"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Behörighetsprov

För att bli antagen till våra utbildningar kan det, förutom grundläggande behörighet, vara krav på ett godkänt behörighetsprov. Hur proven är upplagda varierar mellan de olika ämnena.

Behörighetsprover för kurser som ges VT23

För att vara behörig till vissa av våra kurser måste du utöver att uppfylla grundläggande behörighet även göra ett behörighetsprov

För att göra ett behörighetsprov måste du vara anmäld till den kurs du önskar läsa. Anmälningar för VT23 är öppen 15 september- 17 oktober. Anmälningar efter 17 oktober blir en sen anmälan och behandlas efter de som sökt i tid.

Nu hittar du de prover som gäller för VT23 under respektive område nedan. Läs instruktionerna noga!

Har du frågor om grundläggande behörighet måste du vända dig till antagning.se, vi kan inte svara på dessa.

Slöjd

För att bli antagen till ämneslärarprogrammet åk 7-9 i slöjd eller de fristående kurserna:

 • Slöjd 1, Textil 30 hp (distans med fysiska träffar)
 • Slöjd 1, Trä- och metall 30 hp (distans med fysiska träffar)

krävs, förutom den generella behörigheten, även ett särskilt behörighetskrav:
- 160 timmar dokumenterad slöjdrelaterad verksamhet i trä- och metallslöjd eller textilslöjd efter grundskolenivå.

Med detta efterfrågar vi att du ska ha läst kurser inom det ämne du söker. Dessa timmar ska styrkas genom kurser eller praktik inom slöjdämnet med betyg eller vidimerade intyg.

Kurserna behöver inte vara på universitets-/högskolenivå utan det kan vara kurser du har läst på t ex gymnasiet, folkhögskola eller medborgarskolan, inom det hantverksområde du söker (160 timmar motsvarar 4 veckors utbildning på helfart).

Egen tjänstgöring som slöjdlärare eller anställd inom företag/egen företagare räknas inte som behörighetsgrundande.

För den som inte kan styrka denna behörighet finns möjligheten att göra ett behörighetsprov. Behörighetsprovet utgörs av en tematisk problemlösande uppgift som genomförs inom det material område ansökan gäller; textil eller trä- och metall.

Nedan hittar du aktuellt prov för VT23.

>> Behörighetsprov för slöjd VT23

Bild

För att bli antagen till:

 • Lärarutbildning med bildkombination
 • Bild 1
 • Bild 1 distans
 • Bild 2a

krävs, förutom den generella behörigheten, även ett behörighetsprov. Behörighetsprovet består av fyra delprover för att se att den sökande ska kunna styrka elementär vana vid problemlösande bildarbete där motiveringar och reflektion över gjorda val och prioriteringar visar kunskap om material-, teknik- och arbetsprocesser. För ett godkänt behörighetsprov krävs att samtliga fyra delprov har blivit godkända.

Nedan hittar du aktuellt prov för VT23,

>> Behörighetsprov för bild VT23

Musik

För att bli antagen till:

 • Lärarutbildning med musikkombination
 • Musik 1
 • Musik 1, distans
 • Musik 2, distans
 • Musik 3, distans

krävs, förutom den generella behörigheten, ett behörighetsprov. Behörighetsprovet består av både praktiska och teoretiska moment som examineras vid Umeå universitet.

För att göra behörighetpsprovet måste utöver att söka utbildningen, även anmäla dig till att göra behörighetsprovet genom att skicka ett mail till goran.wretling@umu.se senast 7/11.

>> Behörighetsprov i i musik VT23


Kurser inom kulturskoleklivet

För att vara behörig till våra kulturskolekurser:

 • Kulturskolans didaktik - estetik, bildning och digitala verktyg
 • Digitala verktyg och musikproduktion 1

behöver du göra ett behörighetsprov inom den inriktning du vill läsa. Vill du läsa kulturskolekurser inom flera ämnen måste du göra behörighetsprover för samtliga ämnen. 

Ett godkänt behörighetsprov gäller för aktuella kurser samt kommande inom den inriktning du har valt, du behöver inte göra om provet för varje termin.

Behörighetsprov för kulturskolan

Vid frågor om behörighetsprov

Senast uppdaterad: 2022-11-01