"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Samarbetsmöjligheter med Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

Denna information riktar sig till företag som är intresserade av att samarbeta och vill veta mer om vad industriell ekonomi är

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Umeå universitet välkomnar samarbeten med företag under programmets olika kurser för att ge studenterna en inblick i arbetslivet. Detta ger Ert företag en möjlighet att marknadsföra er och lära känna studenterna inför framtida rekryteringar. Utöver detta ges Ert företag möjligheten att med hjälp av studenternas kunskaper testa nya idéer och hitta utvecklingsmöjligheter som kan ligga till grund för framtida beslutsunderlag.

 

Vad är IE? Vad ger programmet

Industriell ekonomi är mer än en traditionell civilingenjörsutbildning. Programmet knyter samman teknik, matematik och ekonomi samt lägger fokus på matematisk modellering inom finansiella och industriella tillämpningar. Detta ger den examinerade studenten en helhetsbild över företagsstyrning och goda förutsättningar för att kunna arbeta
framgångsrikt med verksamhetsutveckling inom många olika branscher.

Studenterna på programmet utvecklar en bred matematisk bas som bidrar till en unik problemlösningsförmåga, speciellt lämpad för komplexa problem. Denna kunskap kompletteras med kurser inom statistik, datavetenskap och programmering, vilket ger studenterna goda möjligheter att hantera stora datamängder för beslutsunderlag. Genomgående under programmets fem år kombineras de tekniska kurserna med kurser inom bland annat ekonomi, marknadsföring, projektledning och ledarskap. Detta ger studenterna både en god insikt i hur företag drivs och avancerade kunskaper om effektiv affärsutveckling. Under de sista två åren specialiserar sig studenterna inom Industriell statistik, Logistik och optimering eller Riskhantering.

 

Vad en civilingenjör i industriell ekonomi kan bidra med

De olika inriktningarna separerar de framtida arbetsuppgifterna något.

Industriell statistik ger den examinerade studenten färdigheter att utvinna information ur data både för beslutsfattande samt för att förbättra och utveckla nya produkter och tjänster. Denna kunskap är värdefull och kan tillämpas i ett flertal olika branscher, i synnerhet där behandlingen av stora datamängder är viktig. Exempel på sådana branscher är finansbranschen samt tillverknings- och läkemedelsindustrin.

Företag jobbar ständigt med förbättringar av arbetsmetoder och arbetssätt för att kunna öka sin konkurrenskraft. Specialiseringen Logistik och optimering bidrar till en god förståelse för arbete med olika typer av logistiska processer. Utöver det har den examinerade studenten även färdigheter att kunna analysera och effektivisera sådana processer med hjälp av matematiska modeller och optimering. Inom de flesta branscher är denna kunskap betydelsefull, framförallt inom handel, tjänst och produktion.

Specialiseringen Riskhantering handlar om att hantera osäkerhet. Det är något som de flesta företag behöver jobba med, i synnerhet företag inom finans- och försäkringsbranschen. Den examinerade studenten har goda färdigheter i att analysera risker med hjälp av statistik och matematisk modellering men även metoder för att hantera dessa. Denna kunskap gör
studenten väl lämpad för kvalificerade jobb såsom analytiker, aktuarie eller projektledare inom exempelvis bank- och försäkringssektorn.

Kontaktinformation programansvarig

Markus Ådahl
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 24
Senast uppdaterad: 2022-01-31