Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Bedömningsstöd i Fysik

Kursprov för fysik

Institutionen utvecklar bedömningsstöd i fysik för gymnasial utbildning i form av frivilliga kursprov.

Det finns i dagsläget sex prov i fysik 1 och 3 prov i fysik 2 tillgängliga i Skolverkets bedömningsportal. Våren 2020 publiceras nästa prov i fysik 2.

Proven kan genomföras vid den tidpunkt som skolan bedömer lämplig.

Varje kursprov består av två delar, ett teoretiskt delprov (220 min) och ett laborativt delprov (80 min). Delproven behöver inte genomföras samma dag utan kan användas vid de tidpunkter som skolan bedömer lämpligt. Kursprovet täcker inte allt i ämnesplanen som ska beaktas vid betygssättningen. Kursprovet ger ett provbetyg genom att resultaten på delproven summeras och summan ligger till grund för bedömningen på skalan A till F. Om något delprov utelämnas ges inget betygsstöd.

Bedömningsstödet ska bidra till
- att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
- att konkretisera ämnesplanerna
- en ökad måluppfyllelse för eleverna

Flera aktiva lärare har varit involverade i konstruktion av uppgifter, utprövning, granskning och kravgränssättning av kursprovet. Provets och bedömningsanvisningarnas utformning bygger således på erfarenheter av utprövningar och synpunkter från aktiva lärare.

Användarbehörighet

Skolverket delar ut behörigheter för bedömningsportalen till skolans huvudmän och berörda lärare kommer att få ett lösenord av sin rektor.

Mer om detta kan läsas på sidan

http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/skolverkets-bedomningsportal-1.201910

Sekretess

Prov och provmaterial som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Skolverket återanvänder detta prov och provmaterial.