Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Psykologmottagningen

På Psykologmottagningen har studenterna från psykologprogrammen terapeutiska samtal med klienter som en del i sin yrkesutbildning.

Just nu är det stängt!

Just nu är det inte möjligt att skicka in intresseanmälan. Beräknas öppna i mars 2022, för terapier med start i höst. Välkommen åter!

Vill du vara med i en forskningsstudie?

Just nu samlar vi in material till två olika forskningsstudier:

1. Effekter på välbefinnandet av stress- och/eller sömnbehandling

I denna studie vill undersöka i vilken utsträckning behandling mot stress- och sömnproblematik förbättrar hälsan. Studien görs i samarbete mellan Umeå universitet och Region Västerbotten. De klienter som erbjuds behandling vid psykologmottagningen tillfrågas om att delta i studien. Läs mer om studien här.

2. Effekter av studentledd psykoterapi

I denna studie vill vi undersöka om deltagarnas psykiska hälsa, upplevda livskvalitet och vardagliga funktion förbättras efter behandling. De klienter som erbjuds behandling vid psykologmottagningen tillfrågas om att delta i studien. Läs mer om studien här.

blobid2.jpg

Att gå i psykoterapi

Psykoterapi är en psykologisk behandling som bygger på regelbundet återkommande samtal. Samtalen sker i en förtroendefull relation, i ett öppet och tillåtande klimat, och kan handla om allt som rör sig i tankar, känslor och beteende. Kontakten sträcker sig mellan 10 till 20 samtal, och omfattar ett samtal i veckan för klienter som är 18 år eller äldre.

Hur söker jag?

Fyll i intresseanmälan. Efter att vi mottagit din intresseanmälan kallas du till ett första informations- och bedömningssamtal, vilket genomförs av både anställd personal och studenter. Vid detta samtal undersöks om den problematik du söker för är lämplig för psykoterapeutiska samtal hos studentterapeut.

Obs! Många anmäler intresse för psykoterapi till psykologmottagningen. Vi stänger därför vår anmälan, i perioder under året, för att få en rimlig väntetid mellan anmälan och bedömningssamtal.

Intresseanmälan

Länk till intresseanmälan återfinns överst på den här sidan, när det är öppet.

Behandlingens upplägg

De psykoterapeutiska samtalen påbörjas i början av varje termin och en bit in i terminen. Samtalen följer terminstiderna.

Priser

40 kr/samtal om den sökande är 18-24 år eller pensionär. I och med 25-årsdagen är avgiften 125 kr per samtal. Varje samtal är 45-50 min.

Klinisk samordnare vid Psykologmottagningen

Kognitiv screening

Under termin 9 får klienten genomföra en kognitiv screening i samband med uppstarten av terapin. Läs mer här.

Digitala frågeformulär

Frågeformulären används i början av och mot slutet av psykoterapin, samt 6 månader efter avslutad terapi. Läs mer här.

Personuppgiftsbehandling

Så behandlas dina personuppgifter i samband med att du anmäler ditt intresse för psykoterapi hos oss.