"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning vid institutionen för geografi

En stor mångfald när det gäller teoretiska perspektiv och metodologiska angreppssätt kännetecknar forskningen vid institutionen. Gemensamt för all vår forskning är intresset för relationerna mellan människor, plats och miljö, samt sambanden mellan politiska, ekonomiska och sociala processer och människors livsvillkor på olika platser. Detta är i sin tur centrala aspekter för att kunna planera för ett hållbart och inkluderande samhälle.

Ekonomi, arbete och samhälle

Detta forskningstema handlar om samband mellan ekonomi, samhälle och politik

Geografiska migrationsstudier

Detta forskningstema rymmer forskning om människors flyttmönster.

Turismgeografi

Detta forskningstema rör turismens påverkan i Sverige och norra Europa.

Senast uppdaterad: 2024-03-14