"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anpassning av prov

För vissa elever, till exempel elever med funktionsnedsättning eller i språksvårigheter, kan det behöva göras en anpassning av provet. För denna anpassning ansvarar skolan.

Provet eller delarna anpassas lämpligen på ett sådant sätt att de förmågor som avses bli prövade fortfarande prövas. Detta betyder t.ex. att elever endast får använda räknare på de delar där digitala verktyg är tillåtna.

Anpassning kan innebära att elever i läs- och skrivsvårigheter får ytterligare tid på sig att genomföra provet och/eller att de erbjuds provet inläst på usb-enhet. Anpassning kan också innebära att texten kopieras till större stil eller att texten läses upp av läraren. Elever med annat modersmål än svenska och som har svårigheter att läsa svenska, får använda lexikon och kan få hjälp med att översätta vissa ord. Dessutom kan läraren förklara svåra ord som kan hjälpa eleverna in i uppgiftens sammanhang dock utan att röja uppgiftens matematiska innehåll.

Mer information om anpassning av prov finns att läsa på Skolverkets hemsida:

http://www.skolverket.se/anpassa-gymnasieskolan

Senast uppdaterad: 2022-09-05