"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning vid institutionen för geografi

Vi är intresserade av vad människor gör och vad det betyder för hur vårt samhälle ser ut. Varför bor det fler i Malmö än i Arvidsjaur? Varför växte just Kista fram som Sveriges svar på Silicon Valley? Om vi vet mer om hur människor rör sig, var de vill bo, arbeta och vad de vill göra på sin fritid kan vi också planera bättre. Vår särprägel är framförallt vår syn på sammanhang och hur dessa förhåller sig till sin sociala, ekonomiska och fysiska omgivning på olika platser och tidpunkter.

Forskning och kursutvärderingar

Utbildning på forskarnivå

Efter avslutade studier på grund- och avancerad nivå finns möjlighet att studera vidare på forskarnivå

Kursutvärderingar och studentuppsatser

Se kursutvärderingar och publicerade studentuppsatser.

Kontaktinformation

Studievägledning

Hos vår studievägledare får du ämnesspecifik vägledning och svar på frågor om våra kurser och program. 
Studievägledare för kulturgeografi är Håkan Appelblad, tel 090-786 7155

Till studievägledaren kan du bl a vända dig angående;

  • frågor som rör våra kurser och program
  • studieuppehåll/studieavbrott
  • uppföljning av studieresultat
  • din personliga studiesituation/studiesociala frågor

Tillgodoräknanden

Studenter som vill ansöka om tillgodoräknanden ska göra det till Studentcentrum/Examina

Studieadministratör

Fredrik Gärling , tel 090-786 5540
Till studieadministratören vänder du dig med frågor som berör: antagning till kurs, registrering vid kursstart eller specifika intyg.

Studierektor

Örjan Pettersson , 090-786 60 66
Studierektorn har det övergripande ansvaret för grundutbildningens planering och genomförande och svarar på frågor om kursinnehåll och tillgodoräknanden av tidigare studier.

Programansvariga

Samhällsplanerarprogrammet - Madeleine Eriksson
Turismprogrammet - Roger Marjavaara
Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) - Magnus Strömgren 
Masterprogrammet i samhällsplanering / Masterprogrammet i samhällsplanering och hållbarhet - Erika Sandow
Masterprogrammet i turism / Masterprogram i turism och hållbar utveckling - Linda Lundmark

 

Senast uppdaterad: 2023-03-28