"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

Utbildning vid Institutionen för medicinsk och translationell biologi

Våra kurser, program och forskarutbildning, samt donationsverksamhet.

Grundutbildningen bedrivs inom ämnena anatomi, cellbiologi, fysiologi, histologi och farmakologi/farmaci, framför allt inom läkar-, tandläkar-, biomedicinar-, logoped-, sjuksköterske-och tandteknikerprogrammen, apotekar- och receptarieprogrammet samt det kognitionsvetenskapliga programmet.

Forskarutbildning bedrivs inom forskarutbildningsämnena anatomi, cellbiologi, fysiologi, farmakologi, kognitiv neurovetenskap, och histologi med cellbiologi.

Helkroppsdonation

Helkroppsdonation främjar medicinsk undervisning och utveckling.

Forskarutbildning

Forskarutbildningen är bryggan mellan grundutbildning och forskning och leder till licentiat- och/eller doktor...

Anatomiskt kompetenscentrum

Undervisning på donerade kroppar är central i undervisning i anatomi för blivande läkare och tandläkare.

Senast uppdaterad: 2024-01-09