Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Nationella prov i matematik 2-4

Inom projektet pågår ett arbete att, på uppdrag av Skolverket, utveckla nationella prov i matematik enligt de nya ämnesplanerna för GY 2011 för kurserna 2abc, 3bc samt 4.

För varje prov finns en ansvarig provutvecklare men mycket av arbetet sker i samarbete med övriga provansvariga vid institutionen tillsammans med erfarna och verksamma lärare runt om i landet.

På denna sida återfinns bland annat tidigare givna prov, formelbladen för de nationella proven samt information om de muntliga proven.

Resultatinsamlingen för höstterminen 2019 är avslutad.
Tack för er medverkan.

Vill du vara med och konstruera uppgifter till proven i matematik?

Information och anmäl dig här!