"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Information gällande personuppgiftsbehandling

Umeå universitet kommer som en del av universitetets myndighetsutövande uppdrag att behandla dina personuppgifter i samband med att du anmäler ditt intresse för psykoterapi på Psykologmottagningen/Psykologmottagningen Idrott.

Det är Umeå universitet som är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen.

Kontaktuppgifter till Umeå universitet

Umeå universitet
901 87 Umeå
registrator@umu.se
090-786 50 00

Dataskyddsombud

Umeå universitet har utsett ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudet nås på pulo@umu.se eller genom växeln 090-786 50 00.

GDPR

Dessa personuppgifter måste behandlas enligt GDPR (Dataskydds förordning)
För mer information se; https://umu.se/gdpr

Behandling av personuppgifter

Umeå universitet stödjer sin personuppgiftsbehandling på Psykologmottagningen/Psykologmottagningen Idrott på den rättsliga grunden allmänt intresse dvs. att kunna bedriva god psykoterapeutisk behandling och att psykologutbildningen ska ha utbildningsmoment med verklighetsanknytning, samt en kvalitetssäkrad verksamhet.

Dina personuppgifter kommer endast att hanteras av behörig personal inom Institutionen för psykologi med arbetsuppgifter inriktade mot Psykologmottagningen/Psykologmottagningen Idrott.

I och med nästa steg i processen som innebär, informations- och bedömningssamtal följt av psykoterapeutisk behandling, kommer dina personuppgifter att hanteras via de lagar och föreskrifter som styr all Hälso- och sjukvård.

De uppgifter som lämnats vid intresseanmälan raderas vid tidpunkten för påbörjad psykoterapi.

Därefter kommer de  personuppgifter som enligt lag ska arkiveras, att arkiveras i enlighet med gällande lagstiftning samt universitetets bevarande- och gallringsplan.

Hälso -och sjukvårdssekretess gäller på Psykologmottagningen/Psykologmottagningen Idrott och därför är det enbart du som kan begära ut din journal.

Senast uppdaterad: 2023-09-20