Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TISUS

Test i svenska för universitets- och högskolestudier

Vad är Tisus?

Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska språket för studenter som avser att söka till akademiska studier i Sverige och som har en utländsk gymnasieutbildning och därmed saknar betyg i svenska språket.

Om Du har frågor angående behörighet i svenska eller i andra ämnen ska Du kontakta VHS, Verket för högskoleservice.

Vad krävs för att få göra Tisus?

Eftersom Tisus-intyget ger behörighet i svenska för akademiska studier i Sverige bör du ha avslutat - eller gå sista året på - en utländsk gymnasieutbildning när du genomgår Tisus. Goda kunskaper i svenska språket krävs givetvis, men hur du har inhämtat dem är oviktigt.

Exempelprov

Här hittar du information om de olika provdelarna och exempelprov.
Exempelprov

Provdatum Tisus Umeå

Tisus anordnas två gånger per år. Här hittar du provdatum, anmälningsdatum och ansökningsdatum inför universitetsstudier. Provdatum är samma datum för övriga Sverige och utlandet.

Hösttermin 2022

Provdatum: tis. 25 oktober 2022
Anmälan öppnar: 8 augusti 2022
Anmälan stänger: 16 september 2022

Vårtermin 2023

Provdatum: tis. 9 maj 2023
Anmälan öppnar: 20 februari 2023
Anmälan stänger: 31 mars 2023

Hösttermin 2023

Provdatum: tis. 24 oktober 2023
Anmälan öppnar: 7 augusti 2023
Anmälan stänger: 15 september 2023

Observera att antalet platser till Tisus Stockholm och Umeå är begränsade. Platserna kan ta slut före sista anmälningsdag (se ovan). Då kan du istället anmäla dig till någon av de övriga provorterna i Sverige.

Vill du göra Tisus utomlands kontakta Stockholms universitet.

Hur anmäler man sig?

Anmälningsformulär (via Stockholms universitet)

Anmälan är personlig och avgiften kan inte återbetalas

En anmälan till Tisus är bindande och anmälningsavgiften återbetalas enbart i särskilda fall. Om du ångrar din anmälan eller uteblir från provet så gör vi ingen återbetalning av anmälningsavgiften.
Så fort en anmälan har kommit in till oss uppstår administrativa kostnader, bland annat beställs tryckning av proven och vi bokar provlokaler samt ordnar provledare till provet.
Återbetalning av anmälningsavgiften sker endast om du kan visa att du på grund av s.k. laga förfall inte kan genomföra provet. Laga förfall måste styrkas exempelvis genom uppvisande av ett läkarintyg. Administrativ avgift vid återbetalning av provavgiften: 350 kronor.
Anmälningsavgiften kan inte heller överföras till nästa provtillfälle eller till någon annan person.

Anmälningsavgift

Avgiften för Tisus Umeå är:
• 1 800 kronor för helt prov
• 900 kronor för restprov.

Du betalar anmälningsavgiften för Tisus Umeå till Stockholms universitet via internet i samband med din webbanmälan. Du måste betala med kontokort (VISA/MasterCard). Vi använder oss av DIBS betallösning.

Får man någon bekräftelse?

Cirka 1 vecka före provdagen skickar vi en kallelse med schema för provet tillsammans med ämnen för det muntliga provet.

Hur ser provet ut?

Testet innehåller tre delprov. Prov i 1) läsförståelse, 2) skriftlig färdighet, 3) muntlig färdighet. Delproven i läsförståelse och skriftlig färdighet ges under testdag 1. Det muntliga delprovet görs för vissa tentander under testdag 1, för andra under testdag 2. Räkna alltså med att du behöver vara tillgänglig båda dagarna. Datum för provet framgår av kallelsen.

När kommer resultatet?

Bedömningen av provet tar cirka fyra veckor och därefter skickas resultatet till tentanden.

Betyg?

Två betygsgrader tillämpas: Godkänd och Underkänd. För att bli godkänd på Tisus måste provets samtliga tre delar vara godkända. Den som misslyckas på ett av de tre delproven behöver bara göra om det delprov som blivit underkänt, ett s k restprov, vilket måste göras inom 12 månader från det första provtillfället. Avgiften för restprov är 700 kronor. Är två eller tre delprov underkända måste hela provet göras om.

Hur kan man förbereda sig?

Tisus är ett färdighetstest, inget kunskapstest. Det förekommer alltså inga krav på att man ska ha läst viss litteratur eller ha genomgått vissa kurser. Däremot måste språkfärdigheterna i svenska språket ligga på en tillräckligt hög nivå för att lämpa sig för akademiska studier på svenska. Se vidare informationen om bedömningskriterier i typprovsavsnittet.

För att skaffa sig det stora ordförråd som krävs på denna nivå kan man förslagsvis läsa svensk skönlitteratur och svenska dagstidningar, det senare inte minst med tanke på att särskilt proven i skriftlig och muntlig färdighet ofta förutsätter kännedom om det svenska samhället, dess problemställningar och värderingar samt aktuella företeelser.

Vad ska man ta med till provet?

Förutom pennor och suddgummi får man till delprov 2, Skriftlig färdighet, medföra en (1) svensk-svensk ordbok, förslagsvis Bonniers eller Natur o Kulturs svenska ordbok (dock inga synonym- eller handordböcker och naturligtvis inte heller tvåspråkiga lexikon). Provledaren har ingen skyldighet att tillhandahålla ordbok.

OBS! Ta med legitimation med foto.

Kontakt: Eva Harmatova (provortsansvarig i Umeå)
eva.harmatova@umu.se
Tel: 090-786 54 63
Allmänna frågor och frågor om anmälan: kontakta Stockholms universitet.