Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Atom, molekyl och optisk fysik (AMO)

Atom-, molekyl- och optisk (AMO) fysik representerar det vetenskapsområde där ljus och materia växelverkan på skalan av enskilda atomer eller strukturer som innehåller ett fåtal atomer studeras

Atomfysik (AP) är det fältet i vilket atomer dessa som ett isolerat system av elektroner och en atomkärna studeras. Det handlar främst om elektronfördelningen runt kärnan och de processer genom vilka dessa fördelningar ändras, framförallt vid växelverkan med ljus.

Molekylfysik (MP) fokuserar på strukturer bestående av ett flertal atomer och deras interna och yttre interaktioner med materia och ljus.

Optisk fysik (OP) är huvudsakligen inriktad mot ljusets grundläggande egenskaper och dess växelverkan med materia, speciellt dess manipulation m h a ljus. Det är ofta relaterat till de två fälten ovan (AP och MP) men också till fält såsom kvantmekanik och fotonik.


Vid Institutionen för fysik har vi för närvarande pågående aktiviteter inom följande områden inom AMO-fysik: