"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mångbergs pris

Amanda och Per Algot Mångbergs pris

Vid Umeå universitets årshögtid delas sedan 1979 årligen ett pris ut till ”Amanda och Per Algot Mångbergs minne”. Priset delas mellan, i roterande turordning, de medicinska specialiteterna Neurologi, Neurokirurgi eller Öron- Näsa- Halssjukdomar. Från och med 2020 gäller dessutom att pristagaren, förutom att vara en skicklig forskare, på ett eller annat sätt ska ha varit viktig för Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus.

Fonden instiftades 1974, och bestod av de medel makarna Mångberg samlat ihop under sin livstid. Per Algot Mångberg var född 1891 och arbetade 36 år som stationskarl vid SJ i Umeå och Amanda var hemsömmerska. Amanda drabbades på ålderns höst av stroke och Per Algot hade nedsatt hörsel, därav valet av specialiteter. Från och med 2020 hjälper Sparbanksstiftelsen Norrland till med finansiering av priset.

Läs mer om pristagare genom åren (klicka här)

Senast uppdaterad: 2020-06-11