"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning vid institutionen för geografi

Forskningen vid institutionen karaktäriseras av en stor mångfald, både vad gäller teoretiska perspektiv och metodologiska angreppssätt. Gemensamt för all vår forskning är intresset för relationerna mellan människor, plats och miljö, och sambanden mellan politiska, ekonomiska, och sociala processer och människors livsvillkor på olika platser. Detta är i sin tur centrala aspekter för att kunna planera för ett hållbart och inkluderande samhälle.

Senast uppdaterad: 2023-03-08