Hoppa direkt till innehållet
printicon

Behörighetsprov

För att bli antagen till våra utbildningar kan det, förutom grundläggande behörighet, vara krav på ett godkänt behörighetsprov. Hur proven är upplagda varierar mellan de olika ämnena.

För kurser som ska läsas hösten 2020 kommer aktuella behörighetsprover läggas upp på denna sida efter att antagningen har stängt sin ordinarie sökomgång (tidigast 16 april 2020).

För att alla ska ha samma förutsättningar så kommer ingen mer information om proverna att lämnas ut innan dess. Efter det att ett prov har lagts upp kommer du att ha 4 veckor på dig att färdigställa uppgifterna och skicka eller lämna in dessa till oss.
För att se hur ett prov kan vara utformat så kan du titta på tidigare termins prover nedan.

Slöjd

För att bli antagen till ämneslärarprogrammet åk 7-9 i slöjd eller de fristående kurserna:

  • Slöjd 1, Textil inriktning 30 hp (100%, distans med fysiska träffar)
  • Slöjd 1, Trä- och metall inriktning 30 hp (100%, distans med fysiska träffar)
  • Slöjd 1, Textil 30 hp (50%, distans med fysiska träffar)
  • Slöjd 1, Trä- och metall 30 hp (50%, distans med fysiska träffar)

krävs, förutom den generella behörigheten, även ett särskilt behörighetskrav:
- 160 timmar dokumenterad slöjdrelaterad verksamhet i trä- och metallslöjd eller textilslöjd efter grundskolenivå.

Dessa timmar kan styrkas genom kurser eller praktik med betyg eller vidimerade intyg. Kurserna behöver inte vara på universitets-/högskolenivå utan det kan vara kurser du har läst på t ex gymnasiet, folkhögskola eller medborgarskolan, inom det hantverksområde du söker (160 timmar motsvarar 4 veckors utbildning på helfart)

Egen tjänstgöring som slöjdlärare eller anställd inom företag/egen företagare räknas inte som behörighetsgrundande.

För den som inte kan styrka denna behörighet finns möjligheten att göra ett behörighetsprov. Behörighetsprovet utgörs av en tematisk problemlösande uppgift som genomförs inom det material område ansökan gäller; textil eller trä och metall.

behörighetsprov för slöjd: 1901017_slöjd-prov-VT20.pdf

Bild

För att bli antagen till lärarutbildning med bildkombination eller Bild 1 distans, krävs, förutom den generella behörigheten, även ett behörighetsprov. Behörighetsprovet består av fyra delprover för att se att den sökande ska kunna styrka elementär vana vid problemlösande bildarbete där motiveringar och reflektion över gjorda val och prioriteringar visar kunskap om material-, teknik- och arbetsprocesser. För ett godkänt behörighetsprov krävs att samtliga fyra delprov har blivit godkända.

Behörighetsprov för bild:1901017_bild-prov-VT20.pdf

Musik

För att bli antagen till lärarutbildning med musikkombination samt de fristående kurserna: Musik 1, distans och Musik 1 30 hp fristående, krävs, förutom den generella behörigheten, ett behörighetsprov. Behörighetsprovet består av både praktiska och teoretiska moment som examineras vid Umeå universitet.

Kallelse till behörighetsprov skickas ut senast 4 veckor innan provet ska äga rum. För ett godkänt behörighetsprov krävs att samtliga tre delprov har blivit godkända.

Kurser inom kulturskoleklivet

För att vara behörig till våra kulturskolekurser behöver du göra ett behörighetsprov inom den inriktning du vill läsa. Vill du läsa kulturskolekurser inom flera ämnen måste du göra behörighetsprover för samtliga ämnen. 

Ett godkänt behörighetsprov gäller för aktuella kurser samt kommande inom den inriktning du har valt, du behöver inte göra om provet för varje termin.

Behörighetsproven hittar du här:

Vid frågor om behörighetsprov