Hoppa direkt till innehållet
printicon

Nationella prov i matematik 2-4

Inom projektet pågår ett arbete att, på uppdrag av Skolverket, utveckla nationella prov i matematik enligt de nya ämnesplanerna för GY 2011 för kurserna 2abc, 3bc samt 4.

För varje prov finns en ansvarig provutvecklare men mycket av arbetet sker i samarbete med övriga provansvariga vid institutionen tillsammans med erfarna och verksamma lärare runt om i landet.

På denna sida återfinns bland annat tidigare givna prov, formelbladen för de nationella proven samt information om de muntliga proven.

Vi har blivit uppmärksammade på att det nationella provet i matematik 3b och 3c ht 2018 innehåller en felaktighet på rad 3 i den tabell som hör till uppgift 15 (s. 8). Vi gör bedömningen att felet inte påverkar elevens möjlighet att lösa uppgiften. Elevens prov bör alltså bedömas som vanligt och provbetyg tas fram på sedvanligt sätt, även om man som lärare kan vara medveten om att enstaka elever kan ha uppmärksammat och störts av felet under sitt provgenomförande. Frågor som gäller bedömning av provet ställs till Helena Karlsson provansvarig för Ma3 helena.karlsson@umu.se. För frågor som gäller provets betygsstödjande funktion hänvisas till nationellaprov@skolverket.se

Vill du vara med och konstruera uppgifter till proven i matematik?

Information och anmäl dig här!