Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Nationella prov i matematik 2-4

Inom projektet pågår ett arbete att, på uppdrag av Skolverket, utveckla nationella prov i matematik enligt de nya ämnesplanerna för GY 2011 för kurserna 2abc, 3bc samt 4.

För varje prov finns en ansvarig provutvecklare men mycket av arbetet sker i samarbete med övriga provansvariga vid institutionen tillsammans med erfarna och verksamma lärare runt om i landet.

På denna sida återfinns bland annat tidigare givna prov, formelbladen för de nationella proven samt information om de muntliga proven.