Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Lärarutbildning

Institutionen för språkstudier är en unik miljö för lärarutbildning, lärarfortbildning och språkdidaktisk forskning

Vill du ...

  • arbeta som grundlärare i år F–3 eller 4–6?
  • arbeta som ämneslärare (år 7–9 eller gymnasiet) i svenska, svenska som andraspråk, engelska, franska, spanska eller tyska?
  • arbeta med barn och ungdomar som har svårigheter med tal och språk?

... då kommer du att genomföra en stor del av din utbildning vid institutionen för språkstudier.

Vi är den enda universitetsinstitution i landet som ansvarar för ämnesstudier i så många språk och dessutom för den ämnesdidaktik och verksamhetsförlagda utbildning som är kopplad till utbildningens huvudområde. Vår forskning – som är inriktad på språkvetenskap, litteraturvetenskap och språkdidaktik – gör oss väl rustade för uppdraget.

Vi har kursansvar för ämnesstudierna, inkl. ämnesdidaktik, i ämnena svenska och engelska inom både grundlärar- och ämneslärarprogrammet, liksom i svenska som andraspråk, franska, spanska och tyska inom ämneslärarprogrammet.

Behörighetsgivande kurser

Vill du bli lärare i franska, spanska eller tyska men saknar behörighet för universitetsstudier i dessa ämnen?
Läs någon av våra behörighetsgivande kurser

Lärarutbildning –> Kompetensutveckling –> Forskning

När man arbetat något år i sitt yrke uppstår behov av att fylla batterierna med ny energi. Då passar det med en fördjupande kurs i ett ämne eller i språkdidaktik. Läs mer om detta under Fortbildning respektive Magisterkurser i språkdidaktik.