Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

För stressad för att tänka?

Hanna Malmberg Gavelin har beviljats forskningsmedel från Forte för att undersöka vilka kognitiva funktioner som är påverkade vid utmattningssyndrom, vem som ligger i riskzonen för att utveckla mer långvarig kognitiv problematik och vilken betydelse mental trötthet har för de kognitiva problem som patienterna upplever.

Vad handlar ditt nya projekt om?

Projektet har titeln ”För stressad för att tänka? Mot en fördjupad förståelse för kognitiva nedsättningar vid utmattningssyndrom.” och kommer att titta närmare på kognitiv problematik vid utmattningssyndrom. 

Just nu innehar du en postdok-tjänst i Australien, är det här projektet kopplat till det på något sätt?

Ja, delvis. En delstudie i projektet kommer att vara en systematisk kunskapsöversikt och metaanalys som jag planerar att genomföra i samarbete med min nuvarande forskargrupp vid University of Melbourne.

Vilka ska du jobba tillsammans med?

Projektet kommer att genomföras tillsammans med forskare vid Umeå universitet, Karlstad universitet och University of Melbourne.

Varför är det viktigt att forska om det här?

Kognitiva nedsättningar är ett av de främsta symptomen vid utmattningssyndrom och något som patienterna själva beskriver som väldigt besvärande. Om vi kan öka förståelsen för hur kognitiva nedsättningar tar sig uttryck vid stressrelaterad ohälsa så kan det bidra till att utveckla rehabiliteringsinsatser och anpassningar i arbetsmiljö som kan stärka patienternas vardagliga fungerande och arbetsförmåga.

Hur ska ni samla in data?

Den främsta datainsamlingen kommer att utgöras av att patienter med utmattningssyndrom och friska personer kommer att få genomföra olika kognitiva test före och efter mental belastning. Syftet är att se hur patienternas prestation på de kognitiva testen och upplevelse av mental trötthet påverkas vid stressbelastning och om detta skiljer sig från hur friska personer påverkas.

Vad hoppas du på att komma fram till?

Jag hoppas att projektet ska kunna öka förståelsen för kognitiv problematik vid utmattningssyndrom och vilken roll mental trötthet spelar för patienternas fungerande. Framförallt hoppas jag att projektet kan bidra med några pusselbitar kring hur vi kan utforma behandlingsinsatser som kan hjälpa patienterna i deras vardag.

Vad ser du mest fram emot?

Jag ser verkligen fram emot att få börja arbeta med det här projektet. Det är en förmån att bli beviljad medel för att få genomföra ett projekt inom ett område och med en patientgrupp som jag känner ett stort engagemang för, där det finns ett stort behov av kunskap.

När kommer du tillbaka till institutionen?

Jag börjar min lektorstjänst den 1 oktober och projektet påbörjas den 1 januari 2021.