Hoppa direkt till innehållet
printicon

Bedömningsstöd i Fysik

Institutionen utvecklar bedömningsstöd i fysik för gymnasial utbildning i form av frivilliga kursprov.

Bedömningsstödet ska bidra till
- att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning,
- att konkretisera ämnesplanerna,
- en ökad måluppfyllelse för eleverna.

 

Kursprov för fysik 1

Ett kursprov i fysik 1 är under utveckling och kommer att bli tillgängligt för skolorna våren 2018. Delprov B är en experimentell del där genomförandetiden är 80 min. Delprov A är en teoretisk del och genomförandetiden är 240 min.
De två delproven behöver inte genomföras samma dag. Resultatet på båda delproven summeras och summan ligger till grund för bedömningen på skalan A till F. Om något delprov utelämnas ges inget betygsstöd.

Delprov B publiceras den 4/4 och Delprov A publiceras den 3/5.

 

Användarbehörighet

Skolverket delar ut behörigheter för bedömningsportalen till skolans huvudmän och berörda lärare kommer att få ett lösenord av sin rektor.
Mer om detta kan läsas på sidan http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/skolverkets-bedomningsportal-1.201910

 

Sekretess

Prov och provmaterial som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Skolverket återanvänder detta prov och provmaterial.