om material-, teknik- och arbetsprocesser. För ett godkänt behörighetsprov krävs att samtliga fyra delprov har blivit godkända.

 • För dig som har gjort en sen anmälan: skicka in provet så snart du kan, vi bedömer proverna om möjligt nu i juni annars sker bedömningen i augusti.

Behörighetsprov för bild

Musik

För att bli antagen till:

 • Lärarutbildning med musikkombination
 • Musik 1, distans
 • Musik 1 30 hp fristående

krävs, förutom den generella behörigheten, ett behörighetsprov. Behörighetsprovet består av både praktiska och teoretiska moment som examineras vid Umeå universitet.

 • På grund av COVID-19 kommer behörighetsprovet i Musik att anpassas för att kunna utföras på distans.

Information om behörighetsprov i musik

Kurser inom kulturskoleklivet

För att vara behörig till våra kulturskolekurser:

 • Kulturskolans didaktik - estetik, bildning och digitala verktyg

behöver du göra ett behörighetsprov inom den inriktning du vill läsa. Vill du läsa kulturskolekurser inom flera ämnen måste du göra behörighetsprover för samtliga ämnen. 

Ett godkänt behörighetsprov gäller för aktuella kurser samt kommande inom den inriktning du har valt, du behöver inte göra om provet för varje termin.

 • För dig som har gjort en sen anmälan: skicka in provet så snart du kan, vi bedömer proverna om möjligt nu i juni annars sker bedömningen i augusti.

Behörighetsproven för kulturskolan hittar du här

Vid frågor om behörighetsprov