Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning vid institutionen för geografi

Institutionen för geografi har en stark forskningsprofil med många framstående forskare som är aktiva inom ett flertal fält.

Forskningsprojekt inom geografi
Forskningsprojekt inom geografi

Vilka forskningsprojekt är aktuella?

Publikationer
Publikationer

Läs publikationer inom området.

Våra största inriktningar finns inom befolkningsgeografi, turismforskning samt ekonomisk geografi, men vi gör även viktiga bidrag till olika akademiska debatter inom stadsgeografi, samhällsplanering, utvecklingsgeografi samt, inte minst, klimatanpassning.

Befolkningsgeografi

Inom befolkningsgeografin fokuserar vi framförallt på inrikes- och internationella migrationsprocesser.

Ekonomisk geografi

Inom den ekonomiska geografin bidrar vi med viktiga insikter i hur länkarna mellan olika företag och andra ekonomiska aktörer bidrar till ökad konkurrenskraft, produktivitet och, följaktligen, ekonomisk tillväxt.

Turismforskning

Inom turismforskningen är vi särskilt intresserade av turismbranschens potential för regional utveckling, och vi driver globalt ledande forskning om fritidshusboende, planering relaterad till turism samt mer allmänt om turismutveckling i glest befolkade regioner.

Finansieringen av forskningen vid institutionen

Forskningen vid institutionen har i mycket stor utsträckning finansierats med anslag från forskningsstiftelser. Finansieringen har skett i extern konkurrens och har möjliggjort en fortsatt utveckling av forskningen med specialisering inom en rad områden.

Forskningsgrupper

Northern Linguistic Landscapes
Northern Linguistic Landscapes. Att visualisera språkliga landskap i Norr