"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om TRC

Alla forskargrupper inom byggnad 6M har varit delaktiga i arbetet med att skapa det forskningsnätverk som har givits namnet Translationellt forskningscentrum. Inom nätverket finns en styrgrupp vars uppgift är att vaka över alla forskargruppers intressen och således finns varje institution och enhet i byggnad 6M representerade i TRC:s styrgrupp.

Utöver TRC:s styrgrupp finns en gemensam servicefunktion med ett ekonomibiträde och två intendenter, vilka ska sköta inköp av produkter och tjänster till verksamheten samt se till så att lokaler och utrustning är anpassade för verksamheten och fungerar.

Senast uppdaterad: 2020-02-17