Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Psykologmottagningen

På Psykologmottagningen har studenterna från psykologprogrammen terapeutiska samtal med klienter som en del i sin yrkesutbildning. Från höstterminen 2018 ingår också uppgiften att genomföra informations- och bedömningssamtal.

Stängt tills vidare pga covid-19

Psykologmottagningen och Psykologmottagningen Idrott är stängda, sedan 20 mars 2020, pga av rektors beslut om distansutbildning för våra studenter. Läs mer

Vid eventuell öppning under vårterminen 2020
Om vi öppnar under vårterminen avses att kontakta de klienter som påbörjat psykoterapi denna termin, för fråga om intresse att återuppta behandlingen.

Vid eventuell öppning under höstterminen 2020  
Om vi öppnar först till hösten, är alla klienter som avslutats i förtid välkomna att höra av sig för nytt erbjudande. Ring då Carin Vretsjö 090-786 66 30, klinisk samordnare på psykologmottagningen.

blobid2.jpg

Att gå i psykoterapi

Psykoterapi är en psykologisk behandling som bygger på regelbundet återkommande samtal. Samtalen sker i en förtroendefull relation, i ett öppet och tillåtande klimat, och kan handla om allt som rör sig i tankar, känslor och beteende. Kontakten sträcker sig mellan 10 till 20 samtal, och omfattar ett samtal i veckan för klienter som är 18 år eller äldre.

Hur söker jag?

Fyll i intresseanmälan på länken nedan. Efter att vi mottagit din intresseanmälan kallas du till ett första informations- och bedömningssamtal. Vid detta samtal undersöks om den problematik du söker för är lämplig för psykoterapeutiska samtal hos studentterapeut.

Många anmäler intresse för psykoterapi till psykologmottagningen. Vi stänger därför vår anmälan, i perioder under året, för att få en rimlig väntetid mellan anmälan och bedömningssamtal.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna och skicka in din intresseanmälan.

Behandlingens upplägg

De psykoterapeutiska samtalen påbörjas i början av varje termin och en bit in i terminen. Samtalen följer terminstiderna.

Priser

40 kr/samtal om den sökande är 18-24 år eller pensionär. I och med 25-årsdagen är avgiften 125 kr per samtal. Varje samtal är 45-50 min.

Psykologmottagningen

Carin Vretsjö
Samordnare, klinisk
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 30