"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Forskning vid Institutionen för odontologi

Institutionens vetenskapliga verksamhet uppvisar stor bredd avseende forskarnas olika frågeställningar, vetenskapliga metoder samt nationella och internationella samarbeten.

Vid institutionen bedrivs odontologisk forskning som också inbegriper flera relaterade medicinska tillstånd och flera vetenskapliga discipliner. Målsättningen med forskningen är att bidra till att förbättra människors munhälsa och oral funktion samt förebygga och motverka sjukdomstillstånd.

Vi studerar munhålans vävnader och bakterier under friska och sjuka förhållanden samt relationer till sjukdomstillstånd i övriga delar av kroppen. Hos oss bedrivs forskning avseende diagnostik, orsak och sjukdomsutveckling vid olika sjukdomstillstånd i munslemhinnan och käkled/käkmuskler, samt vid karies, tand- och implantatlossning. Här studeras och utvecklas också kliniska behandlingsmetoder och biomaterial, samt tekniker för regeneration och rekonstruktion av oral mjuk- och hårdvävnad.

Vår forskning är multidisciplinär och involverar både tandläkare, läkare, sjukgymnaster, psykologer, logopeder, ingenjörer, molekylärbiologer och biomedicinska analytiker. Både klinisk patientnära forskning och translationell forskning med experimentella studier utförs vid vårt patientnära och ändamålsenliga forskningslaboratorium i byggnad 1A, 5 tr.

Senast uppdaterad: 2022-10-28