Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Effekter på välbefinnandet av stress- och/eller sömnbehandling

Är du klient som går i behandling på Psykologmottagningen och vill delta i ett av våra forskningsprojekt? Här nedan följer information om studien och om vad det innebär att delta.

Bakgrund, syfte och deltagande 

Stress och sömnsvårigheter är idag ett omfattande hälsoproblem, och kan även bidra till utveckling av andra former av ohälsa. Det är viktigt att den behandling som ges inom vården ger avsedd effekt och genom att utvärdera de stress- och sömnbehandlingar som finns i länet idag vill vi bidra med kunskap och, om så behövs, förbättringar av behandlingarna. I denna forskningsstudie vill vi undersöka i vilken utsträckning behandling mot stress- och sömnproblematik förbättrar hälsan. Detta görs i samarbete mellan Umeå universitet och Region Västerbotten.  

Ditt medgivande

Vår förfrågan med detta är om du ger ditt medgivande till att vi använder dina svar från enkätfrågorna om stress- och sömnbehandling för forskningsstudien. Deltagande i studien innebär att du kommer att bli ombedd att fylla i samma frågeformulär som du fyller i idag i samband med behandlingsavslut samt ca 3 månader och 12 månader efter behandlingen. Om du ger ditt medgivande ber vi dig att ange din adress i webbenkäten.  

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Inget av studiens inslag, dvs deltagande i studien om effekter på välbefinnande av stress- och/eller sömnbehandling, medför någon risk för komplikationer.  

Vad händer med mina uppgifter?

Den information som samlas in om dig vid i webbenkäten inom ramen för forskningsstudien, är inte knuten till din journal, och kommer att avidentifieras och lagras på dator vid Umeå universitet. Deltagarna i studien kommer alltså inte att kunna knytas till enskilda resultat via denna databas. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Dina personuppgifter kommer att bevaras i 10 år. I enlighet med GDPR har du rätt att få utdrag över de personuppgifter som du lämnar till forskningsstudien, och du har rätt att korrigera eventuellt felaktiga uppgifter. Ansvarig för dina personuppgifter är Umeå universitet.  

Hur du får information om resultatet av studien?

Det slutgiltiga resultatet av studien kommer att presenteras i form av vetenskapliga artiklar där inga individer kan bli identifierade i redovisningen. Ifall du önskar ta del av dina individuella data eller resultat av hela studien, vänligen meddela ansvarig forskare så ombesörjs detta. Du har rätt till ett gratis registerutdrag per år. 

Ersättning 

Vi kan tyvärr inte erbjuda arvode för att du låter oss ta del av dina uppgifter som ingår i studien, eller någon annan ersättning. 

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst, utan särskild förklaring, avbryta deltagandet. 

Ansvariga för studien

Forskningshuvudman för projektet är Umeå universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. Vill du kontakta huvudansvarig forskare, se kontaktuppgifter nedan.

Forskningshuvudman för studien är Umeå universitet

Maria Nordin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 24