"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning vid institutionen för fysik

Fysik syftar till att beskriva olika företeelser som förekommer i naturen i form av enklare fenomen. Det yttersta målet är att hitta en förklaring till varför naturen är som den är.

Fysik omfattar ett brett spektrum av fenomen, från de minsta subatomära partiklarna, till de största galaxerna. Detta inkluderar de grundläggande objekt som allt annat består av. Fysik sägs därför ibland vara den "grundläggande vetenskapen". Förutom att den angriper fundamentala frågeställningar som kan påverka vår världsuppfattning spelar fysiken en viktig roll inom andra vetenskapsområden, speciellt matematik, kemi och biologi. Den är också ofta grunden för nya typer av uppfinningar och tillämpningar.

Forskningen på vår institution bedrivs huvudsakligen inom ett antal forskargrupper inom ett antal områden, som beskrivs nedan. Vår forskning och vår institution är dessutom representerad i både en rad olika centrumbildningar vid universitetet, såsom KBC, IceLab, och UMIT, och i nationella faciliteter/grupperingar, t.ex. Laserlab Umeå. Vi har tillgång till en rad olika experimentella tekniker vid olika core facilities, teknikplattformar och user groups vid KBC och genom andra samarbeten.

Forskningen bedrivs främst inom följande områden:

Plasma och rymdfysik
Kondenserade materiens fysik
Atom-Molekyl-, och Optisk fysik (AMO)
Nätverk- och statistisk fysik
Biologisk fysik

Forskargrupper

Forskargrupper i fysik.

Publikationer

Avhandlingar i fysik.

NanoLab

NanoLab är ett klassificerat klass 100 renrum

Senast uppdaterad: 2023-12-07