"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Psykologmottagningen, Umeå universitetet

Psykologmottagningen är en utbildningsmottagning som tillhör Institutionen för psykologi vid Umeå universitetet. Här bedriver studenterna på dom sista terminerna på psykologprogrammet psykoterapi under handledning som en del i sin yrkesutbildning. Här går över 300 klienter varje år vilket gör oss till en av Umeås största vårdgivare inom psykoterapi. Välkommen med din ansökan!

Nu är intresseanmälan öppen för terminen!

För att anmäla ditt intresse för terapi vänligen fyll i ansökningsformuläret
https://psykologmottagningen-anmalan.its.umu.se/

Intresseanmälan

Anmälan steg för steg:

 1. Information
  Läs först i villkorsbilagan om förutsättningar för terapi, till exempel att samtalen videofilmas. Fyll därefter i dina kontaktuppgifter och godkänn. En länk skickas då från vår säkra plattform CTNotes och du kan sedan logga in med BankID.

 2. Ansökan
  Skriv in kontaktuppgifter och fyll i de rutor som anges. Intresseanmälan behandlas inom ett par veckor

 3. Telefonintervju
  Efter att vi mottagit din intresseanmälan kallas du till ett bedömningssamtal via telefon, vilket genomförs av både anställd personal och studenter.  Vid detta samtal undersöks om den problematik du söker för är lämplig för psykoterapeutiska samtal hos studentterapeut. Vi stämmer även av dina praktiska förutsättningar. Samtalet tar ca 45 minuter. Vi gör löpande bedömningar men i perioder är det många anmälningar vilket gör att det kan dröja innan bedömningssamtalet sker.

 4. Väntelista
  Efter intervjun konsulterar psykologstudenten med leg. psykolog och om bedömningen är att utbildningsterapi kan vara hjälpsamt ställs du på väntelista. Väntetider kan variera från några veckor till flera månader beroende på när din bedömning görs. Om bedömningen är att utbildningsterapi ej är hjälpsamt hänvisas du vidare.

 5. Ett första besök på Psykologmottagningen
  I anslutning till terminsstart blir du kontaktad av en psykologstudent för att boka in ett första besök. Terapin startar.


Ansökan om psykoterapi på Psykologmottagningen
För att anmäla ditt intresse för terapi vänligen fyll i ansökningsformuläret och följ instruktioner.

Länk till ansökningsformulär
https://psykologmottagningen-anmalan.its.umu.se/

Vem kan söka?

Vi tar emot alla över 18 år med lättare ångest- och nedstämdhetsproblematik, livskriser, relationsproblem, och andra avgränsade problem. Vi gör alltid individuella bedömningar och matchar den sökandes vårdbehov med studenternas utbildningsbehov.

Hur går ansökan till?

Fyll i intresseanmälan genom att klicka på länken till intresseanmälan. Efter att vi mottagit din intresseanmälan kallas du till ett bedömningssamtal via telefon, vilket genomförs av både anställd personal och studenter. Vid detta samtal undersöks om den problematik du söker för är lämplig för psykoterapeutiska samtal hos studentterapeut. Vi gör löpande bedömningar men i perioder är det många anmälningar vilket gör att det kan dröja innan bedömningssamtalet sker. 

Väntetiderna kan variera mycket under terminerna. I början på terminerna (ca februari och september) delas många ärenden ut, och väntetiden kan vara kort. I slutet av terminerna kan väntetiderna bli betydligt längre och man kan behöva vänta till nästa terminsstart innan terapin börjar.

Att gå i terapi på mottagningen

Mottagningen är öppen vardagar 8-19 under terminstid. Samtalen sker 1gg/veckan under en termin eller två terminer.

Terapin ges av psykologstudenter under handledning och terapisamtalen spelas in i inlärningssyfte. Vi tar emot sökanden som är 18 år och äldre och som har svårigheter som kan tillgodoses och motsvarar studenternas utbildningsbehov.

Mottagningen lyder under hälso- och sjukvårdens lagstiftning men har inte formellt ett sjukvårdsuppdrag. Det innebär att vi inte tar emot remisser eller har samverkan med andra vårdinstanser.

Alla samtal sker på plats på Psykologmottagningen. Mottagningen erbjuder psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Läs mer om PDT och KBT i fliken nedan.

Samtalen kostar 40 kr/samtal om den sökande är 18-24 år. I och med 25-årsdagen är avgiften 125 kr/samtal.


blobid10.jpg
Inne på psykologmottagningen.

Vad är PDT och KBT?

