Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på forskarnivå

Efter avslutade studier på grund- och avancerad nivå finns möjlighet att studera vidare på forskarnivå. Studierna omfattar fyra års heltidsstudier. Som forskarstuderande (doktorand) är du anställda vid institutionen. Lediga doktorandtjänster utannonseras alltid. Vanligtvis utannonseras en till tre doktorandtjänster årligen.

Som forskarstuderande (doktorand) är du anställda vid institutionen. Lediga doktorandtjänster utannonseras alltid, vanligtvis en till tre doktorandtjänster årligen.

Doktoranders avhandlingsämnen ansluter vanligtvis till någon av institutionens forskningsinriktningar inom vilka professorer och docenter i kulturgeografi bedriver forskning. Merparten av forskningsverksamheten finansieras med externa medel vilket innebär att avhandlingarna ofta skrivs inom ramen för något av dessa projekt. Forskarstudier ger fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper av stor vikt för framtida karriär inom universitetsvärlden eller någon annan del av arbetsmarknaden.

Centrala delar av forskarutbildningen handlar om att utveckla sin analytiska förmåga att formulera problem och genomföra vetenskapliga undersökningar. Dessa färdigheter ger även ett kritiskt förhållningssätt och verktygen att granska andras arbeten. I utbildningen ingår också att lära sig arbeta självständigt och på egen hand initiera, driva och färdigställa projekt.