"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kroppsdonation

Om du så önskar, kan du efter din död låta din kropp komma till nytta för läkare och annan vårdpersonal. Umeå universitet tar tacksamt emot helkroppsdonationer till medicinsk och anatomisk undervisning för läkarstudenter, blivande tandläkare och för vårdpersonal.

Om du vill att din kropp ska doneras till anatomisk undervisning efter din bortgång, skriver du ett avtal med Umeå universitet.

Anatomiska undervisningsenheten vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi tar emot avlidna i så kallade helkroppsdonationer. Donatorn har då under sin livstid överlåtit till universitetet att disponera kroppen efter att personen i fråga har avlidit.

En ovärderlig resurs i undervisningen

Donerade kroppar används vid undervisningen i anatomi framför allt för läkarstudenter, men även för blivande tandläkare och sjukvårdspersonal.

Helkroppsdonationer är en ytterst värefull resurs med unika kvaliteter i undervisningen. Inga sofistikerade datorsimuleringar eller högteknologiska bildtekniker kan ersätta de mervärden en verklig kropp ger. Dessa anatomistudier ger också studenterna information om variationer mellan individer, ålder och kön.

Anatomikursen innebär för flertalet studenter på den här utbildningsnivån ett första möte med en avliden. Det leder på ett naturligt sätt till djupgående diskussioner i undervisningen om de medicinska verksamheternas etik och professionalitet vilket är en del av grundutbildningen.

Vem vill bli donator?

Vid beslut om helkroppsdonation är det viktigt att den blivande donatorn själv, utan reservationer, vill komma läkarvetenskapen till nytta.

De som kontaktar universitetet för att donera sin kropp har oftast tänkt igenom saken noggrant. De har även diskuterat med sina anhöriga och är i samförstånd med dem om önskan att donera sin kropp.

Hur går en donation till?

Den blivande donatorn fyller i ett formulär med uppgifter om sig själv och sina anhöriga, och ingår ett avtal om helkroppsdonation med Umeå universitet och enheten för anatomiundervisning.

När den som donerat sin kropp avlidit underrättas Umeå universitet och ser till att kroppen transporteras till universitetet för att användas i undervisning.

När undervisningen har genomförts, ombesörjer och bekostar universitetet kremering och jordfästning av askan. Universitetet anskaffar kista och ordnar med svepning, transporter till kremering och jordfästning.

I sällsynta fall går det av olika skäl inte att fullfölja donationen efter att donatorn avlidit.

Organdonation

Det finns inga hinder att både donera sin kropp på detta sätt och även registrera sig som organdonator för transplantation. Organdonation genomförs i allmänhet i första hand om det är möjligt.

Mer om Socialstyrelsens donationsregister

 

För mer information, kontakta:

Senast uppdaterad: 2023-06-08