Psykologmottagningen erbjuder två terapiinriktningar, Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Psykodynamisk terapi (PDT). Många problem kan behandlas med båda terapiinriktningarna, exempelvis ångest och nedstämdhet. Nedan följer en kort beskrivning av terapiinriktningarna:

KBT
I kognitiv beteendeterapi arbetar man med en persons problematiska tankar, känslor och handlingar i relation till den omgivning man befinner sig i. Man utgår från att både yttre och inre beteenden (tankar, känslor) samspelar med miljön. Många beteenden ses som inlärda och är möjliga att förändra. Arbetet styrs genom att man tillsammans försöker samla in information om vad som vidmakthåller problemen idag och hur man kan hitta alternativa sätt att hantera problemet.

PDT
Grundtanken i PDT är att människan har ett omedvetet inre liv som huvudsakligen formats av nära och viktiga relationer under uppväxten, och att relationer och anknytningen till andra fortsätter att vägleda under livet. Omedvetna försvar mot störande känslor, rädslor och inre konflikter leder till psykiska symtom och begränsningar. Ordet ”dynamisk” betonar att individers inre liv på så vis kan vara mer eller mindre i balans. Arbetet styrs mer av ett gemensamt undersökande av hur och varför klienten har hamnat ur kurs där känslor och förhållningssätt från tidigare relationer är en viktig komponent.

Kognitiv screening

Vid Psykologmottagningen genomför studenter på vissa terminer en kognitiv screening med sin klient i samband med uppstart av terapin. En kognitiv screening innebär en kortare bedömning av tänkandefunktioner, såsom koncentration, minne och problemlösningsförmåga.

Den kognitiva screeningen tar ca 30 minuter att genomföra, och genomförs på en surfplatta. Studenten kommer att instruera hur testet går till, och sedan sitta med för att övervaka att det inte sker något tekniskt strul. Det finns inga risker med undersökningen mer än att den kan vara ansträngande, och man kan bli lite trött efter.

Som klient hos oss kan du få frågan om kognitiv screening i början på din terapi.

Psykologmottagningen Idrott

Du som är tävlingsidrottare oavsett nivå, är välkommen att söka till Psykologmottagningens idrottsdel. Här får du möta studenterna från Psykologprogrammet med inriktning mot idrott som förutom kunskap rörande psykologisk behandling också har kunskap inom idrottspsykologi.

Vanliga sökorsaker kan vara nedstämdhet, ångest, stress- och överträningsrelaterad problematik. Du kan också söka för oro, osäkerhet, negativa tankar, svårigheter att hantera känslor och andra återkommande upplevelser kopplade till din idrottsliga prestation. Du behöver ha fyllt 18 år.

Skäl för avvisning

Vi behöver säkerställa att vi får sökande som motsvarar våra psykologstudenters utbildningsbehov. Vi kan behöva avvisa sökande på vissa specificerade grunder, till exempel:

 • Pågående annan behandling
 • Missbruksproblematik
 • Pågående ätstörningsproblematik
 • Svår psykiatrisk eller neuropsykiatrisk problematik
 • Allvarligt tvång
 • Aktuellt självskadebeteende
 • Långvarig komplex problematik

Forskning

Utöver den ordinarie kliniska verksamheten är Psykologmottagningen även en miljö för forskning. All vår forskning sker med beaktande av de etiska och juridiska regler som gäller för klinisk forskning. Nedan kan du läsa mer om forskningen på mottagningen.

Aktuella forskningsprojekt

Just nu pågår följande forskning på Psykologmottagningen:

1. Effekter av studentledd psykoterapi
I denna studie vill vi undersöka om deltagarnas psykiska hälsa, upplevda livskvalitet och vardagliga funktion förbättras efter behandling. De klienter som erbjuds behandling vid Psykologmottagningen tillfrågas om att delta i studien. Läs mer om studien här.

2. Behandling av psykisk ohälsa hos idrottare
I denna studie (med start vt-2023) vill vi undersöka hur psykoterapi fungerar specifikt för idrottare och vad det är som kan förklara hur en psykoterapeutisk behandling får effekt. De klienter som erbjuds behandling vid Psykologmottagningen och är idrottare tillfrågas om att delta i studien. Läs mer om studien här.

Vi som jobbar här

Leg. Psykolog med psykologiskt ledningsansvar (PLA)

Afsaneh Moharer
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 58

Klinikadministratör

Ann-Louise Söderlund
Administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 03

Forskningsansvarig

Anna-Sara Claeson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 88

Lämna återbud

Återbud via journalsystemet CT-Notes
Gå in på ctnotes.com och logga in med Bank-id. Klicka Avboka på önskad tid.

Återbud via återbudstelefon
Lämnas på mottagningstelefonens röstbrevlåda, ring telefon 090 77 82 59 och uppge namnet på din studentterapeut och aktuell samtalstid som önskas inställa.

Senast uppdaterad: 2023-11-14