Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samverkan med Institutionen för odontologi

Umeå universitet och Region Västerbotten har ett regionalt samarbetsavtal (TUA) inom utbildning, forskning och utveckling av tandvården.

Region Västerbotten:

Klinisk handledning

Den kliniska handledningen och färdighetsträningen av tandläkarstuderande utförs till största delen av landstingsanställda tandläkare (s.k. TUA-tandläkare) och assisterande personal (tandsköterskor) och för denna personal har landstinget hela personalansvaret. Den landstingsanställda personalen står, då de är verksamma i den kliniska utbildningen, till den statliga kursansvariges disposition.
Därav det sk delade huvudmannaskapet.
Läs mer om du vill komma i kontakt med utbildningstandvården och tandvård på studentklinik vid landstinget

ST-Tandläkare

Specialistutbildning i Sverige åvilar landstingen, vilka organiserar denna i enlighet med föreskrifter och allmänna råd givna av Socialstyrelsen. Institutionen för odontologi medverkar i utbildningen i form av uppdragsutbildning, och svarar för utbildningsprogrammets teoretiska del medan klinisk träning erhålls inom landstingsklinikerna. Vidareutbildningskraven för specialist skall enligt behörighetsförordningen omfatta minst 3 år. Socialstyrelsen utfärdar beviset om specialistkompetens i viss specialitet. Av Socialstyrelsen godkända utbildningsprogram i Umeå finns för specialiteterna pedodonti, ortodonti, parodontologi, käkkirurgi, endodonti, protetik, tandreglering, röntgen och bettfysiologi.

ST-tandläkare

Kompetensutveckling

Institutionen för odontologi ger fortsättnings- och vidareutbildningskurser för tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker.

Forskningssamverkan

Forskare vid institutionen med kunskap om klinisk forskningsmetodik och Folktandvårdens breda kliniska erfarenhet och tillgång till patienter samverkar om metodutveckling och studier som syftar till att evidensbasera de metoder som används i tandvården för såväl prevention som behandling. På detta sätt skapas möjligheter till direkt kunskapsöverföring mellan forskare och den kliniska vardagen.

Internationell samverkan

Erasmus+ ger studenter som studerar vid ett universitet eller en högskola i Sverige möjlighet att under tre till tolv månader studera eller göra sin praktik i ett annat land i Europa.
Nordplus ger studenter som studerar vid ett universitet eller en högskola i Sverige möjlighet att besöka nordiskt lärosäte för utbytesstudier.
Som student kan Du även åka som "Free mover" vilket innebär att du som student själv kan söka kurser på alla universitet.

Kliniskt laboratorium, oral mikrobiologi.

Vid kliniska laboratoriet utförs analyser av prover som berör den odontologiska verksamhetsområdet. Dessa analyser är i huvudsak av mikrobiologisk natur, men vissa kemiska analyser görs även.
Oral mikrobiologi, Region Västerbotten