"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nationella prov i matematik 2-4

Inom projektet pågår ett arbete med att, på uppdrag av Skolverket, utveckla nationella prov i matematik för kurserna 2abc, 3bc samt 4. 

För varje prov finns en ansvarig provutvecklare men mycket av arbetet sker i samarbete med övriga provansvariga vid institutionen tillsammans med erfarna och verksamma lärare runt om i landet.

På denna sida återfinns bland annat tidigare givna prov, formelbladen för de nationella proven samt webbmaterial.

Senast uppdaterad: 2024-04-26