Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samarbeta med oss

Ett flertal forskargrupper samarbetar med andra institutioner såväl lokalt som nationellt och internationellt. Samverkan med andra grupper liksom möjligheten till utbytesvistelser för forskningspersonal, inklusive doktorander, uppmuntras på institutionen. Målet är att varje doktorand under sin doktorandtid bör ha besökt och/eller arbetat vid någon annan institution eller i något annat laboratorium, lokalt, nationellt eller internationellt.

Ett flertal forskargrupper samverkar i sina projekt med olika företag och vår samverkan med näringslivet ökar ständigt. Några forskningsprojekt drivs genom samfinansiering med företag.

Kontakta vår prefekt om ni är intresserade av ett samarbete med vår institution.

Kontakt

Andrei Chabes
Professor
E-post
E-post