"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Psykologmottagningen

På Psykologmottagningen har studenterna från psykologprogrammen terapeutiska samtal med klienter som en del i sin yrkesutbildning.

Gör en intresseanmälan!

Nu är det öppet igen för att anmäla intresse. Gå in här och fyll i formuläret.

Välkommen med din ansökan!

blobid2.jpg

Vem kan söka?

Vanliga sökorsaker kan vara oro och ångestbesvär, nedstämdhet, sömnproblem eller olika former av stress- eller livsstilsrelaterade hälsoproblem. Du kan också söka för osäkerhet, negativa tankar, svårigheter att hantera känslor och andra återkommande upplevelser. Du behöver vara över 18 år.

Hur går ansökan till?

Fyll i intresseanmälan genom att klicka på länken som finns överst på denna sida. Efter att vi mottagit din intresseanmälan kallas du till ett bedömningssamtal via telefon, vilket genomförs av både anställd personal och studenter.  Vid detta samtal undersöks om den problematik du söker för är lämplig för psykoterapeutiska samtal hos studentterapeut. Vi gör löpande bedömningar men i perioder är det många anmälningar vilket gör att det kan dröja innan bedömningssamtalet sker. Vanligtvis kan vi ge besked direkt ifall du sätts på vår väntelista eller hänvisas vidare.

Många anmäler intresse för psykoterapi till Psykologmottagningen. Vi stänger därför vår anmälan, i perioder under året, för att få en rimlig väntetid mellan anmälan och bedömningssamtal. Håll utkik på hemsidan när anmälan öppnas!

Skäl för avvisning

Vi behöver säkerställa att vi får sökande som motsvarar våra psykologstudenters utbildningsbehov. Vi kan behöva avvisa sökande på vissa specificerade grunder, till exempel:

  • Praktiska problem med att närvara vid samtal varje vecka
  • Pågående annan behandling
  • Pågående missbruk
  • Pågående ätstörningsproblematik
  • Svår och/eller långvarig depression
  • Svår övrig psykiatrisk eller neuropsykiatrisk problematik
  • Allvarligt tvång
  • Aktuellt självskadebeteende

Upplägg

Terapierna sker under terminstid och påbörjas vid terminsstart. Samtalen sker 1gg/veckan under en termin eller två terminer. Varje samtal och videofilmas alltid som ett led i psykologstudentens utbildning samt kvalitetssäkring av terapierna som ges. Psykologstudenten får handledning regelbundet på sina samtal av legitimerade psykologer/psykoterapeuter.

Tystnadsplikt

Verksamheten vid mottagningen följer de föreskrifter och förordningar som gäller för hälso- och sjukvård.  Alla som jobbar på Psykologmottagningen har tystnadsplikt och alla samtal journalförs. Mottagningens behandlingsverksamhet kvalitetssäkras.

Kostnad

Samtalet kostar 40 kr/samtal om den sökande är 18-24 år. I och med 25-årsdagen är avgiften 125 kr/samtal.

Återbud

Om du har en bokad tid men behöver lämna återbud ring: 090-77 82 59. Lämna ett meddelande med namnet på den du ska träffa och när.

Just nu pågår två forskningsstudier


1. Effekter på välbefinnandet av stress- och/eller sömnbehandling
I denna studie vill undersöka i vilken utsträckning behandling mot stress- och sömnproblematik förbättrar hälsan. Studien görs i samarbete mellan Umeå universitet och Region Västerbotten. De klienter som erbjuds behandling vid psykologmottagningen tillfrågas om att delta i studien. Läs mer om studien här.

2. Effekter av studentledd psykoterapi
I denna studie vill vi undersöka om deltagarnas psykiska hälsa, upplevda livskvalitet och vardagliga funktion förbättras efter behandling. De klienter som erbjuds behandling vid psykologmottagningen tillfrågas om att delta i studien. Läs mer om studien här.

Klinisk samordnare vid Psykologmottagningen

Kognitiv screening

Under termin 9 får klienten genomföra en kognitiv screening i samband med uppstarten av terapin. Läs mer här.

Digitala frågeformulär

Frågeformulären används i början av och mot slutet av psykoterapin, samt 6 månader efter avslutad terapi.

Hantering av personuppgifter

Så behandlas dina personuppgifter i samband med att du anmäler ditt intresse för psykoterapi hos oss.

Senast uppdaterad: 2022-06-09